Kardiovaskulární vědy


Termín podání přihlášek na děkanát 3. LF UK je nejpozději do 30. 4. 2021


Program je kromě 3.LF UK realizován též na dalších dvou fakultách: na 2. LF UK a na LF UK v Plzni.Program je zaměřen na celou šíři kardiovaskulárního (KV) výzkumu. Z klinických oborů jsou jeho součástí kardiologie, dětská kardiologie, kardiochirurgie, angiologie, cévní chirurgie, vaskulární neurologie - a rovněž související obory teoretické i preklinické resp. jejich části zabývající se kardiovaskulárním výzkumem - anatomie, biologie, embryologie, histologie, fyziologie a patofyziologie, lékařská chemie a biochemie, patologie, farmakologie, mikrobiologie, lékařská imunologie, preventivní lékařství a epidemiologie).


Úspěšný absolvent SP „Kardiovaskulární vědy“ má schopnost samostatné vědecké práce v dané oblasti výzkumu - a to na mezinárodní úrovni. Současně má hluboké znalosti z celého rozsahu kardiovaskulární problematiky. Tyto znalosti a schopnosti využije při výzkumné a/nebo pedagogické činnosti a v klinických oborech též v klinické praxi.


Absolventi se na trhu práce uplatní jako akademičtí pracovníci univerzit, vědečtí pracovníci jiných výzkumných institucí, vedoucí pracovníci firem v privátní sféře (se zaměřením na kardiovaskulární choroby), vedoucí lékaři a primáři v klinické praxi.


Základní údaje o školitelích

U jména je uvedeno hlavní zaměření, výzkumný záběr je však zpravidla širší.


Adámková Věra, prof. MUDr., CSc. - Kardiovaskulární vědy - preventivní kardiologie, epidemiologie
Bébarová Markéta, doc. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - fyziologie a patofyziologie
Bednář František, doc. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - srdeční selhání
Bělohlávek Jan, doc. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - akutní kardiologie
Beneš Jan, MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy
Beneš Jiří, prof. MUDr., CSc. - Kardiovaskulární vědy - infekční a zánětlivá onemocnění
Bernat Ivo, doc. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - intervenční kardiochirurgie
Bulava Alan, prof. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy
Červinka Pavel, prof. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy
Čurila Karol, doc. MUDr, Ph.D., - Kardiovaskulární vědy - poruchy srdečního rytmu, elektrofyziologie
Filipovský Jan, prof. MUDr., CSc. - Kardiovaskulární vědy - hypertenze
Gregor Pavel, prof. MUDr., DrSc. - Kardiovaskulární vědy - poruchy srdečního rytmu, elektrofyziologie
Havránek Štěpán, doc. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy
Hromádka Milan, doc. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - akutní kardiologie
Chaloupecký Václav, prof. MUDr., CSc. - Kardiovaskulární vědy - dětská kardiologie
Janoušek Jan, prof. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - dětská kardiologie, vrozené srdeční vady
Kachlík David, prof. MUDr, Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - anatomie, histologie
Kautzner Josef, prof. MUDr., CSc. - Kardiovaskulární vědy - klinická elektrofyziologie
Kettner Jiří, doc. MUDr., CSc. - Kardiovaskulární vědy - akutní kardiologie
Kittnar Otomar, prof. MUDr., CSc, MBA - Kardiovaskulární vědy - fyziologie
Knot Jiří, MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy
Kočka Viktor, doc MUDr, Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - intervenční kardiologie
Kroupa Josef, MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - intervenční kardiologie
Kučera Dušan, MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy
Linhart Aleš, prof. MUDr., DrSc. - Kardiovaskulární vědy - Choroby myokardu
Línková Hana, MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - intervenční kardiologie
Málek Filip, prof. MUDr, Ph.D., MBA - Kardiovaskulární vědy - arytmologie
Melenovský Vojtěch, doc. MUDr., CSc. - Kardiovaskulární vědy
Moťovská Zuzana, prof. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - akutní kardiologie
Osmančík Pavel, prof. MUDr, Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - arytmologie
Paleček Tomáš, prof. MUDr, Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - zobrazovací metody
Peichl Petr, doc. MUDr, Ph.D. - Kardiovaskulární vědy
Pirk Jan, prof. MUDr., DrSc. - Kardiovaskulární vědy - kardiochirurgie
Polák Jan, doc. MUDr, Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - patofyziologie
Pudil Radek, prof. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - klin.kardiologie
Rokyta Richard, prof. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - akutní kardiologie
Roubíček Tomáš, MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy
Sulženko Jakub, MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy
Štengl Milan, doc. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - patofyziologie
Toušek Petr, prof. MUDr, Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - intervenční kardiologie
Veselka Josef, prof. MUDr., CSc. - Kardiovaskulární vědy - kardiomyopatie
Vojáček Jan, prof. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - kardiochirurgie
Widimský Petr, prof. MUDr., DrSc. - Kardiovaskulární vědy - infarkt myokardu, mozkové cévní příhody
Wohlfahrt Peter, MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy
Zima Tomáš, prof. MUDr., DrSc. MBA - Kardiovaskulární vědy - biochemie


Poslední změna: 16. srpen 2022 10:00 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor