Oddělení analytických metod

Oblasti výzkumu

 • Rutinní stanovení celého profilu mastných kyselin včetně cis-trans izomerů v klinických a potravinových vzorcích

 • Chromatografické stanovení anestetik, antibiotik, taxanů v klinických vzorcích či v buněčných kulturách.

 • Vývoj nových metod kapilární elektroforézy pro stanovení aminokyselin, sacharidů a metabolitů v klinických vzorcích jako podklad pro následné fyziologické a farmakologické studie

 • Vývoj prekoncentračních technik pro citlivé monitorování léčiv v rámci pro studia jejich farmakokinetiky

 • Konstrukce bezkontaktních vodivostních detektorů pro mikroseparační techniky

 • Vývoj on-line spojení kapilární elektroforézy s mikrodialyzačním odběrem vzorku


Přístrojové vybavení

 • Plynový chromatograf Shimadzu GC-17A s FID/NPD detektorem.

 • Plynový chromatograf Agilent GC 7890B s hmotnostním detektorem 5977B Inert Plus MSD.

 • Kapalinový chromatograf Shimadzu LC-10AD s UV/VIS a fluorescenčním detektorem.

 • Kapilární elektroforézy Agilent 7100 a HP3D (Agilent Technologies) vybavené diod-array detektorem, bezkontaktním vodivostním detektorem, fluorescenčním detektorem ARGOS 250B (Flux Instruments) a hmotnostním detektorem (MS Single Quad ES Superior Line Bundle, Agilent Technologies).

 • Mikročipová elektroforéza s bezkontaktním vodivostním detektorem.

 • Instrumentace pro mikrodialyzační odběry vzorků.

 • Plně vybavená biochemická laboratoř pro zpracování a úpravu klinických vzorků.


Pracovníci

 • doc. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D.

 • Mgr. Martin Jaček

 • Blanka Sommerová


Doktorand


 • Mgr. Martin Jaček


Absolvent PGS


 • Mgr. Václav Pavlíček, Ph.D.


Publikace v mezinárodních časopisech s impakt faktorem za posledních pět let

 1. Opekar F., Tůma P.: An air‐assisted flow‐gating interface for capillary electrophoresis, Electrophoresis 2019, 40, 1-5. IF2017 2,569. https://doi.org/10.1002/elps.201800421

 2. Tůma P., Sommerová B., Šiklová M.: Monitoring of adipose tissue metabolism using microdialysis and capillary electrophoresis with contactless conductivity detection, Talanta 2019, 192, 380-386. IF2017 4,244. https://doi.org/10.1016/j.talanta.2018.09.076

 1. Tůma P., Bursová M., Sommerová B., Horsley R., Čabala R., Hložek T.: Novel electrophoretic acetonitrile-based stacking for sensitive monitoring of the novel antiepileptic drug perampanel in human serum, J. Pharm. Biomed. Anal. 2018, 160, 368-373. IF2017 2,831. https://doi.org/10.1016/j.jpba.2018.08.006

 2. Opekar F., Tůma P.: Direct sample injection from a syringe needle into a separation capillary, Anal. Chim. Acta. 2018, 1042, 133-140. IF2017 5,123. https://doi.org/10.1016/j.aca.2018.07.026

 3. Krauzová E., Tůma P., De Glisezinski I., Štich V., Šiklová M., Metformin Does Not Inhibit Exercise-Induced Lipolysis in Adipose Tissue in Young Healthy Lean Men, Frontiers in Physiology 2018, Volume 9, Article 604, 1-7. IF2017 3,394. https://doi.org/10.3389/fphys.2018.00604

 4. Křížek T., Kuchař M., Bursová M., Horsley R., Tůma P., Čabala R., Hložek T.: Menthol-based hydrophobic deep eutectic solvents: Towards greener and efficient extraction of phytocannabinoids, J. Clean. Prod. 2018, 193, 391-396. IF2017 5,715 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.05.080

 5. Tůma P., Heneberg P., Vaculín Š., Koval D., Electrophoretic large volume sample stacking for sensitive determination of the anti-microbial agent pentamidine in rat plasma for pharmacological studies, Electrophoresis 2018, 39, 2605-2611. IF2017 2,569 http://dx.doi.org/10.1002/elps.201700440

 6. Jelínek M., Balušíková K., Daniel P., Němcová-Fürstová V., Kirubakaran P., Jaček M., Wei L., Wang, X., Vondrášek J., Očima I., Kovář J., Substituents at the C3' and C3'N positions are critical for taxanes to overcome acquired resistance of cancer cells to paclitaxel. Toxicology and Applied Pharmacology. 2018, 347(May), 79-91. IF2017 3,616 https://doi.org/10.1016/j.taap.2018.04.002

 7. Hložek T., Křížek T., Tůma T., Bursová M., Coufal P., Čabala R.: Quantification of paracetamol and 5-oxoproline in serum by capillary electrophoresis: Implication for clinical toxicology, J. Pharm. Biomed. Anal. 2017, 145, 616-620. IF2017 2,831 https://doi.org/10.1016/j.jpba.2017.07.024

 1. Opekar F., Tůma P.: Coaxial flow-gating interface for capillary electrophoresis, J. Sep. Sci. 2017, 40, 3138-3143. IF2017 2,415 http://dx.doi.org/10.1002/jssc.201700412

 2. Gojda J., Straková R., Plíhalová A., Tůma P., Potočková J., Polák J., Anděl M.: Increased incretin but not insulin response after oral versus intravenous branched chain amino acids, Ann. Nutr. Metab. 2017, 70, 293-302. IF2017 3,051 http://dx.doi.org/10.1159/000475604

 3. Gojda J., Rossmeislová L., Straková R., Tůmová J., Elkalaf M., Jaček M., Tůma P., Potočková J., Krauzová E., Waldauf P., Trnka J., Štich V., Anděl M.: Chronic dietary exposure to branched chain amino acids impairs glucose disposal in vegans but not in omnivores, Eur. J. Clin. Nutr. 2017, 71, 594-601. IF2017 2,954  http://dx.doi.org/10.1038/ejcn.2016.274

 4. Opekar F., Tůma P.: Hydrodynamic sample injection into short electrophoretic capillary in systems with a flow-gating interface, J. Chromatogr. A 2017,  1480, 93-98. IF2017 3,716 http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2016.12.029

 5. Tůma P.: Frequency-tuned contactless conductivity detector for electrophoretic separation of clinical samples in capillaries with very small internal dimensions, J. Sep. Sci. 2017, 40, 940-947. IF2017 2,415 http://dx.doi.org/10.1002/jssc.201601213

 6. Pavlíček V., Tůma P.: The use of capillary electrophoresis with contactless conductivity detection for sensitive determination of stevioside and rebaudioside A in foods and beverages, Food Chem. 2017, 219, 193-198. IF2017 4,946 http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2016.09.135

 7. Tůma P., Jaček M., Fejfarová V., Polák J.: Capillary electrophoretic determination of ceftazidime in human blood and microdialysates from diabetic foot after acetonitrile based sample stacking, Anal. Chim. Acta 2016, 942, 139-145. IF2016 4,950 http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2016.09.008

 8. Elkalaf M., Tůma P., Weiszenstein M., Polák J., Trnka J.: Mitochondrial Probe Methyltriphenylphosphonium (TPMP) Inhibits the Krebs Cycle Enzyme 2-Oxoglutarate Dehydrogenase, Plos One 2016, 1-16. IF2016 2,806 http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0161413

 9. Langmaier J., Samec Z., Samcová E., Tůma P.: Voltammetric and capillary electrophoretic study of scavenger kinetics of methylglyoxal by antidiabetic biguanide drugs, J. Electroanal. Chem. 2016, 777, 26-32. IF2016 3,012 http://dx.doi.org/10.1016/j.jelechem.2016.07.025

 1. Tůma P.: The Use of Polarity Switching for the Sensitive Determination of Nitrate in Human Cerebrospinal Fluid by Capillary Electrophoresis with Contactless Conductivity Detection, J. Chromatogr. A 2016, 1447, 148-154. IF2016 3,981 http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2016.04.038

 1. Opekar F., Tůma P.: Dual-channel Capillary Electrophoresis for Simultaneous Determination of Cations and Anions, J. Chromatogr. A 2016, 1446, 158-163. IF2016 3,981 http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2016.04.015

 2. Opekar F., Nesměrák K., Tůma P.: Electrokinetic injection of samples into a short electrophoretic capillary controlled by piezoelectric micropumps, Electrophoresis 2016, 37, 595-600. IF2016 2,744 http://dx.doi.org/10.1002/elps.201500464

 3. Opekar F., Tůma P.: A simple impedance tester for determining the water content in organic solvents, Sens. Actuator B-Chem. 2015, 220, 485-490. IF2015 4,758 http://dx.doi.org/10.1016/j.snb.2015.05.071

 4. Tůma P., Opekar F.: Contactless conductometric determination of methanol and ethanol in samples containing water after their electrophoretic desalination, Electrophoresis 2015, 36, 1976-1981. IF2015 2,482 http://dx.doi.org/10.1002/elps.201500174

 5. Makrlíková A., Opekar F., Tůma P.: Pressure-assisted introduction of urine samples into a short capillary for electrophoretic separation with contactless conductivity and UV spectrometry detection, Electrophoresis 2015, 36, 1962-1968. IF2015 2,482 http://dx.doi.org/10.1002/elps.201400613

 6. Tůma P., Gojda J.: Rapid determination of branched chain amino acids in human blood plasma by pressure assisted capillary electrophoresis with contactless conductivity detection, Electrophoresis 2015, 36, 1969-1975. IF2015 2,482 http://dx.doi.org/10.1002/elps.201400585

 7. Tůma P.: Large Volume Sample Stacking for Rapid and Sensitive Determination of Antidiabetic Drug Metformin in Human Urine and Serum by Capillary Electrophoresis with Contactless Conductivity Detection, J. Chromatogr. A 2014, 1345, 207–211. IF2014 4,169 http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2014.04.016

 8. Tůma P.: Rapid Determination of Globin Chains in Red Blood Cells by Capillary Electrophoresis Using INSTCoated Fused Silica Capillary, J. Sep. Sci. 2014, 37, 1026–1032. IF2014 2,737 http://dx.doi.org/10.1002/jssc.201400044

 9. Langmaier J., Samec Z., Samcová E., Tůma P.: Correlation between the standard Gibbs energies of an anion transfer from water to highly hydrophobic ionic liquids and to 1,2-dichloroethane, J. Electroanal. Chem. 2014, 714-715, 109-115. IF2014 2,729 http://dx.doi.org/10.1016/j.jelechem.2013.12.032

 10. Vochyánová B., Opekar F., Tůma P.: Simultaneous and Rapid Determination of Caffeine and Taurine in Energy Drinks by MEKC in a Short Capillary with Dual Contactless Conductivity/Photometry Detection, Electrophoresis 2014, 35, 1660-1665. IF2014 3,028 http://dx.doi.org/10.1002/elps.201300480

 11. Pavlíček V., Tůma P., Matějčková J., Samcová E.: Very fast electrophoretic determination of creatinine and uric acid in human urine using a combination of two capillaries with different internal diameters, Electrophoresis 2014, 35, 956-961. IF2014 3,028 http://dx.doi.org/10.1002/elps.201300293

 12. Tůma P., Šustková-Fišerová M., Opekar F., Pavlíček V., Málková K.: Large-volume sample stacking for in vivo monitoring of trace levels of GABA, glycine and glutamate in microdialysates of periaqueductal grey matter by capillary electrophoresis with contactless conductivity detection, J. Chromatogr. A 2013, 1303, 94-99. IF2013 4,258 http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2013.06.019

 13. Kadlecová T., Opekar F., Tůma P.: Usnadněné hydrodynamické dávkování vzorku do separační kapiláry v laboratorních elektroforetických aparaturách, Chem. Listy 2013, 107, 486-490. IF2013 0,196 ISSN: 0009-2770

 14. Matějčková J., Samec M., Samcová E., Rokyta R., Tůma P.: The Effect of Administration of Vitamin E on the Level of Plasmatic Malondialdehyde During Surgical Removal of the Carcinoma of Ovaries and Endometrium, Eur. J. Gynaecol. Oncol. 2013, 34, 329-331. IF2013 0,602 ISSN: 03922936

 15. Tůma P., Opekar F., Samcová E.: Very Fast Electrophoretic Separation on Commercial Instruments Using a Combination of Two Capillaries with Different Internal Diameters, Electrophoresis 2013, 34, 552-556., IF2013 3,162 http://dx.doi.org/10.1002/elps.201200524

 1. Tůma P., Opekar F., Samcová E., Štulík K.: The Use of a Multi-channel Capillary for Electrophoretic Separations of Mixtures of Clinically Important Substances with Contactless Conductivity and UV Photometric Detection, Electrophoresis 2013, 34, 2058-2064. IF2013 3,162 http://dx.doi.org/10.1002/elps.201200498

 2. Opekar F., Tůma P., Štulík K.: Contactless Impedance Sensors and Their Application to Flow Measurements, Sensors 2013, 13, 2786-2801. IF2012 1,953 http://dx.doi.org/10.3390/s130302786

 3. Gojda J., Patková J., Jaček M., Potočková J., Trnka J., Kraml P., Aanděl M.: Higher insulin sensitivity in vegans is not associated with higher mitochondrial density. European Journal of Clinical Nutrition. 2013, 67(12), 1310-1315. IF2013 2,950 https://doi.org/10.1038/ejcn.2013.202.

 4. Jaček M., Matějčková J., Málek J., Hess L., Samcová E.: Determination of midazolam in rabbit plasma by GC and LC following nasal and ocular administration. Journal of Separation Science. 2013, 36(20), 3366-3371. IF2013 2,594 https://doi.org/10.1002/jssc.201300401.

Kapitoly v mezinárodních monografiích

 1. Tůma P.: Rapid and Sensitive Determination of Branched-Chain Amino Acids in Human Plasma by Capillary Electrophoresis with Contactless Conductivity Detection for Physiological Studies, in Phillips T.M: Clinical Applications of Capillary Electrophoresis, Methods in Molecular Biology 2019, Springer, 1972,  ISBN 978-1-4939-9212-6. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-9213-3_2

 2. Tůma P.: The Control of Glucose and Lactate Levels in Nutrient Medium after Cell Incubation and in Microdialysates of Human Adipose Tissue by Capillary Electrophoresis with Contactless Conductivity Detection, in Phillips T.M: Clinical Applications of Capillary Electrophoresis, Methods in Molecular Biology 2019, Springer, 1972,  ISBN 978-1-4939-9212-6. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-9213-3_7

 3. Tůma P., Opekar F.: Detectors in Capillary Electrophoresis, in Analytical Separation Science. 2:II:11:607–628, John Wiley & Sons Ltd. First Edition. Edited by Jared L. Anderson, Alain Berthod, Verónica Pino Estévez, and Apryll M. Stalcup. 2015 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. Published 2015 by Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. http://dx.doi.org/10.1002/9783527678129.assep038

 4. Tůma P., Štulík K.: Monitoring of Arrays of Amino Acids in Clinical Samples Using Capillary Electrophoresis with Contactless Conductivity Detection,  in Phillips T.M, Kalish H.: Clinical Applications of Capillary Electrophoresis, Methods in Molecular Biology 2013, Springer, 919, 13-23. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-62703-029-8_2


Řešené granty za posledních pět let

 1. 2018-2020, GAČR, 18-04902S, Instrumentace pro kontinuální on-line elektroforetické monitorování metabolických procesů v živých organismech

 2. 2017-2019, GAMA-TAČR, 20170402, Elektroforetický přístroj pro klinickou a environmentální analýzu.

 3. 2017-2019, GAČR, 17-12648S, Nástroje pro optimalizaci separací v kapilární elektroforéze

 4. 2015-2017, GAČR, 15-03139S, Nové elektroforetické přístupy pro studium obezity a diabetu.

 5. 2013-2016. TAČR, 03011027, Mikrořasy jako perspektivní zdroj omega-3 nenasycených mastných kyselin a jejich inkorporace do potravního řetězce člověka

 6. 2014-2015, GAUK, 1386214, Vývoj rychlých elektroforetických technik pro monitorování metabolitů v klinických vzorcích.

 7. 2011-2013, GAUK, 389111, Elektroforetické monitorování D-aminokyselin pro účely neuroscience

 8. 2011-2013, GAČR, P206/11/0707, Voltametrické studium nových iontových kapalin pro jejich využití v kapilární elektroforéze

 9. 2010-2013, MZ0/NT, 11284, Netradiční způsoby aplikace anestetik v medicíně katastrof


Spolupráce

 1. Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 2. Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, Oddělení spintroniky a nanoelektroniky

 3. Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd České republiky, Oddělení biomimetické elektrochemie

 4. Ústav biochemie a organické chemie Akademie věd České republiky, Skupina - Analytická chemie a separační vědy

 5. Soukromá firma ADMET, vývoj detektorů a elektronických zařízení pro analýzu


Poslední změna: 11. duben 2019 15:05 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor