Formuláře

Dohody o pracovní činnosti - dohody o provedení práce

Čestné prohlášení zaměstnance-pracovníka31.08.2016
Doklad o vykonáni práce02.08.2023
Návrh na uzavření dohody o pracovní činnosti pracovníků vykonávající činnosti v rámci projektů vědy a výzkumu a obdobných projektů a další činnosti13.06.2022
Návrh na uzavření dohody o provedení práce pracovníků vykonávající činnosti v rámci projektů vědy a výzkumu a obdobných projektů a další činnosti13.06.2022
Podklady pro uzavření dohody o pracovní činnosti pracovníků vykonávající pedagogické činnosti13.06.2022
Podklady pro uzavření dohody o provedení práce pracovníků vykonávající pedagogické činnosti13.06.2022
Žádost o uzavření dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti pracovníků vykonávající pedagogické činnosti13.06.2022

Docházka

Evidence dochazky 202221.01.2022
Evidence dochazky 202316.05.2023
Evidence dochazky 202402.02.2024

Kariérní řád

Formulář sebehodnocení pro akademické pracovníky, lektory a vědecké pracovníky16.06.2023
Formulář sebehodnocení pro vedoucí pracovníky16.06.2023

Mzdy

Dohoda o srážkách ze mzdy - stravenky02.02.2024
Dohody o srážkách ze mzdy - Multisport16.05.2022
Návrh na udělení odměny k ocenění pracovních zásluh při výročí trvání pracovního poměru k 3. LF UK29.12.2018
Návrh na udělení odměny po nabytí nároku na starobní důchod05.02.2018
Návrh na udělení odměny po přiznání invalidního důchodu05.02.2018
Návrh na udělení odměny při dovršení věku 50 let05.02.2018
Návrh na změnu mzdové třídy-osobního příplatku24.02.2020
Potvrzení o srážce zdravotního pojištění z minimální mzdy18.03.2016
Žádost zaměstnance o zasílání mzdy na účet31.08.2016

Osobní údaje

Aktualizace údajů osobního dotazníku a osobních dat zaměstnance18.05.2022

Ostatní formuláře (návrh na přijetí, výběrové řízení, škody apod.)

Dohoda o odpovědnosti - svěřené hodnoty10.09.2018
Dohoda o odpovědnosti - svěřené věci02.02.2018
Návrh na přijetí do pracovního poměru18.05.2022
Návrh na změnu mzdové třídy-osobního ohodnocení-příplatku za vedení18.05.2022
Návrh na změnu pracovního poměru27.05.2024
Smlouva o výpůjčce02.10.2023
Smlouva o výpůjčce - předávací protokol02.10.2023
Zápis o předání pracovního místa - funkce31.08.2016
Žádost o náhradu škody - čestné prohlášení - škoda na odložených věcech01.04.2016
Žádost o vypsání výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků a dalších pracovních (funkčních) míst01.01.2017

Popisy pracovních činností podle mzdového předpisu UK - vzory

Popisy pracovní činnosti pro akademické a vědecké pracovníky a lektory

Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída AP1 - asistent13.06.2023
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída AP2 - odborný asistent13.06.2023
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída AP3 - docent13.06.2023
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída AP4 - profesor13.06.2023
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída L 1 - lektor13.06.2023
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída L 2 - lektor13.06.2023
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída VP1 - vědecký pracovník13.06.2023
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída VP2 - vědecký pracovník13.06.2023
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída VP3 - vědecký pracovník13.06.2023

Popisy pracovní činnosti pro hospodářsko-správní, technické a odborné pracovníky a pro dělníky, obslužné pracovníky a obchodně provozní pracovníky

Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 1 - myčka laboratorního skla02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 1 - ošetřovatel laboratorních zvířat02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 1 - uklízeč02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 2 - laborant16.03.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 2 - pitevní laborant02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 3 - dokumentaristka12.03.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 3 - fotograf02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 3 - laborant12.03.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 3 - řemeslík-specialista02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 3 - technický (vědecký) pracovník - granty12.03.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 4 - dokumentaristka25.04.2022
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 4 - instruktor pro výuku02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 4 - laborant12.03.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 4 - odborný referent02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 4 - sekretářka25.04.2022
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 4 - technický (vědecký) pracovník - granty02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 5 - laborant07.03.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 5 - technický pracovník02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 5 - technický (vědecký) pracovník - granty02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 6 - instruktor pro výuku02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 6 - technický (vědecký) pracovník - granty07.03.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 7 - technický (vědecký) pracovník - granty20.03.2018

Pracovní volno

Formulař DEN OSOBNÍHO ROZVOJE (DOR)13.02.2024
Formulář DOVOLENKA18.12.2019
Žádost o poskytnutí tvůrčího volna podle § 76 zákona č. 111-1998 Sb. o vysokých školách01.04.2016
Žádost o poskytnutí volna bez náhrady mzdy podle § 199 zákoníku práce01.08.2019
Žádost o poskytnutí volna z důvodů jiných úkonů v obecném zájmu podle § 203, odst. 2) zákoníku práce02.04.2019
Žádost o poskytnutí výkonu práce na dálku podle § 317 zákoníku práce a opatření rektora č. 44-202320.10.2023

Skončení pracovního poměru

Návrh na rozvázání pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem02.02.2024
Oznámení o rozvázání pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnance02.02.2024
Výpověď z pracovního poměru23.10.2019
Žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou, v případě nesouhlasu s touto dohodou výpověď01.11.2007
Žádost o vydání pracovního posudku02.02.2024
Žádost o zrušení výpovědi z pracovního poměru02.02.2024
Žádost o zrušení žádosti o rozvázání pracovního poměru dohodou02.02.2024
Žádost zaměstnance o skončení pracovního poměru dohodou10.10.2010

Sociální fond

Žádosti o příspěvek na nenávratnou finanční výpomoc01.06.2022
Žádost o příspěvek na částečné krytí úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole v nepeněžní formě podle § 123 zákona č. 561-2004 Sb nebo § 6 zákona č. 247-2014 Sb.01.06.2022
Žádost o příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření a příspěvek na soukromé životní pojištění, informace o změně údajů01.06.2022
Žádost o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby a příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami01.06.2022

Úrazy

Kniha úrazů02.01.2011
Pokyny - úraz02.01.2011
Záznam o pracovním úrazu02.01.2011
Záznam o pracovním úrazu – hlášení změn02.01.2011
Zaznam o úrazu11.11.2021

Zdanitelné příjmy

Žádost o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 202007.01.2021
Žádost o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 202130.12.2021
Žádost o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 202206.01.2023
Žádost o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 202327.12.2023


Poslední změna: 24. červenec 2018 16:53 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor