Pracovní skupiny a laboratoře Centra pro výzkum výživy, metabolismu a diabetu

V Ústavu hygieny

V Oddělení pro studium výživy Ústavu hygieny

 • Pracovní skupina pro hygienu výživy (vedoucí Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, PhD)

 • Pracovní skupina pro epidemiologii výživy (vedoucí Doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.)

 • Pracovní skupina pro nutriční doporučení (vedoucí Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.)

 • Oddělení analytických metod Ústavu hygieny (vedoucí Doc. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D.)

 • Laboratoř konfokální mikroskopie


V Ústavu pro biochemii molekulární a molekulární biologii


V Ústavu patofyziologie

 • Laboratoř pro fyziologii a patofyziologii tukové tkáně (vedoucí Mgr. Lenka Rossmeislová, Ph.D.)

 • Pracovní skupina pro klinickou obezitologii a Česko - francouzská laboratoř pro studium obezity (vedoucí Prof. MUDr. Vladimír Štich, Ph.D.)

 • Laboratoř pro experimentální diabetologii (vedoucí doc. MUDr. Jan Polák, PhD)


V Ústavu lékařské genetiky

 • Laboratoř genetiky autoimunního diabetu (vedoucí Prof. MUDr. Marie Černá, CSc.)


Na Interní klinice

(společné pracoviště s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady)


 • Oddělení klinické fyziologie metabolismu (vedoucí doc. MUDr. Jan Gojda, Ph.D.)

 • Pracovní skupina pro poruchy metabolismu lipidů a pro aterosklerózu (vedoucí Doc. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D.)

 • Pracovní skupina výzkum v klinické diabetologii (vedoucí Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.)

 • Pracovní skupina Endokrinní poruchy a diabetes (vedoucí Prof. MUDr. Michal Kršek,CSc.)

 • Laboratoř adaptace metabolismu (vedoucí RNDr. Petr Heneberg, Ph.D.)


Na Klinice dětí a dorostu

(společné pracoviště s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady)

v současné době vědecky neaktivní pro odchod doc. Hainerové a pro úmrtí prof. Vavřince


 • Pracovní skupina pro dětskou diabetologii v současné době vědecky neaktivní

 • Pracovní skupina pro dětskou obezitologii
Poslední změna: 7. prosinec 2021 15:33 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor