Nově jmenovaní profesoři


Přehled nově jmenovaných profesorů na Univerzitě Karlově je dostupný na adrese http://www.cuni.cz/UK-4106.html


Přehled jmenovaných profesorů prezidentem republiky na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze podle § 73 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách:

2023

jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

doc. MUDr. Peter Baláž, Ph.D.

chirurgické obory

Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV

18. 05. 2023

doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.

lékařská imunologie a mikrobiologie

Ústav mikrobiologie 3. LF UK, FNKV a SZÚ

18. 05. 20232022

jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.

dermatovenerologie

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV

07. 06. 2022

doc. MUDr. Miroslav Durila, Ph.D.

anesteziologie a intenzivní medicína

Klinika AIM 2. LF UK a FN Motol

07. 06. 2022

doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D.

dermatovenerologie

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV

29. 11. 2022

doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D.

chirurgické obory

Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV

29. 11. 2022


2021

jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

doc. MUDr. Jiří Skála-Rosenbaum, Ph.D.

ortopedie

Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV

08. 05. 2021

doc. MUDr. Pavel Osmančík, Ph.D.

kardiologie

Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

08. 05. 2021

doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.

radiologie a zobrazovací metody

Radiodiagnostická klinika 3. LF UK a FNKV

08. 05. 2021

doc. MUDr. Petr Zach, CSc.

anatomie, histologie a embryologie

Ústav anatomie 3. LF UK

15. 12. 2021


2020

jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

doc. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D.

vnitřní nemoci

Interní klinika 3. LF UK a FNKV

17. 06. 2020

doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D.

vnitřní nemoci

Nemocnice na Homolce, Ambulance srdečního selhání

17. 06. 2020

doc. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.

rehabilitace a tělovýchovné lékařství

Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV

17. 06. 2020

doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc.

gynekologie a porodnictví

ÚPMD

15. 12. 2020

doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D.


ortopedie


Ortopedická klinika LF UK a FN v Hradci Králové

15. 12. 2020

doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.anesteziologie a intenzivní medicína

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UK v Plzni

15. 12. 2020
2019

jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.

chirurgické obory

Klinika plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV

23. 05. 2019

doc. MUDr. Petr Toušek, Ph.D.

vnitřní nemoci

Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

23. 05. 2019

doc. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D.

analytická chemie

Ústav hygieny 3. LF UK

23. 05. 2019

doc. MUDr. Zdeňka Vernerová, CSc.

patologie

Ústav patologie 3. LF UK

28. 11. 2019

doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.

neurologie

Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV

28. 11. 2019

doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.

gynekologie a porodnictví

Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FNKV

28. 11. 2019

doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

gynekologie a porodnictví

Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FNKV

28. 11. 2019

doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.


urologie


Urologická klinika 3. LF UK a FTN

28. 11. 2019


2018

jmenovaní

pro obor

pracoviště

účinnost od

doc. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.

patologie

Ústav patologie

05. 12. 2018


2017

jmenovaní

pro obor

pracoviště

účinnost od

doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc.

pediatrie

Ústav péče o matku a dítě

13. 12. 2017

doc. MUDr. Marie Černá, CSc.

lékařská biologie

Ústav lékařské genetiky

19. 06. 2017

doc. Ladislav Machala, Ph.D.

infekční nemoci

Klinika infekčních nemocí

19. 06. 2017

 

2016

jmenovaná

pro obor

pracoviště

účinnost od

doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.

neurologie

Neurologická klinika

21. 06. 2016

doc. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

vnitřní nemoci

III. interní-kardiologická klinika

02. 12. 2016

 

2015

jmenovaný

pro obor

pracoviště

účinnost od

doc. MUDr. Valér Džupa, CSc.

chirurgické obory

Ortopedicko-traumatologická klinika

01. 11. 2015

doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

psychiatrie

Klinika psychiatrie a lékařské psychologie – Psychiatrická klinika

01. 11. 2015

doc. MUDr. Vladimír Štich, Ph.D.

hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

Ústav tělovýchovného lékařství

01. 05. 2015

 

2014

jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

vnitřní nemoci

Interní hematologická klinika

19. 9. 2014

doc. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.

psychiatrie

Klinika psychiatrie a lékařské psychologie

01. 03. 2014

doc. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

lékařská fyziologie a patologická fyziologie

Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

01. 03. 2014

doc. MUDr. Rudolf Špaček, CSc.

vnitřní nemoci

III. interní-kardiologická klinika

01. 03. 2014

 

2012

jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

doc. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D.

lékařská imunologie

Gynekologicko-porodnická klinika - Oddělení molekulární biologie a patologie buňky

20. 06. 2012

doc. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

vnitřní nemoci

Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí

01. 02. 2012

doc. MUDr. Martin Krbec, CSc.

chirurgické obory

Ortopedicko-traumatologická klinika  

01. 02. 2012


jmenován prezidentem Slovenské republiky podle č. 102 odst. 1, písm.h) Ústavy Slovenské republiky:


jmenovaný

pro obor

pracoviště

účinnost od

doc. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.

biomedicínské inženýrství

Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky

10. 07. 2012

 

2011

jmenovaný

pro obor

pracoviště

účinnost od

doc. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.

vnitřní nemoci

II. interní klinika

24. 06. 2011


2009

jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

doc. RNDr. Eva Samcová, CSc.

lékařská chemie a biochemie

Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie – Oddělení biochemie

02. 03. 2009

doc. MUDr. Libuše Kolářová, CSc.

lékařská mikrobiologie

Ústav lékařské mikrobiologie

02. 03. 2009

doc. MUDr. Markéta Dušková, CSc.

chirurgické obory

Klinika plastické chirurgie

01. 10. 2009

doc. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.

psychiatrie

Klinika psychiatrie a lékařské psychologie - Klinika psychiatrie

01. 10. 2009

 

2007

jmenovaný

pro obor

pracoviště

účinnost od

doc. RNDr. Jan Kovář, DrSc.

buněčná a vývojová biologie

Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie - Oddělení buněčné a molekulární biologie

05. 11. 2007

doc. MUDr. Tomáš Vaňek, CSc.

anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie

Kardiochirurgická klinika

05. 11. 2007


Poslední změna: 25. květen 2023 08:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor