Historie a současnost

Historie a současnost Interní kliniky

II. interní klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy byla založena v roce 1902 jako interní oddělení Vinohradské nemocnice. Patří tedy mezi nestarší pražská lůžková zařízení pro obor vnitřní lékařství. Rozvíjela se paralelně s rozvojem nemocnice jako obecné interní oddělení. Za druhé světové války a nacistické okupace poskytlo oddělení útočiště několika akademikům z Všeobecné nemocnice a Lékařské fakulty, především Prof. MUDr. Bohumilovi Prusíkovi, který byl jejím přednostou od roku 1939 do 9. května 1945 a dále farmakologovi a psychiatrovi Prof. MUDr. Vladímíru Vondráčkovi. V létě 1945, brzy po návratu z terezínského věznění se primářem oddělení stal docent a pozdější profesor MUDr. Jiří Syllaba Okamžitě začala výuka studentů medicíny. Po založení Lékařské fakulty hygienické vznikla nejprve 1. Interní klinika vedená profesorem Jonášem, ve školním roce 1953/53 pak na půdorysu interního oddělení 2. interní klinika, kterou profesor MUDr. Jiří Syllaba vedl do roku 1970. Syllaba podporoval všechny interní obory, jeho láskou a zaměřením byla diabetologie. Na klinice byla založena Československá diabetologická společnost a vznikl koncept Luhačovických diabetologických dní. Profesor Jiří Syllaba byl vystřídán v roce 1970 docentem a pozdějším profesorem MUDr. Vlastimilem Víškem, který podporoval především rozvoj kardiologie. Za jeho působení vznikla na klinice koronární jednotka a rozvíjela se především neinvazivní a invazivní kardiologie. Současně se rozvíjela gastroenterologie a v roce 1975 byla založena první československá metabolická jednotka. V roce 1990 se stal přednostou kliniky pozdější Prof. MUDr. Michal Anděl.  Přestože jeho zaměřením byla intenzivní metabolická péče a diabetologie, podporoval rozvoj všech oborů na klinice pěstovaných. Protože však 180 lůžek kliniky bylo poměrně špatně přehledných a protože další specializace vedla k fragmentaci kliniky, rozdělil v době svého děkanského úřadu v roce 2001 kliniku na nynější 3. interní kardiologickou kliniku a vlastní 2. interní kliniku zaměřil na diabetologii a endokrinologii, gastroenterologii, intenzivní metabolickou péči a klinickou výživu. Takto vznikla oborově orientovaná klinika analogická svým zaměřením dalším podobným v Česku , Německu i Rakousku. Výrazně modernizována byla zejména Jednotka intenzivní metabolické péče a lůžka oddělení C, zaměřeného na diabetologii, endoskopické pracoviště s vlastním RTG přístrojem, diabetologické a interní ambulance. V diabetologii, gastroenterologii a metabolické péči a klinické výživě patří klinika mezi přední pracoviště České republiky. Klinika má tradici kvalitní ošetřovatelské péče.


Stejné zaměření, jako má klinický provoz má i klinický výzkum. Klinika představuje místo základního i klinického výzkumu ve spolupráci s Centrem výzkumu diabetu, metabolismu a výživy 3. lékařské fakulty UK. Výzkumná produkce kliniky byla publikována v předních odborných světových časopisech. .


Pro občany Prahy 10, 3, 15 ,22 a dalších městských částí a v mnoha případech i pro občany celé republiky představuje klinika kvalitní medicínské zázemí s dobrým standardem lékařské i ošetřovatelské péče.


Na klinice probíhá klinická výuka pro studenty 2.- 6.ročníku magisterského studia, výuka vnitřního lékařství pro bakalářské obory a praktická výuka zdravotních sester. Klinika pořádá velké množství postgraduálních akcí zaměřených na diabetologii, kardiologii, metabolismus, klinickou výživu i gastroenterologii. Množství postgraduálních stážistů dosahuje na klinice mnoha desítek. Specializační vzdělávání lékařů po promoci probíhá v oborech diabetologie a endokrinologie, gastroenterologie a vnitřní lékařství a dále v nástavbových oborech  klinická výživa a intenzivní metabolická péče a intenzivní medicína.


Klinika se podílí i na organizaci postgraduálního tzv. velkého semináře interních oborů, který se koná pravidelně každý druhý čtvrtek ráno. Krom toho na klinice probíhají každotýdenní semináře Centra pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy a semináře Gastroenterologické skupiny.
Poslední změna: 11. srpen 2020 12:48 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor