Formuláře

Dohody o pracovní činnosti - dohody o provedení práce

Čestné prohlášení zaměstnance-pracovníka31.08.2016
Doklad o vykonáni práce31.08.2016
Návrh na uzavření dohody o pracovní činnosti pracovníků vykonávající činnosti v rámci projektů vědy a výzkumu a obdobných projektů a další činnosti05.06.2015
Návrh na uzavření dohody o provedení práce pracovníků vykonávající činnosti v rámci projektů vědy a výzkumu a obdobných projektů a další činnosti05.06.2015
Podklady pro uzavření dohody o pracovní činnosti pracovníků vykonávající pedagogické činnosti05.06.2015
Podklady pro uzavření dohody o provedení práce pracovníků vykonávající pedagogické činnosti05.06.2015
Žádost o uzavření dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti pracovníků vykonávající pedagogické činnosti09.03.2009

Docházka

Evidence docházky 200727.11.2007
Evidence docházky 200827.11.2007
Evidence docházky 200909.01.2009
Evidence docházky 201026.01.2010
Evidence docházky 201102.01.2011
Evidence docházky 201213.01.2012
Evidence docházky 201318.12.2012
Evidence docházky 201430.12.2013
Evidence docházky 201522.01.2015
Evidence dochazky 201631.08.2016
Evidence dochazky 201719.01.2017

Mzdy

Dohoda o srážkách ze mzdy - stravenky31.08.2016
Návrh na udělení odměny k ocenění pracovních zásluh při výročí 20 let trvání pracovního poměru k 3. LF UK31.08.2016
Návrh na udělení odměny po nabytí nároku na starobní důchod31.08.2016
Návrh na udělení odměny po přiznání invalidního důchodu31.08.2016
Návrh na udělení odměny při dovršení věku 50 let31.08.2016
Návrh na změnu mzdové třídy-osobního příplatku17.06.2016
Potvrzení o srážce zdravotního pojištění z minimální mzdy18.03.2016
Žádost zaměstnance o zasílání mzdy na účet31.08.2016

Osobní údaje

Aktualizace údajů osobního dotazníku a osobních dat zaměstnance01.04.2016
Čestné prohlášení - Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem16.01.2008

Ostatní formuláře (návrh na přijetí, výběrové řízení, škody apod.)

Dohoda o odpovědnosti31.08.2016
Návrh na jmenování externích učitelů31.08.2016
Návrh na přijetí do pracovního poměru01.04.2016
Návrh na změnu mzdové třídy-osobního ohodnocení01.04.2016
Návrh na změnu pracovního poměru01.04.2016
Smlouva o výpůjčce31.08.2016
Zápis o předání pracovního místa - funkce31.08.2016
Žádost o náhradu škody - čestné prohlášení - škoda na odložených věcech01.04.2016
Žádost o vypsání výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků a dalších pracovních (funkčních) míst01.01.2017

Popisy pracovních činností podle mzdového předpisu UK - vzory

Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída AP1 - asistent05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída AP1 - odborný asistent05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída AP2 - odborný asistent05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída AP3 - docent05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída AP4 - profesor05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída L 1 - asistent05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída L 1 - odborný asistent05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída L 2 - odborný asistent05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída VP105.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída VP205.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 01 - myčka laboratorního skla05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 01 - ošetřovatel laboratorních zv05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 02 - pitevní laborant05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 05 - fotograf05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 05 - laborant05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 05 - sekretářka05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 05 - technický pracovník05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 06 - laborant05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 06 - sekretářka05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 06 - technický pracovník05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 07 - instruktor pro výuku05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 09 - instruktor pro výuku10.02.2017
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 09 - lektor05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 09 - vědecký pracovník05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 10 - lektor05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 10 - vědecký pracovník05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 11 - vědecký pracovník05.04.2016

Pracovní volno

Formulář DOVOLENKA09.01.2009
Žádost o poskytnutí tvůrčího volna podle § 76 zákona č. 111-1998 Sb. o vysokých školách01.04.2016
Žádost o poskytnutí volna bez náhrady mzdy podle § 199 zákoníku práce17.05.2016
Žádost o poskytnutí volna z důvodů jiných úkonů v obecném zájmu podle § 203, odst. 2) písm.g) zákoníku práce01.04.2016

Sociální fond

Žádosti o příspěvek na nenávratnou finanční výpomoc31.08.2016
Žádost o příspěvek na částečné krytí úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole v nepeněžní formě podle § 123 zákona č. 561-2004 Sb.31.08.2016
Žádost o příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření a příspěvek na soukromé životní pojištění, informace o změně údajů31.08.2016
Žádost o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby a příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami31.08.2016

Ukončení pracovního poměru

Výpověď z pracovního poměru01.11.2007
Žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou, v případě nesouhlasu s touto dohodou výpověď01.11.2007
Žádost o rozvázání pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnance12.10.2009
Žádost o rozvázání pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavatele12.10.2009
Žádost o vydání pracovního posudku31.08.2016
Žádost o zrušení Výpovědi z pracovního poměru10.10.2010
Žádost o zrušení Žádosti o rozvázání pracovního poměru dohodou10.10.2010
Žádost zaměstnance o ukončení pracovního poměru dohodou10.10.2010

Úrazy

Kniha úrazů02.01.2011
Pokyny - úraz02.01.2011
Záznam o nepracovním úrazu pro ČSSZ03.01.2011
Záznam o pracovním úrazu02.01.2011
Záznam o pracovním úrazu – hlášení změn02.01.2011

Zdanitelné příjmy

Žádost o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 200701.11.2007
Žádost o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 200809.01.2009
Žádost o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 200907.01.2010
Žádost o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 201002.01.2011
Žádost o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 201102.01.2012
Žádost o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 201230.12.2013
Žádost o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 201330.12.2013
Žádost o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 201408.01.2015
Žádost o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 201511.01.2016
Žádost o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 201602.01.2017


Poslední změna: 5. duben 2016 15:15 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor