• Významné události fakulty

Významné události fakulty

25. června 2023

Doktorka Svobodová získala stříbrnou pamětní medaili UK


Foto: Jan Kolský
Foto: Jan Kolský


Přednostka Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK PhDr. Hanka Svobodová získala na pravidelném zasedání Vědecké rady UK 25. 5. 2023 stříbrnou medaili za významnou práci v oboru ošetřovatelství a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově.


Foto: Jan Kolský
Foto: Jan Kolský
„Děkuji všem svým kolegům a kolegyním z Ústavu ošetřovatelství a také celé 3. lékařské fakultě. Působím zde již více než dvacet let a je to radost.Dnešního ocenění si velmi vážím,“ uvedla doktorka Svobodová, přednostka Ústavu ošetřovatelství 3. LF, během slavnostního předání stříbrné pamětní medaile na zasedání VR UK 25.5.Hlavní náplní pedagogické činnosti PhDr. H. Svobodové je výuka studentů bakalářských oborů na 3. LF UK, zejména pak oboru Všeobecné ošetřovatelství, kterého je garantkou. Vyučuje klinické dovednosti, vede přípravu bakalářských a diplomových prací, kurz prevence syndromu vyhoření, kurz pro mentory klinické praxe v ošetřovatelství. Je také kontaktní osobou pro studující se specifickými potřebami na 3. LF UK a patří mezi nejoblíbenější učitele.Gratulujeme.Více na stránkách Univerzity Karlovy věnované předávání cen
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor