Telefonní přístroj Polycom VVX 310

Manuál k telefonímu přístroji

Kompletní uživatelský manuál k telefonu (v angličtině) naleznete ZDE.

Základní popis přístroje

Schema telefonu Polycom VVX 310


 • 6 tlačítek kolem displaye slouží k vybrání linky (u vícelinkového nastavení), popřípadě je možné ostatním tlačítkům přiřadit rychlou volbu na volání určitého čísla (viz. dále)

 • 4 tlačítka pod displayem umožňují nové volání (New Call), nastavení přesměrování (Forward) a nastavení nepřítomnosti (DND)

 • Ikona „domečku“ slouží k návratu na úvodní obrazovku a vstup do menu přístroje

 • 4-směrové tlačítko umožňuje zobrazení seznamu zmeškaných, přijatých, volaných a oblíbených čísel

  • šipka nahoru - Seznam oblíbených kontaktů

  • šipka doprava - Volaná čísla

  • šipka dolů - Zmeškané hovory

  • šipka doleva - Přijaté hovory

 • Tlačítko s obrázkem reproduktoru slouží pro zapnutí hlasitého odposlechu

 • Přeškrtnutý mikrofon na tlačítku vpravo dole umožní vypnutí mikrofonu (volaná strana Vás neuslyší)

 • Kolébkové tlačítko pod číselníkem slouží k nastavení hlasitosti vyzvánění a během hovoru je možné nastavit hlasitost sluchátka

Melodie a hlasitost vyzvánění

 • Telefon umožňuje výběr melodie vyzvánění, tuto možnost najdete v Menu, pod položkou Settings → Basic → 5 Ring Type

 • Šipkou nahoru či dolů se posouváte v nabídce, tlačítkem Play přehrajete melodii, tlačítkem Select melodii vyberete, pro návrat stisknete tlačítko Back nebo Home/Menu

 • Hlasitost vyzvánění lze nastavit na domácí obrazovce pomocí kolébkového tlačítka pod číselníkem

 • Stejným tlačítkem se nastavuje hlasitost sluchátka/reproduktoru během hovoru

Příchozí hovor

 • Příchozí hovor je graficky zobrazen viz. obrázek

 • Zvednutím sluchátka přijmete hovor, pokud stisknete se zavěšeným sluchátkem tlačítko Answer nebo tlačítko s obrázkem reproduktoru, přijmete hovor jako hlasitý odposlech

 • Stisknutím tlačítka Reject (Odmítnout) odmítnete hovor

 • Tlačítkem Forward (Přesměrovat) přesměrujete hovor na zadané číslo


Zmeškaný hovor


 • Informace o zmeškaných hovorech se zobrazuje v pravém horním rohu (střídá se s aktuálním datem, popřípadě s informací o DND)

 • Po stisknutí „šipky dolů“ na hlavní obrazovce se zobrazí seznam všech zmeškaných hovorů, pomocí tlačítek pod displayem můžete na kontakt zavolat (Dial), zobrazit podrobnější informace o ztraceném hovoru (Info), přepnout mezi seznamy hovorů (Type), pomocí tlačítka More se zobrazí další volby a to Clear (Vymazat) pro vymazání všech zmeškaných hovorů a Sort (Seřadit) pro nastavení řazení hovorů

Adresář (Directory)

 • V menu přístroje pod položkou Directory je možné zobrazit seznam všech telefonních čísel (Contact Directory)

 • V adresáři je možné vyhledávat (Search), pomocí tlačítka Dial je možné na kontakt zavolat

 • Stisknutím tlačítka Info se zobrazí informace o kontaktu


Nerušit (DND - Do Not Disturb)

 • Funkce Nerušit (DND) slouží k vypnutí oznámení hovoru, volající osoba uslyší obsazovací tón

 • Po zapnutí této funkce se změní ikonka u názvu linky a v pravém horním rohu se objeví stejná ikona (viz. obrázek)

 • Hovor se zobrazí jako zmeškaný


Přesměrování (Forward)

 • Stisknutím tlačítka Forward pod displayem nebo volbou Forward v menu přístroje se dostanete do nabídky, která umožňuje nastavení přesměrování pro 3 různé situace.

 • Po zapnutí přesměrování se u ikony přesměrované linky zobrazí šipka (symbol přesměrování)

 • V závorce za typem přesměrování je uveden aktuální stav, Disabled (Zakázáno) nebo Enabled (povoleno)


Always (Vždy)

 • Zapnutím této možnosti nastavíte přesměrování všech příchozích hovorů na dané číslo.

 • Zadáte pouze číslo, na které budete chtít telefon přesměrovat a potvrdíte tlačítkem Enable (Povolit)

 • Zrušení přesměrování se nastavuje stejně jako povolení, pouze na konci se stiskne tlačítko Disable (Zakázat)


No Answer (Když neodpovídá)

 • Tato volba slouží k přesměrování na zadané číslo po určitém počtu zazvonění.

 • Zadáte pouze číslo, na které budete chtít telefon přesměrovat, počet zazvonění před přesměrováním (Forward After Rings) a potvrdíte tlačítkem Enable (Povolit)

 • Zrušení přesměrování se nastavuje stejně jako povolení, pouze na konci se stiskne tlačítko Disable (Zakázat)


Busy (Při probíhajícím hovoru)

 • Poslední typ přesměrování se využije v případě, že se Vám snaží někdo dovolat během probíhajícího hovoru

 • Zadáte pouze číslo, na které budete chtít telefon přesměrovat a potvrdíte tlačítkem Enable (Povolit)

 • Zrušení přesměrování se nastavuje stejně jako povolení, pouze na konci se stiskne tlačítko Disable (Zakázat)


Přenos (Transfer) probíhajícího hovoru

 • Pokud potřebujete přesměrovat probíhající hovor na jinou telefonní linku, stiskněte tlačítko Transfer • Volajícímu se v telefonu ozve hudba a vám se na displayi telefonu zobrazí vytáčecí obrazovka, zadejte telefonní číslo, na které chcete hovor přenést


 • S osobou, na kterou hovor přenášíte, můžete nyní mluvit, aniž by vás človek na čekající lince slyšel. Hovor spojíte opětovným stiskem tlačítka Transfer

 • Můžete zavěsit sluchátko


FAQ

 • Chci volat linku na fakultě/FNKV-X

  Na číselné klávesnici vytočte 4 místné číslo linky a vyčkejte na spojení. Pokud se po zadání z klávesnice nezačně číslo samo vytáčet, stiskněte tlačítko Send

 • Chci volat linku ve FNKV

  Na číselné klávesnici vytočte předvolbu 38 a hned za ní číslo linky ve FNKV. Mezi volbou 38 a linkou nevyčkávejte na tón od ústředny. Pokud se po zadání z klávesnice nezačně číslo samo vytáčet, stiskněte tlačítko Send

 • Chci volat do veřejné telefonní sítě

  Na číselné klávesnici vytočte 9-ti místné číslo veřejné sítě. Nevytáčejte před vlastním číslem 0. Pokud se po zadání z klávesnice nezačně číslo samo vytáčet, stiskněte tlačítko Send

 • Chci přijmout příchozi hovor

  Zvedněte sluchátko a hovořte. Také můžete stitknout tlačítko hlasitého telefonu, nebo můžete stisknout tlačítko pod nápisem Answer na displeji.

 • Chci odmítnout příchozí hovor

  Jestliže na displeji vidíte příchozí hovor, stiskněte tlačítko pod nápisem Reject na displeji.

 • Chci přijmout hovor na hlasitý telefon

  Jestliže na displeji vidíte příchozí hovor, stiskněte tlačítko hlasitého telefonu. Po aktivaci se rozsvítí zeleně. Pokud máte zvednuté sluchátko, můžete se mezi hlasitým telefonem a hovorem přes sluchátko přepínat i v průběhu hovoru.

 • Mám telefon s více linkami a chci volat ze své linky

  Vyzvedněte sluchátko. Stiskněte tlačítko vedle Vašeho jména na displeji telefonu. Tlačítko se rozsvítí zeleně a uslyšíte linku ve sluchátku. Nyní můžete vytočit číslo.

 • Kolegovi zvoní telefon, hovor chci vzít na svém telefonu

  Na telefonu při zavěšeném sluchátku zadejte **cislo_linky . Příklad, kolega má linku 2250 a zvoní mu telefon, zadejte **2250.


Poslední změna: 13. srpen 2020 14:27 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor