15. června 2021

3. LF UK je bohatší o tři profesory


3. LF UK je bohatší o tři profesory. Jsou jimi prof. Hana Malíková pro obor radiologie a zobrazovací metody, prof. Pavel Osmančík pro obor kardiologie a prof. Jiří Skála-Rosenbaum pro obor ortopedie.


V sobotu 5. června si spolu s ostatními profesory převzali na slavnostním ceremoniálu v Karolinu jmenovací dekret z rukou Roberta Plagy, ministra školství, mládeže a tělovýchovy.


Srdečně blahopřejeme!


prof. Hana Malíková
prof. Hana Malíková


prof. Jiří Skála-Rosenbaum
prof. Jiří Skála-Rosenbaum


prof. Pavel Osmančík
prof. Pavel Osmančík


Více informací na https://cuni.cz/UK-6311.html?news=12767&locale=cz
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor