Struktura Centra pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy

Mise Centra

Rozvíjet výzkum v oblastech výživy, metabolismu, obezity a diabetu s cílem nacházet nové patogenetické mechanismy, které by umožnily cílenou primární i sekundární prevenci v těchto oblastech. Studovat mechanismy, které na úrovni energetického metabolismu spojují obezitu, diabetes, kardiovaskulární a nádorová onemocnění.


V oblasti hygieny a epidemiologie výživy sledovat výskyt polutantů v tělesných kompartmentech a hledat jejich vztah k nejzávažnějším onemocněním v české populaci. V té zkoumat i nutriční kontexty provázející fragilní skupiny v české populaci, například těhotné ženy, staré nemocné a osoby v sociálně vyloučených komunitách.

Vedení Centra

Vedoucí:

 • prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

Tajemník:

 • doc. MUDr. Pavel Dlouhý, PhD.

Sekretariát:

 • Mgr. Veronika Hájková

Rada Centra

 • prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

 • doc. MUDr. Pavel Dlouhý,Ph.D.

 • doc. MUDr. Jan Gojda, Ph.D.

 • RNDr. Petr Heneberg, Ph.D.

 • prof. MUDr. Michal Kršek,CSc.

 • doc. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D.

 • doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D.

 • doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.

 • Mgr. Lenka Rossmeislová, Ph.D.

 • prof. MUDr. Vladimír Štich, Ph.D.

 • doc. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D.

 • doc. MUDr. Jan Trnka, PhD., MA

 • doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.

Organizace seminářů Centra

 • doc. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D.

 • Mgr. Nela Pavlíková, Ph.D.

 • Mgr. Veronika Hájková


Poslední změna: 7. prosinec 2021 15:37 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor