Semináře

Velké semináře interních oborů


Program Velkých seminářů interních oborů na letní semestr 2019/2020


Gastroenterologické semináře

Semináře slouží k celoživotnímu vzdělávání v gastroenterologii a jsou součástí specializační předatestační přípravy v oboru. Jedná se o přehledné, převážně klinicky laděné literární semináře, informace z kongresů (EUGW, DDW...), guidelines, krátká přehledná sdělení, novinky v diagnostice a terapii, prezentace zajímavých kazuistik, sdělení typu “jak na to “ a videoprezentace zajímavých či neobvyklých endoskopických nálezů. Součástí seminářů jsou vyzvané přednášky expertů i z jiných oborů úzce souvisejících s gastroenterologií a hepatologií.


Semináře se konají každý druhý čtvrtek od 15.00 hodin v seminární místnosti II. interní kliniky v přízemí pav. S1 (č.814), jsou volně přístupné a spojené s občerstvením.


Gastroenterologické semináře a Journal Club, letní semestr 2019/2020Poslední změna: 4. březen 2020 12:50 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor