Formuláře

Dohody o pracovní činnosti - dohody o provedení práce

Čestné prohlášení zaměstnance-pracovníka31.08.2016
Doklad o vykonáni práce31.08.2016
Návrh na uzavření dohody o pracovní činnosti pracovníků vykonávající činnosti v rámci projektů vědy a výzkumu a obdobných projektů a další činnosti05.06.2015
Návrh na uzavření dohody o provedení práce pracovníků vykonávající činnosti v rámci projektů vědy a výzkumu a obdobných projektů a další činnosti05.06.2015
Podklady pro uzavření dohody o pracovní činnosti pracovníků vykonávající pedagogické činnosti05.06.2015
Podklady pro uzavření dohody o provedení práce pracovníků vykonávající pedagogické činnosti05.06.2015
Žádost o uzavření dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti pracovníků vykonávající pedagogické činnosti09.03.2009

Docházka

Evidence dochazky 201803.01.2018
Evidence dochazky 201918.01.2019
Evidence dochazky 202021.01.2020

Mzdy

Dohoda o srážkách ze mzdy - stravenky02.02.2018
Návrh na udělení odměny k ocenění pracovních zásluh při výročí trvání pracovního poměru k 3. LF UK29.12.2018
Návrh na udělení odměny po nabytí nároku na starobní důchod05.02.2018
Návrh na udělení odměny po přiznání invalidního důchodu05.02.2018
Návrh na udělení odměny při dovršení věku 50 let05.02.2018
Návrh na změnu mzdové třídy-osobního příplatku24.02.2020
Potvrzení o srážce zdravotního pojištění z minimální mzdy18.03.2016
Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení31.03.2020
Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)03.04.2020
Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči)03.04.2020
Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče03.04.2020
Žádost zaměstnance o zasílání mzdy na účet31.08.2016

Osobní údaje

Aktualizace údajů osobního dotazníku a osobních dat zaměstnance17.07.2018

Ostatní formuláře (návrh na přijetí, výběrové řízení, škody apod.)

Dohoda o odpovědnosti - svěřené hodnoty10.09.2018
Dohoda o odpovědnosti - svěřené věci02.02.2018
Návrh na přijetí do pracovního poměru01.04.2016
Návrh na změnu mzdové třídy-osobního ohodnocení01.04.2016
Návrh na změnu pracovního poměru01.04.2016
Smlouva o výpůjčce02.02.2018
Zápis o předání pracovního místa - funkce31.08.2016
Žádost o náhradu škody - čestné prohlášení - škoda na odložených věcech01.04.2016
Žádost o vypsání výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků a dalších pracovních (funkčních) míst01.01.2017

Popisy pracovních činností podle mzdového předpisu UK - vzory

Popisy pracovní činnosti pro akademické a vědecké pracovníky a lektory

Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída AP1 - asistent02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída AP1 - odborný asistent02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída AP2 - asistent02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída AP2 - odborný asistent02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída AP3 - docent02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída AP4 - profesor02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída L 1 - asistent02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída L 1 - odborný asistent02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída L 2 - asistent22.03.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída L 2 - odborný asistent22.03.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída VP102.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída VP202.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída VP302.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 6 - lektor22.01.2018

Popisy pracovní činnosti pro hospodářsko-správní, technické a odborné pracovníky a pro dělníky, obslužné pracovníky a obchodně provozní pracovníky

Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 1 - myčka laboratorního skla02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 1 - ošetřovatel laboratorních zvířat02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 1 - uklízeč02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 2 - laborant16.03.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 2 - pitevní laborant02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 3 - dokumentaristka12.03.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 3 - fotograf02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 3 - laborant12.03.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 3 - řemeslík-specialista02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 3 - technický (vědecký) pracovník - granty12.03.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 4 - dokumentaristka12.03.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 4 - instruktor pro výuku02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 4 - laborant12.03.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 4 - odborný referent02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 4 - sekretářka02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 4 - technický (vědecký) pracovník - granty02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 5 - laborant07.03.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 5 - technický pracovník02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 5 - technický (vědecký) pracovník - granty02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 6 - instruktor pro výuku02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 6 - technický (vědecký) pracovník - granty07.03.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 7 - technický (vědecký) pracovník - granty20.03.2018

Pracovní volno

Formulář DOVOLENKA18.12.2019
Žádost o poskytnutí tvůrčího volna podle § 76 zákona č. 111-1998 Sb. o vysokých školách01.04.2016
Žádost o poskytnutí volna bez náhrady mzdy podle § 199 zákoníku práce01.08.2019
Žádost o poskytnutí volna z důvodů jiných úkonů v obecném zájmu podle § 203, odst. 2) zákoníku práce02.04.2019

Sociální fond

Žádosti o příspěvek na nenávratnou finanční výpomoc25.07.2019
Žádost o příspěvek na částečné krytí úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole v nepeněžní formě podle § 123 zákona č. 561-2004 Sb.25.07.2019
Žádost o příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření a příspěvek na soukromé životní pojištění, informace o změně údajů18.02.2020
Žádost o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby a příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami25.07.2019

Ukončení pracovního poměru

Výpověď z pracovního poměru23.10.2019
Žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou, v případě nesouhlasu s touto dohodou výpověď01.11.2007
Žádost o rozvázání pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnance12.10.2009
Žádost o rozvázání pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavatele12.10.2009
Žádost o vydání pracovního posudku31.08.2016
Žádost o zrušení Výpovědi z pracovního poměru10.10.2010
Žádost o zrušení Žádosti o rozvázání pracovního poměru dohodou10.10.2010
Žádost zaměstnance o ukončení pracovního poměru dohodou10.10.2010

Úrazy

Kniha úrazů02.01.2011
Pokyny - úraz02.01.2011
Záznam o nepracovním úrazu pro ČSSZ03.01.2011
Záznam o pracovním úrazu02.01.2011
Záznam o pracovním úrazu – hlášení změn02.01.2011

Zdanitelné příjmy

Žádost o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 201710.01.2018
Žádost o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 201809.01.2019
Žádost o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 201901.10.2019


Poslední změna: 24. červenec 2018 16:53 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor