Osobní překážky v práci

(dle přílohy k nařízení Vlády č. 590/2006 Sb.)DRUH PŘEKÁŽKY

ROZSAH

ÚHRADA

POZNÁMKA

1. Vyšetřeni nebo ošetřeni zaměstnance ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu k zdrav. pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti

nezbytně nutná doba

placené

pokud nebylo možné provést mimo pracovní dobu

2. Vyšetřeni nebo ošetřeni zaměstnance v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil

nezbytně nutná doba, která by byla v zařízeni dle bodu 1

placené

pokud nebylo možné provést mimo pracovní dobu

3. Narozeni dítěte manželce (družce) zaměstnance

nezbytně nutná doba k převozu do zdrav. zařízení a zpět

placené

4. Doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízeni

nezbytně nutná doba, nejvýše 1 den

placené

pouze jednomu z rodinných příslušníků

5. Doprovod zdravotně postiženého dítěte do zařízení sociálních služeb nebo internátní speciální školy

nezbytně nutná doba, nejvýše 6 prac. dnů v kalendářním roce

placené

pouze jednomu z rodinných příslušníků

6. Úmrti manžela, druha a dítěte

2 dny + 1 den k účasti na pohřbu

placené

7. Úmrti rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela a manžela sourozence zaměstnance

1 den k účasti na pohřbu a 1 den při obstaráváni pohřbu

placené

pokud pohřeb připadne na den, kdy neměl zaměstnanec pracovat, nic se neplatí

8. Úmrtí prarodiče, vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatři k nejbližším příbuzným, ale žila se zaměstnancem v době smrti v domácnosti

nezbytně nutná doba, nejvýše 1 den k účasti+ 1 den při obstaráváni pohřbu

placené

9. Svatba – vlastní

2 dny, z toho 1 den k účasti na svatbě

placený 1 den

10. Svatba – dítěte

1 den k účasti na sv.

placené

11. Svatba – rodiče

1 den k účasti na sv.

neplacené

12. Přestěhování v téže obci

nezbytně nutná doba, nejvýše 1 den

neplacené

stěhováni v zájmu zaměstnavatele, volno placené

13. Přestěhování do jiné obce

nejvýše 2 dny

neplacené

14. Nepředvídané přerušení provozu nebo zpožděni hromadných dopravních prostředků

nezbytně nutná doba

neplacené

může-li dosáhnout pracoviště jiným způsobem, tak by se měl dostavit

15. Znemožnění cesty do zaměstnání těžce postiž. zaměstnanci z povětrnostních důvodů

nezbytně nutná doba, nejvýše 1 den

placené

jedná se o nehromadný dopravní prostředek (auto)

16. Vyhledání nového pracovního místa před skončením pracovního poměru

nezbytně nutná doba, nejvýše 1 půlden v týdnu po výpov. dobu (2 resp. 2 měsíce)

neplacené

pokud se jedná o výpověď dle § 52 písm. a) až e), je volno placené! Pracovní volno lze slučovat (souhlas zaměstnavatele)

17. Účast na pohřbu spoluzaměstnance

nezbytně nutná doba

placené

zaměstnance určí zaměstnavatel po dohodě s odboryPoslední změna: 21. únor 2018 15:33 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor