Aktuality

18. března 2021

Výběrové řízení - praktické stáže 2021/2022


Milé studentky, milí studenti,rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na praktické stáže realizované v ak. roce 2021/2022 (tj. od léta 2021 do 30.9.2022). Výjezdy budou umožněny pouze v případě příznivé epidemiologické situace.


Základní podmínky výjezdu jsou následující:


-hlásit se mohou studenti všech studijních programů, kteří v době výjezdu budou mít ukončený minimálně 1. ročník studia


-během celé doby pobytu v zahraničí je nutné mít status studenta (tj. před nebo během pobytu nepřerušit/neukončit/úspěšně nezakončit studium)


-minimální délka pobytu je 60 dní


-celý pobyt včetně návratu je nutné realizovat do 30.9.2022


-v zahraničí je možné konat praxi povinnou (prázdninovou po 4. nebo 5. ročníku, předstátnicovou 6. ročníku), praxi nepovinnou (v oboru dle zájmu studenta) nebo jejich kombinaci. Je možné zvolit jeden nebo více oborů praxe. Uznání povinné praxe* si student sám domlouvá s českými garanty praxí.


-výběr instituce, na které bude praxe vykonávána:

  • a)BUĎ si student vybírá z partnerských univerzit (https://www.lf3.cuni.cz/3LF-536.html)

  • b)NEBO si student sám zajišťuje přijímající instituci. Oslovovat lze univerzity (mimo současných partnerských), nemocnice, výzkumná centra, laboratoře apod. po celé EU + Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Makedonie, Turecko, Srbsko. Student samostatně kontaktuje vybranou instituci a v případě kladné odpovědi obdrží v kanceláři Erasmus na 3. LF smlouvu (Inter-Institutional Agreement), která je základním dokumentem nutným pro výjezd. Zajištění smlouvy do výběrového řízení je výhodou, nikoliv podmínkou. Podepsanou smlouvu je nutné dodat do 3.1.2022 a zároveň minimálně 1 měsíc před výjezdem. S hledáním přijímající instituce doporučujeme neotálet.

    Podkategorií jsou výjezdy v rámci Erasmus 4EU+ (Paříž, Heidelberg, Varšava, Kodaň, Miláno - viz https://www.lf3.cuni.cz/3LF-531.html?news=12116&locale=CZ). Smlouvy jsou uzavřeny, místa však nejsou garantována - místo si student musí samostatně domluvit.


-pro výjezd je nutné absolvovat výběrové řízeníNejpozději 21.4. 12:00 student vyplní následující dotazník: https://1url.cz/KKtcX. Následně e-mailem obdrží přihlášku a potvrzení o studijním průměru.


Pro přihlášení se do VŘ student zašle na e-mail marika.bendova@lf3.cuni.cz nejpozději 21.4. 15:00 JEDEN PDF SOUBOR obsahující:

  • 1)přihlášku k výběrovému řízení - student obdrží e-mailem, vyplní

  • 2)potvrzení o studijním průměru - student obdrží e-mailem

  • 3)motivační dopis (v ČJ/SJ)

Dále je možné do souboru vložit: certifikát o jazykové zkoušce, potvrzení o mimořádných aktivitách školních i veřejně prospěšných, reference, stručný životopis apod.


Přihlášky nesplňující výše uvedené budou vyřazeny. Výběrové řízení proběhne s největší pravděpodobností bez osobní přítomnosti studentů.


Obecné informace k výjezdům naleznete na webových stránkách: https://cuni.cz/UK-10662.html a http://lf3.cuni.cz/3LF-533.html, příp. mohou být podány e-mailem či telefonicky: marika.bendova@lf3.cuni.cz, 267 10 2201. Osobní konzultace s ohledem na epidemiologickou situaci nejsou do odvolání možné.


*gynekologicko-porodnická klinika neuznává předstátnicové praxe ze zahraničí (pouze praxe 4. a 5. ročníku)Děkujeme za Váš zájem a těšíme se spolupráci s Vámi.Za Referát pro zahr. a vnější vztahy

doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.

MUDr. Jana Dáňová, Ph.D.

Mgr. Marika BendováSdílet na:  

Archiv aktualit, RSS kanál


print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor