Publikace

Publikační činnost pracovníků kliniky


 

Pohled do databáze evidence publikační činnosti v systému OBD.


Ve výpisu jsou záznamy publikací s afiliací k 3. LF UK


Vybrané publikace kliniky

Učebnice

2018


 • DUDA, M.; SUCHÁNEK, Š.; SOUMAROVÁ, R.; HERMANOVÁ, M.; VOŠKA, M. Onkologie horní část trávicího traktu - zhoubná onemocnění foregutu, e- kniha


Odborné články v časopisech s IF

2018


 1. PETRAKOVA, K.; VYSKOCIL, J.; GRELL, P.; MAJEK, O.; SOUMAROVA, R.; NOVAK, J.; BURKON, P.; KRAL, Z.; KAZDA, T.; VYZULA, R. Second cancers in Hodgkin's lymphoma long-term survivals: A 60-year single institutional experience with real-life cohort of 871 patients. Int J Clin Pract. 2018 Jul 16:e13235.

 2. VOŠMIK, M.; VOŠMIKOVÁ, H.; SIEGLOVÁ, K.; SIRÁK, I.; LACO, J.; RYŠKA, A.; PETERA, J.; MELICHAR, B.; SOUMAROVÁ, R. HPV Status and Mutation Analysis Using Multiparallel Sequencing in Distal Oesophageal and Gastro-oesophageal Junction Adenocarcinomas. Folia Biol (Praha). 2018;64(2):41-45.

 3. ČOČEK, A.; AMBRUŠ, M.; DOHNALOVÁ, A.; CHOVANEC, M.; KUBECOVÁ, M.; LICKOVÁ, K.: Locally advanced laryngeal cancer: Total laryngectomy or primary non-surgical treatment?. Oncology Letters, 2018, 15(5): 6701-6708. DOI: 10.3892/ol.2018.8150. (původní)


Odborné články v českém nebo slovenském jazyce bez IF

2018


 1. BRYCHTA, M.: Karcinom mléčné žlázy. Onkologie, 2018, 12(2): 68-73. (přehledový)

 2. SOUMAROVÁ, R.: Brachyterapie karcinomu prostaty ve světle nových doporučení. Onkologie, 2018, 12(2): 64-67. (přehledový)

 3. SOUMAROVÁ, R., DVOŘÁK P., KINDLOVÁ E., KUBECOVÁ M. Tomoterapie - využití v léčbě zářením u onkologicky nemocných. Onkol revue 2018, 5(3):

 4. SOUMAROVÁ, R. Brachyterapie karcinomu prostaty – volba optimální technologie. Onkol revue 2018, 5(3): 1-3

 5. SOUMAROVÁ, R. Má protonové záření místo v adjuvantní léčbě karcinomu prsu? Onkol revue 2018;5(4):1–4

 6. SOUMAROVÁ, R. Duktální karcinom in situ – současná role adjuvantní radioterapie. Postgraduální medicína 2018, ročník 20, č. 2

 7. SOUMAROVÁ R.; BLAŽEK T. Novinky v nechirurgické léčbě lokálně pokročilého a vysoce rizikového karcinomu prostaty. Onkologie 2018; 12(5):


Poslední změna: 15. červenec 2019 13:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor