• Doktorandi
  • Volná místa pro studenty doktorského studia

Volná místa pro studenty doktorského studia

PhD den 3. LF UK

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy spustila možnost přihlašovat se na volné PhD projekty v rámci 1. PhD dne 3. LF UK, který je organizován pod záštitou proděkanů 3. LF UK, prof. Šlamberové a doc. Dušky.


Přihlaste se právě teď pomocí on-line formuláře, pomocí kterého nám poskytnete data jak o sobě, tak i o svých preferencích. K dispozici jsou medailonky školitelů, kteří aktuálně nabízí volné pozice. PhD den též přináší velmi zajímavou možnost získat Cenu děkana, ve výši 1 milion Kč, která bude vyplacena formou stipendia vybranému kandidátovi (finanční částka bude rozložena do tří let).


Více ZDE


Další nabídka témat dizeratčních prací

7. března 2020


Název tématu:

Metabolismus ovariálních nádorů

Školitel:

RNDr. Petr Heneberg, Ph.D.; Ing. Daniela Šimčíková, Ph.D.

Ústav/klinika:

II. interní klinika

Kontakty:

,

web laboratoře: https://www.lf3.cuni.cz/3LF-1513.html

Anotace:

Laboratoř molekulární biologie glykolýzy na 3. lékařské fakultě UK hledá motivované a kreativní doktorandy se zájmem o biomedicínský výzkum, kteří by se chtěli věnovat studiu metabolismu nádorových tkání s využitím nástrojů genového a proteinového inženýrství (CRISPR/Cas9, Sleeping Beauty transposony), biochemických a molekulárně biologických metod. Pomocí těchto přístupů sledujeme nejen změny na úrovni metabolických drah, ale také jejich vliv na signální dráhy asociované se vznikem a progresí nádorů, např. na dráhu mTOR. Cílem je objasnit způsoby, kterými se nádorová buňka vyrovnává během progrese nádoru s nedostatkem živin. Získané výsledky by měly napomoci nalézt terapeutická řešení zamezující nádorům ve využívání alternativních metabolických drah, a tedy potlačující proliferaci a přežívání nádorových buněk.


Při studiu budeme využívat model high-grade serózního ovariálního karcinomu, který je doposud obtížně léčitelným onemocněním. Studium bude zahrnovat jak práci na buněčných liniích, tak i na primárních izolátech z pacientek a na myších xenotransplantátech ovariálních karcinomů. Protože se již ví, že úroveň oxidativní fosforylace těchto nádorů koreluje s úspěšností jejich léčby, budeme se věnovat mechanismům, které za těmito rozdíly stojí a současně sledovat vliv změn v úrovni exprese jednotlivých glykolytických enzymů na senzitivitu buněk ovariálního karcinomu ke konvenčním i experimentálním způsobům léčby.

Požadavek na studenta:

Farmacie, biochemie, molekulární biologie, či genetika, či všeobecné lékařství. Očekáván je entuziasmus a aktivní přístup k řešení tématu. Pracoviště je schopno zajistit navýšení běžných stipendií a uzavření částečného pracovního úvazku. Nabízíme práci na vědecky atraktivním tématu pod vedením zkušených pracovníků laboratoře, podporu v kariérním rozvoji, možnost prezentovat výsledky na zahraničních konferencích a realizovat zahraniční stáže.Inzerát ke stažení

Sdílet na:  


Archiv


print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor