Školení BOZP a PO zaměstnanců fakulty

Podklady pro školení BOZP a PO zaměstnanců fakulty (všech bez ohledu na výši úvazku, včetně DPP a DPČ) v roce 2019.


Informace pro přednosty a vedoucí pracovišť


V případě nejasností kontaktujte vedoucího provozně technického oddělení Vladimíra Holana, kterému nejpozději do 28. 2. 2019 musí přednostové a vedoucí pracovišť odevzdat kopie vyplněných příloh - Dokladů o školení BOZP a PO - skupina o absolvování školení pro podřízené zaměstnance, aby bezpečnostní audit, který bude na fakultě probíhat, Vás nemusel v dané záležitosti více kontaktovat. Dokumentace o školení BOZP a PO musí zůstat uložená na pracovišťích.


Dokumenty a formuláře ke stažení
Poslední změna: 8. leden 2019 11:34 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor