Pronájmy prostor

Pronájem poslucháren fyzickým a právnickým osobám

Pronájem poslucháren 3. lékařská fakulta nabízí fyzickým i právnickým osobám v rámci své doplňkové činnosti pronájem poslucháren, seminárních prostor, prostor ve vstupní hale v přízemí fakulty s příslušným technickým vybavením (dataprojektory, mikrofony, počítačová technika) pro konání prezentačních akcí. Nabízené prostory si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


Ceník

K uvedeným cenám se připočítává DPH 21 %


Předmět pronájmu

Kapacita

Cena bez DPH

Sylabova posluchárna

199 + 25 míst

2 500 Kč/hod

Burianova posluchárna

150 + 25 míst

1 500 Kč/hod

Jonášova posluchárna

150 + 25 míst

1 500 Kč/hod

Jelínkova posluchárna (seminární místnost)

72 míst

1000 Kč/hod

Seminární místnosti

nad 20 míst max 42 míst

350 Kč/hod

Stůl před posluchárnami

 

500 Kč/den

Dataprojektor

 

500 Kč/hod

PC

 

500 Kč/den

Mikrofon s příslušenstvím

 

200 Kč/den

 

 

 

V případě, že doba pronájmu je delší než 1 den se u poslucháren a seminárních místností  neúčtuje ve smyslu §53 odst.3 Zákona č. 235/2004 Sb. DPH a platí následující ceny 


Předmět pronájmu

Kapacita

Cena bez DPH

Sylabova posluchárna

199 + 25 míst

800 Kč/hod

Burianova posluchárna

150 + 25 míst

600 Kč/hod

Jonášova posluchárna

150 + 25 míst

600 Kč/hod

Jelínkova posluchárna (seminární místnost)

72 míst

1000 Kč/hod

Seminární místnosti

nad 20 míst max 42 míst

350 Kč/hod

Stůl před posluchárnami

 

500 Kč/den

Dataprojektor

 

500 Kč/hod

PC

 

500 Kč/den

Mikrofon s příslušenstvím

 

200 Kč/den

 

 

 

Objednání a uskutečnění pronájmu

  • Zájemce o pronajmutí výše uvedeného majetku fakulty (dále jen objednávající) zašle elektronickou objednávku, ve které bude specifikovat své požadavky vedoucímu provozně-technického oddělení.

  • Ten bez prodlení prověří ve smyslu žádosti, která je přílohou č. 1 směrnice 2004/01, možnost vyhovění žádosti a v tomto směru bude informovat objednávajícího.

  • V termínu potvrzené objednávky zajistí vedoucí provozně-technického oddělení, nebo jím pověřený zaměstnanec, předání a převzetí předmětu pronájmu.

  • Součástí objednávky může být i požadavek na zajištění stravování ze strany pronajímatele. Jeho vyřízení zabezpečí vedoucí provozně-technického oddělení.

Formuláře

  • Objednávka pronájmu prostor a zařízení v 3. LF .docx, .pdf

  • Prohlášení objednávajícího .doc

Způsob a forma úhrady

Úhrada za pronájem prostor je možná složením hotovosti v pokladně fakulty (bude vydán daňový doklad o platbě), nebo na základě vystavené faktury se splatností 7 dnů na účet:  22734101/0100. Fakturu vystaví vedoucí ekonomického oddělení na základě podkladů předaných vedoucím provozně-technického oddělení. Součástí předávaných písemností je i rozhodnutí děkana o případném snížení nájemného.

Řešení problémů s provozem poslucháren

Informace o způsobu nahlašování a řešení problémů s provozem a vybavením poslucháren naleznete na adrese http://www.lf3.cuni.cz/3LF-299.htmlPoslední změna: 9. březen 2022 10:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor