Semináře

Velké semináře interních oborů


Program Velkých seminářů interních oborů na letní semestr 2019/2020


Gastroenterologické semináře

Semináře slouží k celoživotnímu vzdělávání v gastroenterologii a jsou součástí specializační předatestační přípravy v oboru. Jedná se o přehledné, převážně klinicky laděné literární semináře, informace z kongresů (UEGW, DDW...), guidelines, krátká přehledná sdělení, novinky v diagnostice a terapii, prezentace zajímavých kazuistik, sdělení typu “jak na to“ a videoprezentace zajímavých či neobvyklých endoskopických nálezů. Součástí seminářů jsou i vyzvané přednášky expertů z jiných oborů úzce souvisejících s gastroenterologií a hepatologií.


Semináře se konají dle programu od 14.30 hodin v seminární místnosti Interní kliniky v přízemí pav.S1 (č.814), jsou volně přístupné a spojené s občerstvením


Gastroenterologické semináře a Journal Club, zimní semestr 2021/2022


zimní semetr 2021/2022


Poslední změna: 26. říjen 2021 12:24 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor