Probíhající řízení na 3. LF UK

Habilitační řízení

Uchazeč, pracoviště, obor

zahájení řízení

jmenování komise

schválení oponentů

stanovisko habilitační komise

obhajoba na VR

3. LF UK

projednání v KR

jmenování s účinností od

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Ústav farmakologie 3. LF UK

Lékařská farmakologieŘízení předáno na 1. LF UK


MUDr. Filip Rob, Ph.D.

Klinika dermatovenerologie 2. LF UK a FNB

Dermatovenerologie


15.12.2020

4.3.2021

17.3.2021

11/2021

Plán 04.11.2021

MUDr. Robert Zajíček, Ph.D.

Klinika popáleninové medicíny 3. LF UK a FNKV

Chirurgické obory


5.2.2021

4.3.2021

31.3.2021

5.10.2021

7.10.2021

Plán 08.11.2021

MUDr. Jan Gojda, Ph.D.

Interní klinika 3. LF UK a FNKV

Vnitřní nemoci


8.2.2021

4.3.2021

12.3.2021

15.9.2021

7.10.2021

Plán 08.11.2021

MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Th.D., Ph.D.

Ústav etiky a humanitních studií 3. LF UK

Bioetika


Řízení předáno na 1. LF UK

MUDr. Pavel Taimr, Ph.D.

Klinika gastroenterologie IKEM

Vnitřní nemoci


13.5.2021

3.6.2021

23.8.2021

MUDr. Monika Klírová, Ph.D.

Klinika psychiatrie a lékařské psychologie

Psychiatrie


12.8.2021

7.10.2021

MUDr. David Slouka, Ph.D.

ORL klinika FN a LF UK v Plzni

Otorinolaryngologie


31.8.2021

7.10.2021

MUDr. Soňa Fraňková, Ph.D.

Klinika gastroenterologie IKEM

Vnitřní nemoci


20.10.2021Řízení ke jmenování profesorem

Uchazeč, pracoviště, obor 

zahájení řízení

jmenování komise

stanovisko komise

obhajoba na VR 3. LF UK

projednání na KR

projednání na VR UK

jmenování s účinností od

doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.

Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, OnkologieŘízení předáno na LF UK v Hradci Králové

doc. MUDr. Petr Zach, CSc.

Ústav anatomie 3. LF UK

Anatomie, histologie a embryologieŘízení předáno na 1. LF UK

doc. MUDr. Miroslav Durila, Ph.D.

Klinika AIM 2. LF UK a FN Motol

Anesteziologie a intenzivní medicína


23.9.2020

1.10.2020

25.2.2021

6.5.2021

19.7.2021

21.10.2021

doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV

Dermatovenerologie

3.5.2021

6.5.2021

13.10.2021

Plán 4.11.2021


Poslední změna: 27. říjen 2021 09:57 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor