Pracovníci

Onkologická klinika 3. LF UK a FNKV

+ Popis oddělení

Na klinice probíhá výuka blokových stáží MODUL II C - Nádorová onemocnění česky i anglicky mluvících studentů. V současné době zde probíhá i 5 povinně volitelných kurzů. Pod vedením učitelů kliniky se zde připravují studenti na vědeckou aktivitu a probíhají zde letní praxe.

Telefon: 420 26716 2815 (přednosta), 420 26716 2333 (sekretariát p. Hana Fomenková)
Adresa: Šrobárova 50, Praha (hlavní město), Praha 10, PSČ: 10034
Fax: 420 26716 3232

Přednosta

prof. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA 420 26716 2333 renata.soumarova@lf3.cuni.cz

Sekretářka

Hana Fomenková 420 26716 2333 hana.fomenkova@lf3.cuni.cz

Profesor

prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D. 420 466016400 karel.odrazka@lf3.cuni.cz

Docent

doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. 420 26716 3136 martina.kubecova@lf3.cuni.cz

Odborný asistent

MUDr. Kateřina Licková, Ph.D. 420 26710 2746 katerina.lickova@lf3.cuni.cz

Asistent

MUDr. Milan Brychta 420 26716 3562 milan.brychta@lf3.cuni.cz
PharmDr. MUDr. Jan Dvořák 420 26716 2837 jan.dvorak@lf3.cuni.cz
MUDr. Klaudia Grafnetter 420 26710 3195 klaudia.reginacova@lf3.cuni.cz
MUDr. Eva Kindlová 420 26716 2482 eva.kindlova@lf3.cuni.cz
MUDr. Marián Liberko 420 26716 3196 marian.liberko@lf3.cuni.cz
MUDr. Markéta Šejdová 420 26716 2320 marketa.sejdova@lf3.cuni.cz

Lektor

MUDr. Marie Fischerová 420 26716 3557 marie.fischerova@lf3.cuni.cz
MUDr. Štěpánka Hauserová 420 26716 3557 stepanka.hauserova@lf3.cuni.cz
MUDr. Ing. Jiří Havlík 420 26716 3557 jiri.havlik@lf3.cuni.cz
Mgr. Katarína Kološtová, Ph.D. katarina.kolostova@lf3.cuni.cz
MUDr. Martin Palkovský 420 26716 3557 martin.palkovsky@lf3.cuni.cz
MUDr. Jiří Švec, Ph.D. 420 26716 2983 jiri.svec@lf3.cuni.cz

Postgraduální student

MUDr. Tomáš Blažek tomas.blazek@fnkv.cz
MUDr. Klaudia Grafnetter 420 26710 3195 klaudia.reginacova@lf3.cuni.cz
MUDr. Marián Liberko 420 26716 3196 marian.liberko@lf3.cuni.cz
MUDr. Martin Palkovský 420 26716 3557 martin.palkovsky@lf3.cuni.cz


Poslední změna: 7. prosinec 2018 19:33 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor