26. listopadu 2021

Kateřina Koudelková obdržela cenu Josefa Hlávky


Studentka 3. LF Kateřina Koudelková


Studentka 3. LF Kateřina Koudelková obdržela cenu Josefa Hlávky pro rok 2021. Ta je každoročně udělována mladým talentovaným studentům v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu. Slavnostní předání probíhá tradičně 16. listopadu v předvečer státního svátku na zámku v Lužanech, který patřil Josefu Hlávkovi. Ted byl známým českým architektem, stavitelem a mecenášem.


Kateřina dodává: „Osobně jsem velmi poctěna, že jsem tuto cenu mohla spolu s dalšími aktivními studenty vysokých škol obdržet. Je pro mě i potvrzením myšlenky, že nejde jenom o samotné studium, ale důležitá je i vlastní iniciativa a hledání cest, jak přispět k rozvoji fakultního života.“


Gratulujeme!


Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor