• Významné události fakulty

Významné události fakulty

19. května 2023

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a Asociace děkanů lékařských fakult ČR uzavřely za podpory MZČR Memorandum o spolupráciMemorandum o spolupráci mezi Asociací děkanů lékařských fakult a Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví je historickým krokem směřujícím ke sblížení obou pilířů specializačního vzdělávání: lékařských fakult jako garantů vysoké odborné kvality v konkrétních medicínských oborech a IPVZ jako centrální státní instituce, která má nad celým systémem administrativní dohled, což je u regulovaného povolání samozřejmě nezbytné. Asociace děkanů lékařských fakult si váží vstřícného postoje IPVZ a Ministerstva zdravotnictví při hledání nových forem spolupráce a je připravena cestou Vědecké rady IPVZ aktivně přispívat ke kvalitativnímu posunu vzdělávacích programů.


Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., děkan 3. LF UK a místopředseda Asociace děkanů LF ČR


Tisková zpráva
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor