Laboratoř metabolismu a bioenergetiky


[Page in English]

V Laboratoři metabolismu a bioenergetiky se zabýváme výzkumem mitochondriální funkce a dysfunkce ve vztahu k lidskému zdraví a nemoci. Naše projekty se zaměřují na vliv dostupnosti živin, gluko- a lipotoxicitu v souvislosti s metabolickým syndromem a diabetem 2. typu, oxidativní stres a poškození mtDNA, metabolismus kosterního svalu a nádorových buněk a vliv léků a environmentálních faktorů na mitochondriální funkci.


Byli jsme první laboratoří v ČR, která začala pracovat na přístroji Seahorse měřícím buněčnou respiraci a glykolýzu, díky čemuž máme unikátní expertízu a zkušenosti v analýze buněčného metabolismu. Naše laboratoř dále využívá, kromě standardních molekulárně biologických metoda, také konfokální a elektronovou mikroskopii, celou řadu bioenergetických metod, metabolomiku či enzymologické a biochemické analýzy. Spolupracujeme na projektech také s kolegy a kolegyněmi z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a v mnoha dalších institucích.


Pro akademický rok 2020/21 nabízíme dvě doktorandská místa v oblasti nádorového metabolismu (podávání přihlášek do 30.4.2020)
Vedoucí: doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D., M.Phil., M.Sc. ORCID


Odborné asistenky/asistenti:

ing. Stanislava Martínková, Ph.D.


Post-doc:

MUDr. Adéla Krajčová, Ph.D.

Mgr. Zdeňka Syrová, Ph.D.


Doktorandky/di:

Mgr. Anežka Kafková


Alumnae/i:

Mgr. Jana Tůmová (Patková), Ph.D. (2009-2016)

Moustafa Elkalaf, MBBCh, Ph.D. (2009-2019)Organoid z pankreatického karcinomu (zeleně tumor-asociované fibroblasty, červeně karcinom). Kultivace organoidu a foto Dr. Stanislava Martínková.
Organoid z pankreatického karcinomu (zeleně tumor-asociované fibroblasty, červeně karcinom). Kultivace organoidu a foto Dr. Stanislava Martínková.


Naše recentní publikace:J. Fontana, S. Martínková, J. Petr, T. Žalmanová, J. Trnka. Metabolic cooperation in the ovarian follicle. Physiol. Res. 69: 33-48, 2020; doi: 10.33549/physiolres.934233


Moráň Lukáš; Pivetta Tiziana; Masuri Sebastiano; Vašíčková Kateřina; Walter Franziska; Prehn Jochen; Elkalaf Moustafa; Trnka Jan; Havel Josef; Vaňhara Petr. Mixed copper(ii)-phenanthroline complexes induce cell death of ovarian cancer cells by evoking the unfolded protein response. Metallomics,11,9,1481-1489


Verlande Amandine; Krafčíková Michaela; Potěšil David; Trantírek Lukáš; Zdráhal Zbyněk; Elkalaf Moustafa; Trnka Jan; Souček Karel; Rauch Nora; Rauch Jens; Kolch Walter; Uldrijan Stjepan. Metabolic stress regulates ERK activity by controlling KSR-RAF heterodimerization. EMBO Reports, 19,2,320-336


Krajčová Adéla; Løvsletten Nils G.; Waldauf Petr; Frič Vladimír; Elkalaf Moustafa; Urban Tomáš; Anděl Michal; Trnka Jan; Thoresen G. Hege; Duška František. Effects of Propofol on Cellular Bioenergetics in Human Skeletal Muscle Cells. Critical Care Medicine, 46,3,e206-e212


Gojda Jan; Rossmeislová Lenka; Straková Radka; Tůmová Jana; Elkalaf Moustafa; Jaček Martin; Tůma Petr; Potočková Jana; Krauzová Eva; Waldauf Petr; Trnka Jan; Štich Vladimír; Anděl Michal. Chronic dietary exposure to branched chain amino acids impairs glucose disposal in vegans but not in omnivores. European Journal of Clinical Nutrition,71,5,594-601


Elkalaf, M.; Weiszenstein, M.; Polák, J.; Trnka, Jan: Mitochondrial Probe Methyltriphenylphosphonium (TPMP) Inhibits the Krebs Cycle Enzyme 2-Oxoglutarate Dehydrogenase. PLoS One, 2016, 11(8): e0161413. DOI: 10.1371/journal.pone.0161413.


Jiroutková, K.; Krajčová, A.; Žiak, J.; Fric, M.; Gojda, J.; Džupa, V.; Kalous, M.; Tůmová, J.; Trnka, Jan; Duška, F.: Mitochondrial Function in an In Vitro Model of Skeletal Muscle of Patients With Protracted Critical Illness and Intensive Care Unit-Acquired Weakness. J. Parenter. Enter. Nutr., 2016, Online June 29, 2016(v tisku): DOI: 10.1177/0148607116657649.


Tůmová, J.; Anděl, M.; Trnka, Jan: Excess of free fatty acids as a cause of metabolic dysfunction in skeletal muscle. Physiol. Res., 2016, 65(2): 193-207.


Weiszenstein, M.; Pavlíková, N.; Elkalaf, M.; Halada, P.; Šeda, O.; Trnka, Jan; Kovář, J.; Polák, J.: The Effect of Pericellular Oxygen Levels on Proteomic Profile and Lipogenesis in 3T3-L1 Differentiated Preadipocytes Cultured on Gas-Permeable Cultureware. PLoS One, 2016, 11(3): e0152382. DOI: 10.1371/journal.pone.0152382.


Weiszenstein, M.; Mušutová, M.; Plíhalová, A.; Westlake, K.; Elkalaf, M.; Koc, M.; Procházka, A.; Pala, J.; Gulati, S.; Trnka, Jan; Polák, J.: Adipogenesis, lipogenesis and lipolysis is stimulated by mild but not severe hypoxia in 3T3-L1 cells. Biochem. Biophys. Res. Commun., 2016, 478(2): 727-732. DOI: 10.1016/j.bbrc.2016.08.015.


Dudák, J.; Žemlička, J.; Krejčí, F.; Polanský, Š.; Jakubek, J.; Mrzílková, J.; Patzelt, M.; Trnka, Jan: X-ray micro-CT scanner for small animal imaging based on Timepix detector technology. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A, 2015, 773(February): 81-86. DOI: 10.1016/j.nima.2014.10.076.


Finichiu, P.G.; Larsen, D.S.; Evans, C.; Larsen, L.; Bright, T.P.; Robb, E.L.; Trnka, Jan; Prime, T.A.; James, A.M.; Smith, R.A.; Murphy, M.P.: A mitochondria-targeted derivative of ascorbate: MitoC. Free Radic. Biol. Med., 2015, 89(12): 668-678. DOI: 10.1016/j.freeradbiomed.2015.07.160.


Jiroutková, K.; Krajčová, A.; Žiak, J.; Fric, M.; Waldauf, P.; Džupa, V.; Gojda, J.; Němcová-Fürstová, V.; Kovář, J.; Elkalaf, M.; Trnka, Jan; Duška, F.: Mitochondrial function in skeletal muscle of patients with protracted critical illness and ICU-acquired weakness. Crit. Care, 2015, 19(1): Article 448. DOI: 10.1186/s13054-015-1160-x.


Krajčová, A.; Žiak, J.; Jiroutková, K.; Patková, J.; Elkalaf, M.; Džupa, V.; Trnka, Jan; Duška, F.: Normalizing Glutamine Concentration Causes Mitochondrial Uncoupling in an In Vitro Model of Human Skeletal Muscle. J. Parenter. Enter. Nutr., 2015, 39(2): 180-189. DOI: 10.1177/0148607113513801.


Pavlíková, N.; Weiszenstein, M.; Pala, J.; Halada, P.; Šeda, O.; Elkalaf, M.; Trnka, Jan; Kovář, J.; Polák, J.: The effect of cultureware surfaces on functional and structural components of differentiated 3T3-L1 preadipocytes. Cell. Mol. Biol. Lett., 2015, 20(5): 919-936. DOI: 10.1515/cmble-2015-0054.


Trnka, Jan; Elkalaf, M.; Anděl, M.: Lipophilic triphenylphosphonium cations inhibit mitochondrial electron transport chain and induce mitochondrial proton leak. PLoS One, 2015, 10(4): e0121837. DOI: 10.1371/journal.pone.0121837.


Tůmová, J.; Mališová, L.; Anděl, M.; Trnka, Jan: Protective Effect of Unsaturated Fatty Acids on Palmitic Acid-Induced Toxicity in Skeletal Muscle Cells is not Mediated by PPAR delta Activation. Lipids, 2015, 50(10): 955-964. DOI: 10.1007/s11745-015-4058-0.


Patková, J.; Anděl, M.; Trnka, Jan: Palmitate-Induced Cell Death and Mitochondrial Respiratory Dysfunction in Myoblasts are Not Prevented by Mitochondria-Targeted Antioxidants. Cell. Physiol. Biochem., 2014, 33(5): 1439-1451. DOI: 10.1159/000358709.


Elkalaf, M.; Anděl, M.; Trnka, Jan: Low Glucose but Not Galactose Enhances Oxidative Mitochondrial Metabolism in C2C12 Myoblasts and Myotubes. PLoS One, 2013, 8(8): e70772. DOI: 10.1371/journal.pone.0070772.


Gojda, J.; Patková, J.; Jaček, M.; Potočková, J.; Trnka, Jan; Kraml, P.; Anděl, M.: Higher insulin sensitivity in vegans is not associated with higher mitochondrial density. Eur. J. Clin. Nutr., 2013, 67(12): 1310-1315. DOI: 10.1038/ejcn.2013.202.


Poslední změna: 30. leden 2022 23:50 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor