Harmonogramy přijímacího řízení 2018K přijímací zkoušce se dostavte

 • s platným občanským průkazem, popř. cestovním pasem či povolením k pobytu

 • s úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení nebo ověřenou kopií dokladu o nostrifikaci středního vzdělání

 • se svou pozvánkou, na které je uvedeno Vaše číslo/a uchazeče, pod kterým/i budete přijímací zkoušku konat.

 • Zároveň je na pozvánce uvedeno místo konání Vaší přijímací zkoušky.

Řádné termíny přijímacích zkoušek

Přijímací řízení do magisterského oboru a bakalářských oborů na 3. lékařskou fakultu se uskuteční ve dnech 19. - 21. 6. 2018.V případě náhlé indispozice v den konání přijímací zkoušky volejte na mobilní číslo 725 812 057 - Marková Monika, vedoucí studijního oddělení.Detailní harmonogramy a informace k řádným termínům

Harmonogramy 2018 - Veřejné zdravotnictví obě formy studia
Harmonogramy 2018 - Všeobecná sestra obě formy studia
Harmonogramy 2018 - Všeobecné lékařství, Dentální hygienistka, Fyzioterapie a jejich kombinace19. 6. 2018


 • První kolo pro magisterský obor Všeobecné lékařství

  (písemný test z biologie, fyziky a chemie)

 • První kolo pro bakalářský obor Veřejné zdravotnictví (písemný test z biologie, fyziky, chemie a somatologie)

 • První kolo pro bakalářský obor Fyzioterapie

  (písemný test z biologie a fyziky)

 • Jednokolové přijímací řízení pro obor Dentální hygienistka

  (písemný test z biologie a chemie)


20. 6. 2018


 • První kolo pro bakalářský obor Všeobecná sestra

  (písemný test ze základů biologie člověka)

 • Druhé kolo pro magisterský obor Všeobecné lékařství

 • Druhé kolo pro bakalářský obor Veřejné zdravotnictví

 • Druhé kolo pro bakalářský obor Fyzioterapie


Druhé kolo zahrnuje ústní pohovor - interpretaci populárně vědeckého textu, posouzení komunikačních schopností, schopnosti samostatného úsudku, všeobecného rozhledu.


21. 6. 2018


 • Druhé kolo pro magisterský obor Všeobecné lékařství

 • Druhé kolo pro bakalářský obor Všeobecná sestraOmluva za tiskovou chybu

Vážení uchazeči o bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Veřejné zdravotnictví v prezenční a kombinované formě studia. Velice se omlouváme za tiskovou chybu v informačním letáku k přijímacímu řízení pro akademický rok 2018/2019, který jste mohli získat na Evropském veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2017 konaný v Brně 31. 10. – 3. 11. 2017, kde bylo mylně uvedeno datum 2. kola - ústní části přijímací zkoušky.


Správné datum konání 2. kola - ústního pohovoru je 20. 6. 2018.


Náhradní termín přijímacích zkoušek

 • Náhradní termín přijímacích zkoušek je stanoven na 2. 7. 2018

Detailní harmonogram a informace k náhradnímu termínu ke stažení

Harmonogram NT 2018 - náhradní termín pro všechny obory.pdf29.06.2018Informace pro přijaté uchazečePoslední změna: 2. červenec 2018 14:31 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor