Probíhající řízení na 3. LF UK

Habilitační řízení

Uchazeč, pracoviště, obor

zahájení řízení

jmenování komise

schválení oponentů

stanovisko habilitační komise

obhajoba na VR 3. LF UK

projednání v KR

jmenování s účinností od

MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D.

II. interní klinika 3. LF UK a FNKV

Vnitřní nemoci


20.9.2019

3.10.2019

11.11.2019

27.4.2020

14.5.2020

8.6.2020

1.7.2020

MUDr. František Staněk, CSc.

III. interní-kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

Vnitřní nemoci


13.9.2019

3.10.2019

11.11.2019

7.5.2020

4.6.2020

Plán

17.8.2020

PharmDr. Magdaléna Šustková, CSc.

Ústav farmakologie, Lékařská farmakologie
Řízení předáno na 1. LF UK

MUDr. Janka Franeková, Ph.D.

Ústav laboratorní diagnostiky 3. LF UK a FNKV, Klinická biochemie
Řízení předáno na 1. LF UK

MUDr. Peter Girman, Ph.D.

Centrum diabetologie IKEM

Vnitřní nemoci


9.3.2020

14.5.2020

15.6.2020

MUDr. Heidi Móciková, Ph.D

Interní hematologická klinika 3. LF UK a FNKV

Vnitnří nemoci


20.4.2020

14.5.2020

1.6.2020

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Ústav farmakologie 3. LF UK

Lékařská farmakologie
Řízení bude předáno na 1. LF UK

MUDr. Pavla Čermáková, Ph.D.

NÚDZ

Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie


20.5.2020

4.6.2020

MUDr. David Slouka, Ph.D.

ORL klinika FN a LF UK v Plzni

Otorinolaryngologie


25.5.2020

4.6.2020

1.7.2020

MUDr. František Bednář, Ph.D.

III. interní-kardiologická klinika

Kardiologie


26.5.2020

4.6.2020

16.7.2020Řízení ke jmenování profesorem

Uchazeč, pracoviště, obor 

zahájení řízení

jmenování komise

stanovisko komise

obhajoba na VR 3. LF UK

projednání na KR

projednání na VR UK

jmenování s účinností od

doc. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D.

II.interní klinika 3. LF UK a FNKV

Vnitřní nemoci


22.8.2018

4.10.2018

17.12.2018

4.4.2019

17.6.2019

28.11.2019

17.6.2020

doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D.

Nemocnice na Homolce, Ambulance srdečního selhání,

Vnitřní nemoci


22.3.2019

4.4.2019

26.7.2019

03.10.2019

11.11.2019

27.2.2020

17.6.2020

doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc.

ÚPMD

Gynekologie a porodnictví


23.10.2019

7.11.2019

5.12.2019

9.1.2020

24.2.2020

28.05.2020

doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D.

Ortopedická klinika LF UK a FN v Hradci Králové, Ortopedie


30.10.2019

7.11.2019

23.1.2020

6.2.2020

04/2020

25.6.2020

doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UK v Plzni, Anesteziologie a intenzivní medicína


6.1.2020

9.1.2020

20.3.2020

14.5.2020

8.6.2020

1.7.2020

doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.

Radiodiagnostická klinika 3. LF UK a FNKV, Radiologie
Řízení bude předáno na LF UK v Hradci Králové

doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.

Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Onkologie
Řízení bude předáno na LF UK v Hradci Králové

doc. MUDr. Petr Zach, CSc.

Ústav anatomie 3. LF UK

Anatomie, histologie a embryologieŘízení bude předáno na 1. LF UK

doc. MUDr. Jiří Skála-Rosenbaum, Ph.D.

Ortopedicko-traumatologická klinika 3 . LF UK a FNKV, Ortopedie


9.4.2020

14.5.2020

doc. MUDr. Pavel Osmančík, Ph.D.

III. interní-kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

Kardiologie


20.5.2020

4.6.2020


Poslední změna: 27. červenec 2020 11:05 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor