• Doktorandi
  • Volná místa pro studenty doktorského studia

Volná místa pro studenty doktorského studia

Nabízená témata

3. prosince 2018

Název tématu:

Role atypických hexokináz ve zdraví a nemociVýskyt duševních nemocí v České republice

Školitel:

RNDr. Petr Heneberg, Ph.D.

Ústav/klinika:

II. interní klinika

Kontakty:

+420 775 311 177

Anotace:

Projekt se zaměřuje na objasnění role atypických hexokináz, tedy molekul fosforylujících glukózu na glukóza-6-fosfát v první reakci glykolytického cyklu. Známější z hexokináz, např. glukokináza, či hexokináza 2, jsou klíčovými regulačními glykolytickými enzymy, jejichž mutace vedou ke vzniku monogenního diabetu (glukokináza), popřípadě zhoubného bujení (hexokináza 2). V rámci studia tématu předpokládáme enzymologickou charakterizaci dosud málo probádaných lidských atypických hexokináz, objasnění jejich role v organismu a objasnění mechanismů, kterými působí například jejich mutace přítomné u nádorových pacientů a na objasnění možností experimentální terapie jejich účinků, ať již pomocí farmakoterapeutik či terapií genovou.

Požadavek na studenta:

Zaměření praktické části studia lze do značné míry přizpůsobit zaměření předchozího vzdělání (všeobecné lékařství, farmacie, biochemie, molekulární biologie, či genetika). Očekáván je entuziasmus a aktivní přístup k řešení tématu. Pracoviště je schopno zajistit navýšení běžných stipendií a uzavření částečného pracovního úvazku.


Sdílet na:  


Poslední změna: 21. únor 2018 15:37 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor