Struktura a zaměření kliniky

2. interní klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty UK je tradičně zaměřena na obory endokrinologie a diabetologie, gastroenterologie a hepatologie, intenzivní metabolická péče a klinická výživa, a všeobecné vnitřní lékařství. V souladu s tradicí je také na klinice prováděna konsiliární a ambulatní činnost v oboru pneumologie.


Vedení kliniky

Přednosta kliniky: Prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.Divize kliniky

Klinika se dělí na následující divize

 • Divizi diabetologie

 • Divizi gastroenterologie

 • Divizi intenzivní metabolické péče a klinické výživy

 • Divizi všeobecné interní medicíny


Divize diabetologie zahrnuje

 • Diabetologické a endokrinologické lůžkové oddělení C

 • Diabetologické a endokrinologické ambulance na pavilonu I


Divize gastroenterologie zahrnuje

 • Gastroenterologické lůžkové oddělení A

 • Gastroeterologickou ambulanci na pavilonu I

 • Gastroenterologickou endoskopii na pavilonech S1 a I

 • Oddělení abdominální ultrasonografie


Divize intenzivní metabolické péče a klinické výživy zahrnuje

 • Jednotku intenzivní metabolické péče na pavilonu S1

 • Ambulanci klinické výživy


Vedoucí divizí


Vedoucí oddělení


Poslední změna: 21. únor 2018 15:37 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor