Výsledky příjímacího řízení 2021

Zveřejňování výsledků

Z důvodu ochrany osobních údajů uchazečů nebudou podávány telefonické informace o výsledku přijímací zkoušky!


Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve Studijním informačním systému Univerzity Karlovy (mimo výsledků 1. kola v rámci náhradního termínu).


     


Pokud se Vám u Vašeho výsledku zobrazuje text "Podmínečné přijetí", znamená to, že jste u prezence neodevzdal/a maturitní vysvědčení. Jeho úředně ověřenou kopii doneste k zápisu do studia - k odevzdání, je součást spisu.Zveřejňování v rámci řádných termínů

 

Výsledky 1. kola

Všechny programy

7. 6. 2021 cca po 20.00 hod.

 

Konečné výsledky

Fyzioterapie, Dentální hygiena, Nutriční terapie

10. 6. 2021

Všeobecné lékařství

10. 6. 2021

Všeobecné ošetřovatelství

10. 6. 2021

Intenzivní péče

10. 6. 2021

 

Upozorňujeme, že termíny zveřejnění výsledků jsou pouze orientační.

 


Zveřejňování v rámci náhradního termínu

 

Výsledky 1. kola - POUZE v tištěné podobě pro potřeby postupů do 2. kola - ústní část

vyvěšeno ve vestibulu pod č. uchazeče

Všechny programy

28. 6. 2021 cca od 12.30 do 13.00 hod.

 

Konečné výsledky


28. 6. 2021 cca po 20.00 hod.

 

Upozorňujeme, že termíny zveřejnění výsledků jsou pouze orientační.

 Zveřejňování v rámci mimořádného termínu


 

Výsledky 1. kola - POUZE v tištěné podobě pro potřeby postupů do 2. kola - ústní část

vyvěšeno ve vestibulu pod č. uchazeče

Všechny programy

30. 8. 2021 cca od 12.30 do 13.00 hod.

 

Konečné výsledky


30. 8. 2021 cca po 20.00 hod.

 

Upozorňujeme, že termíny zveřejnění výsledků jsou pouze orientační.

 


Nahlížení do materiálů uchazeče

Nahlížení uchazeče do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu, stanovuje směrnice děkana.

Poslední změna: 10. červen 2021 11:44 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor