Probíhající řízení na 3. LF UK

Habilitační řízení

Uchazeč, pracoviště, obor

zahájení řízení

jmenování komise

schválení oponentů

stanovisko habilitační komise

obhajoba na VR

3. LF UK

projednání v KR

jmenování s účinností od

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Ústav farmakologie 3. LF UK

Lékařská farmakologieŘízení předáno na 1. LF UK


MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Th.D., Ph.D.

Ústav etiky a humanitních studií 3. LF UK, Bioetika


Řízení předáno na 1. LF UK

MUDr. Pavel Taimr, Ph.D.

Klinika gastroenterologie IKEM

Vnitřní nemoci


13.5.2021

3.6.2021

23.8.2021

26.1.2022

3.2.2022

14.3.2022

1.4.2022

MUDr. Monika Klírová, Ph.D.

Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a NÚDZ

Psychiatrie

12.8.2021

7.10.2021

2.11.2021

1.3.2022

3.3.2022

14.3.2022

1.4.2022

MUDr. David Slouka, Ph.D.

ORL klinika FN a LF UK v Plzni

Otorinolaryngologie


31.8.2021

7.10.2021

5.11.2021

1.3.2022

3.3.2022

25.4.2022

1.5.2022

MUDr. Věra Špatenková, Ph.D.

Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV

Anesteziologie a intenzivní medicína

22.10.2021

4.11.2021

9.12.2021

12.4.2022

5.5.2022

Habiliační řízení se zastavuje

MUDr. Jitka Bušková, Ph.D.

Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a NÚDZ

Neurologie

22.2.2022

3.3.2022

15.3.2022

MUDr. Miroslav Záleský, Ph.D.

Urologická klinika 3. LF UK a FNKV

Chirurgické obory


11.4.2022

5.5.2022

MUDr. Tomáš Olejár, Ph.D.

Ústav patologie 3. LF UK

Patologie


21.4.2022

5.5.2022

MUDr. Jiří Knor, Ph.D.

Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV

Anesteziologie a intenzivní medicína

6.5.2022

Plán 2.6.2022Řízení ke jmenování profesorem

Uchazeč, pracoviště, obor 

zahájení řízení

jmenování komise

stanovisko komise

obhajoba na VR 3. LF UK

projednání na KR

projednání na VR UK

jmenování s účinností od

doc. MUDr. Miroslav Durila, Ph.D.

Klinika AIM 2. LF UK a FN Motol

Anesteziologie a intenzivní medicína


23.9.2020

1.10.2020

25.2.2021

6.5.2021

19.7.2021

21.10.2021

doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Dermatovenerologie

3.5.2021

6.5.2021

13.10.2021

4.11.2021

6.12.2021

16.12.2021

doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.

Ústav mikrobiologie 3. LF UK, FNKV a SZÚ

MikrobiologieŘízení předáno na 1. LF UK

doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D.

Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV

Chirurgické obory


2.11.2021

6.1.2022

31.3.2022

7.4.2022

doc. MUDr Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D.

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV

Dermatovenerologie

12.1.2022

3.2.2022

4.5.2022

5.5.2022

doc. MUDr. Peter Baláž, Ph.D.

Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV

Chirurgické obory


21.4.2022

5.5.2022


Poslední změna: 9. květen 2022 10:42 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor