Publikace

Publikační činnost pracovníků kliniky


Pohled do evidence publikační činnosti v systému OBD


Ve výpisu jsou záznamy publikací s afiliací k 3. LF UKRecentní publikace kliniky

prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.

Knihy a kapitoly v knihách

Lippert-Grüner M. Verhaltensstoerungen nach Schlaganfall. Akademikerverlag 2018, ISBN 978-620-2-21511-4


Grüner S, M. Lippert-Grüner M, Schulz A. Behandlung von therapierefraktären myofaszialen Schmerzen am Nacken und Schultergürtel mit Botulinumtoxin A In:Jerosch „Minimalinvasive Wirbelsäulenintervention”, Springer Verlag 2018 (v tisku)


Odborné články

Lippert-Grüner M, Wedekind CH. "Dekompressive Kraniektomie: Ergebnisse einer frührehabilitativen Förderung sechs Monate nach schwerem Schädel-Hirn-Trauma / Decompressive craniectomy: early rehabilitation outcome six months after severe brain injury" Phys Med Rehab Kuror 2018; 28 (05): 287-290.


Angelová G, M. Bičíková L, Kolátorová P, Kučera D, JandováD, Grünerová Lippertová M, Řasová K. Možnosti regulace neuroimunitních a neuroendokrinních dějů pomocí fyzioterapie Cesk Slov Neurol N 2018; 81(4): 410-413


Lippert-Grüner M, Grüner S. Case Report of an Astasia-Abasia Syndrome After Operation of a Left Frontal Glioblastoma Multiforme. EC Neurology 10.10 (2018): 902-904.


Marcela Lippert-Grüner, Axel Schulz, Dr. med. Stephan Grüner. Konservative Behandlungsoptionen bei Spastik. Orthopädie & Rheuma 2018 (6) 218-221.


Ostatní publikace

Příručka pro trénink funkce horní končetiny po cévní mozkové příhodě

Marcela Grünerová Lippertová, Kamila Řasová, Simona Koutná Ježková, Petra Krůtová, Michaela Maxová Příručka pro trénink funkce horní končetiny po cévní mozkové příhodě.


Marcela Grünerová Lippertová. Výživa a životospráva u Parkinsonova onemocnění. Časopis společností Parkinson 55, 18, 4-7


Doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.

Články v časopisch s IF

Martinkova P, Freeman J, Drabinova A, Erosheva E, Cattaneo D, Jonsdottir J, et al. Physiotherapeutic interventions in multiple sclerosis across Europe: Regions and other factors that matter. Mult Scler Relat Disord. 2018;22:59-67. (IF = 3.199)


Baert I, Smedal T, Kalron A, Rasova K, Heric-Mansrud A, Ehling R, et al. Responsiveness and meaningful improvement of mobility measures following MS rehabilitation. Neurology. 2018. (IF=7.609)


Dalgas U, Langeskov-Christensen M, Skjerbaek A, Jensen E, Baert I, Romberg A, et al. Is the impact of fatigue related to walking capacity and perceived ability in persons with multiple sclerosis? A multicenter study. Journal of the neurological sciences. 2018;387:179-86. (IF= 2.448)


Angelová GB, M.; Kolátorová, L.; Kučera, P.; Grünerová Lippertová, M.; Řasová, K. Možnosti regulace neuroimunitních a neuroendokrin¬ních dějů pomocí fyzioterapie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2018;81(4):410-3. (IF=0,508)


Cattaneo D, Rasova K, Gervasoni E, Dobrovodska G, Montesano A, Jonsdottir J. Falls prevention and balance rehabilitation in multiple sclerosis: a bi-centre randomised controlled trial. Disability and rehabilitation. 2018;40(5):522-6. (Online bolo publikováno již v roce 2016).


Články ve sborníku

Havlík, J.; Horák, P.; Řasová, K.; Řezníčková, J.; Zeman, J.

The Evaluation of the Tremor: Signal Database of Healthy Control Subjects

In: World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 (Vol. 2). Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019. pp. 547-550. IFMBE Proceedings. vol. 68/2. ISSN 1680-0737. ISBN 978-981-10-9037-0.


https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-981-10-9038-7_100


Mgr. Pavla Formanová

Odborné články

1. Bičíková M. et al.: Steroidní metabolom jako indikátor efektu lázeňské léčebně rehabilitační péče. Rehabilitace a fyzikální lékařství 2018, 25(3),s.99-108


Ostatní publikace

Jandová, D., Formanová,P., Morávek, O.: Pre-senium as preparating period for senium – benefits of spa stay in the Priessnitz´s spa, ltd.in Jesenik for clients 50+. Acta Salus Vitae, Vol 6, No 1 (2018), ISSN 1805-8787


Jandová, D., Formanová,P., Morávek, O.: Pre-senium as preparating period for senium – benefits of spa stay in the Priessnitz´s spa, ltd.in Jesenik for clients 50+. Acta Salus Vitae, Vol 6, No 1 (2018), ISSN 1805-8787 

 


Poslední změna: 8. červenec 2019 16:59 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor