• Aktuality

Aktuality


10. července 2018

Vítězné postery SVK 2018

Naši nejlepší studenti uveřejnili vítězné postery ze Studentské vědecké konference 2018. Prohlédněte si je!

Teoretická sekce


Adéla Hrdličková

(školitel Ing. Jiří Suttnar, CSc.)


Stanovení 2-hydroxyglutarátu v plazmě pacientů s AML


Vítězný poster ke stažení


Klinická sekce


Jan Křemen

(školitelka MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.)


Volumetry of insular cortex in diagnostics of AD


Vítězný poster ke stažení


Postgraduální sekce


Ing. Miroslav Těšínský

(školitel RNDr. Petr Heneberg, Ph.D.)


Glukokináza: gen ovlivňující jak diabetes, tak zhoubné bujení


Vítězný poster ke stažení


Bakalářská sekce


Bc. Andera Ondrušíková

(školitelka PhDr. Marie Zvoníčková)


Činnost sestry koordninátorky na centrálním přijmu interních klinik ve FNKV


Vítězný poster ke stažení
Zprávu ze Studentské vědecké konference 2018 naleznete na adrese https://www.lf3.cuni.cz/3LF-1271.html


10. 7. 2018

Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor