• Bc. K. Kutová Šerých a E. Selingerová oceněny Cenou ministra školství

Bc. K. Kutová Šerých a E. Selingerová oceněny Cenou ministra školství


Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia za rok 2018 převzala 27. 11. z rukou ministra školství Roberta Plagy Bc. Klára Kutová Šerých z bakalářského programu a Eliška Selingerová z magisterského programu. Obě oceněné dámy jsou z 3. lékařské fakulty. Seznamte se s jejich medailonky:


Bc. Klára Kutová Šerých absolvovala bakalářské studium Ošetřovatelství obor všeobecná sestra na 3. LF UK. V současné době pracuje jako všeobecná sestra na Klinice ortopedie ÚVN v Praze. V době studií byla velkou oporou pro kolegyně a kolegy všech ročníků. Pomáhala jim se zvládnutím obtížných předmětů, radou i vlastním příkladem, jak se vyrovnat s náročnými požadavky odborné praxe. Její podněty a hodnocení silných a slabých stránek kurikula byly velmi důležité v souvislosti s akreditací nového vzdělávacího programu Všeobecné ošetřovatelství na 3. LF UK.


Systematicky se věnuje paliativní péči. Hraje na příčnou flétnu a jejím snem je jednou prostřednictvím hudby zmírňovat utrpení těžce nemocným a umírajícím lidem. Klára je příkladem pro studenty a sestry. Ukazuje jim cestu, jak nevyhořet a jak se udržet v takové tělesné a duševní kondici, která umožní pečovat.Eliška Selingerová je milovnice černé kávy, dobrého vína a Isaaca Asimova. Je studentkou Všeobecného lékařství na 3. LF UK a zabývá se výzkumem nádorů a výživy na IMG AV ČR a 2.interní klinice 3.  LF UK a FNKV. Zde mimo jiné pracuje na rozvoji mezinárodní sítě výzkumu alternativní výživy. Zahraniční zkušenosti v oboru imunologie, epigenetiky a epidemiologie získala na stážích na Universita Magna Greacia v Catanzaru a na EMBL a DKFZ v Heidelbergu. Je vítězka národního finále soutěže Famelab „Bavme se vědou 2016“ a reprezentantka ČR v mezinárodním semifinále. Dále je garantka lékařské sekce soutěže Science Slam CUNI, členka souboru Science to Go, nadšená vědecká žurnalistka a ambasadorka projektu stáží Otevřená věda AV ČR. Říká o sobě, že je skeptik srdcem, feministka duší a veganka rozumem.


Poslední změna: 4. prosinec 2018 09:08 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor