Zápis přijatých uchazečů 2022

Důležité upozornění pro uchazeče, kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušku a budou přijati ke studiu na 3. lékařskou fakultu:


Přijatí uchazeči v řádných termínech přijímacího řízení a s upuštěním od přijímací zkoušky

 • Řádný zápis přijatých uchazečů se koná v budově 3. LF, Ruská 87, Praha 10 dne 17. 6. 2022.

 • Rozhodnutí o přijetí obdržíte při zápisu.

 • Zápis pro všechny bakalářské programy a navazující magisterský program Intenzivní péče bude zahájen v 8.30 hodin.

 • Zápis pro magisterský program Všeobecné lékařství bude zahájen ve 13.00 hodin.

 • Pokud se ze závažných důvodů nemůžete zúčastnit zápisu v řádném termínu, je možný zápis v termínu náhradním, v budově 3. LF, Ruská 87, Praha 10. dne 1. 7. 2022.

 • O zápis v náhradním termínu nedáváte žádnou žádost, omluvenku apod., pouze Vás prosíme o stručnou informaci, že se zápisu v náhradním termínu zúčastníte na e-mail:

Přijatí uchazeči z náhradního termínu

 • Zápis do I. ročníku bude probíhat pro všechny programy v budově 3. LF, Ruská 87, Praha 10 dne 1. 7. 2022.

 • Rozhodnutí o přijetí obdržíte prostřednicvím Studijního informčního sysstému (týká se pouze uchazečů, kteří odevzdali ověřenou kopii maturitního vysvědčení).

 • Zápis bude zahájen ve 13.00 hodin – je nutné dodržet tuto stanovenou hodinu.

Druhý náhradní termín zápisu do studia

 • Zápis do I. ročníku bude probíhat pro všechny programy v budově 3. LF, Ruská 87, Praha 10 dne 2. 9. 2022.

 • Rozhodnutí o přijetí obdržíte prostřednicvím Studijního informčního sysstému (týká se pouze uchazečů, kteří odevzdali ověřenou kopii maturitního vysvědčení).

 • Zápis bude zahájen ve 13.00 hodin – je nutné dodržet tuto stanovenou hodinu.

K zápisu přineste

 • doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)

 • 1 průkazovou fotografii (35 x 45 mm)

 • psací potřeby

 • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení - pokud jste nedodali

Zápis v zastoupení

Zápis do studia je možný i v zastoupení, pověřená osoba se dostaví v určený čas s plnou mocí, ta nemusí být úředně ověřená, se svým platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) a s jednou průkazovou fotografií zapisovaného uchazeče.

Vstupní soustředění Dobronice

Tradiční a Vám velmi prospěšnou akcí je čtyřdenní vstupní soustředění budoucích posluchačů I. ročníků všech studijních programů naší fakulty, které se uskuteční: ve výcvikovém středisku Univerzity Karlovy v Dobronicích.


Poslední změna: 1. červenec 2022 09:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor