Probíhající řízení na 3. LF UK

Habilitační řízení

Uchazeč, pracoviště, obor

zahájení řízení

jmenování komise

schválení oponentů

stanovisko habilitační komise

obhajoba na VR

3. LF UK

projednání v KR

jmenování s účinností od

MUDr. Jitka Bušková, Ph.D.

Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a NÚDZ

Neurologie

22.2.2022

3.3.2022

15.3.2022

1.9.2022

6.10.2022

Plán

20.2.2023

MUDr. Miroslav Záleský, Ph.D.

Urologická klinika 3. LF UK a FNKV

Chirurgické obory


11.4.2022

5.5.2022

24.5.2022

10/2022

3.11.2022

9.1.2023

1.2.2023

MUDr. Tomáš Olejár, Ph.D.

Ústav patologie 3. LF UK

Patologie


21.4.2022

5.5.2022

6.6.2022

11/2022

1.12.2022


Habilitační řízení se zastavuje

MUDr. Jiří Knor, Ph.D.

Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV

Anesteziologie a intenzivní medicína

6.5.2022

2.6.2022

27.6.2022

11/2022

5.1.2023

Plán 13.3.2023

MUDr. Jiří Hanáček, Ph.D.

ÚPMD

Gynekologie a porodnictví


26.09.2022

3.11.2022

18.11.2022

MUDr. Jindřich Lukáš, CSc.

Otorinolaryngologická klinika LF UK a FN v Plzni

Otorinolaryngologie

23.11.2022

1.12.2022

MUDr. Tomáš Roubíček, Ph.D.

Fakulta zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci

Kardiologie

23.11.2022

1.12.2022

19.12.2022

MUDr. Marcela Káňová, Ph.D.

Ústav fyziologie a patofyziologie LF OSU

Anesteziologie a intenzivní medicína


21.12.2022

5.1.2023Řízení ke jmenování profesorem

Uchazeč, pracoviště, obor 

zahájení řízení

jmenování komise

stanovisko komise

obhajoba na VR 3. LF UK

projednání na KR

projednání na VR UK

jmenování s účinností od

doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.

Ústav mikrobiologie 3. LF UK, FNKV a SZÚ

MikrobiologieŘízení předáno na 1. LF UK

doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.

Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV

Kinantropologie
Řízení předáno na FTVS UK

doc. MUDr. Peter Baláž, Ph.D.

Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV

Chirurgické obory


21.4.2022

5.5.2022

2.8.2022

6.10.2022

12/2022

Plán

26.01.2023

doc. MUDr. František Duška, Ph.D.

Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV

Anesteziologie a intenzivní medicína

21.9.2022

6.10.2022

doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.

Neurologická klinika 3. LF UK a FTN

Neurologie


3.10.2022

6.10.2022

24.1.2023

Plán 2.2.2023

doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D. (v přípravě)

Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. LF UK

Lékařská chemie a biochemiePoslední změna: 25. leden 2023 17:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor