Zápis přijatých uchazečů 2018

Důležité upozornění pro uchazeče, kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušku a budou přijati ke studiu na 3. lékařskou fakultu:


Přijatí uchazeči v řádných termínech přijímacího řízení

  • Řádný zápis přijatých uchazečů se koná 3. července 2018 v budově 3. LF, Ruská 87, Praha 10

  • Rozhodnutí o přijetí obdržíte při zápise.

  • Zápis bude zahájen v 8.30 hodin pro všechny obory.

  • Pokud se ze závažných důvodů nemůžete zúčastnit zápisu v řádném termínu, je možný zápis v termínu náhradním, a to v úterý 4. září 2018 v 9.00 hodin v budově 3. LF, Ruská 87, Praha 10.

  • O zápis v náhradním termínu nedáváte žádnou žádost, omluvenku apod., pouze Vás prosíme o stručnou informaci, že se zápisu v náhradním termínu zúčastníte na e-mail:

Přijatí uchazeči z náhradního termínu

  • Zápis do I. ročníku bude probíhat výhradně 4. září 2018 v budově 3. LF, Ruská 87, Praha 10.

  • Rozhodnutí o přijetí obdržíte doporučeně poštou na Vaši korespondenční adresu (týká se pouze uchazečů, kteří odevzdali ověřenou kopii maturitního vysvědčení).

  • Zápis bude zahájen v 9.00 hodin – je nutné dodržet tuto stanovenou hodinu.

K zápisu přineste

  • doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)

  • 1 průkazovou fotografii (35 x 45 mm)

Zápis v zastoupení

Zápis do studia je možný i v zastoupení, pověřená osoba se dostaví v určený čas s plnou mocí, ta nemusí být úředně ověřená, se svým platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) a s jednou průkazovou fotografií zapisovaného uchazeče.

Vstupní soustředění Dobronice

Tradiční a Vám velmi prospěšnou akcí je čtyřdenní vstupní soustředění budoucích posluchačů I. ročníků všech studijních programů naší fakulty, které se uskuteční: ve výcvikovém středisku Univerzity Karlovy v Dobronicích. Pro obor Všeobecná sestra v prezenční a kombinované formě je soustředění povinné.


Veškeré informace o soustředění a podmínky účasti naleznete na

http://www.lf3.cuni.cz/3LF-636.html.Poslední změna: 21. únor 2018 15:35 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor