Nově jmenovaní profesoři


Přehled nově jmenovaných profesorů na Univerzitě Karlově je dostupný na adrese http://www.cuni.cz/UK-4106.html


Přehled jmenovaných profesorů prezidentem republiky na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze podle § 73 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách:


2018

jmenovaní

pro obor

pracoviště

účinnost od

doc. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.

patologie

Ústav patologie

05. 12. 2018


2017

jmenovaní

pro obor

pracoviště

účinnost od

doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA

pediatrie

Ústav péče o matku a dítě (ÚPMD)

13. 12. 2017

doc. MUDr. Marie Černá, CSc.

lékařská biologie

Ústav lékařské genetiky

19. 6. 2017

doc. Ladislav Machala, Ph.D.

infekční nemoci

Klinika infekčních nemocí

19. 6. 2017

 

2016

jmenovaná

pro obor

pracoviště

účinnost od

doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.

neurologie

Neurologická klinika

21. 6. 2016

doc. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

vnitřní nemoci

III. Interní – kardiologická klinika

2. 12. 2016

 

2015

jmenovaný

pro obor

pracoviště

účinnost od

doc. MUDr. Valér Džupa, CSc.

chirurgické obory

Ortopedicko-traumatologická klinika

1. 11. 2015

doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

psychiatrie

Klinika psychiatrie a lékařské psychologie – Psychiatrická klinika

1. 11. 2015

doc. MUDr. Vladimír Štich, Ph.D.

hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

Ústav tělovýchovného lékařství

1. 5. 2015

 

2014

jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

vnitřní nemoci

Interní hematologická klinika

19. 9. 2014

doc. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.

psychiatrie

Klinika psychiatrie a lékařské psychologie

1. 3. 2014

doc. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

lékařská fyziologie a patologická fyziologie

Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

1. 3. 2014

doc. MUDr. Rudolf Špaček, CSc.

vnitřní nemoci

III. interní-kardiologická klinika

1. 3. 2014

 

2012

jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

doc. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D.

lékařská imunologie

Gynekologicko-porodnická klinika - Oddělení molekulární biologie a patologie buňky

20. 6. 2012

doc. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

vnitřní nemoci

Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí

1. 2. 2012

doc. MUDr. Martin Krbec, CSc.

chirurgické obory

Ortopedicko-traumatologická klinika  

1. 2. 2012


jmenován prezidentem Slovenské republiky podle č. 102 odst. 1, písm.h) Ústavy Slovenské republiky:


jmenovaný

pro obor

pracoviště

účinnost od

doc. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.

biomedicínské inženýrství

Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky

10. 7. 2012

 

2011

jmenovaný

pro obor

pracoviště

účinnost od

doc. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.

vnitřní nemoci

II. interní klinika

24. 6. 2011


2009

jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

doc. RNDr. Eva Samcová, CSc.

lékařská chemie a biochemie

Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie – Oddělení biochemie

2. 3. 2009

doc. MUDr. Libuše Kolářová, CSc.

lékařská mikrobiologie

Ústav lékařské mikrobiologie

2. 3. 2009

doc. MUDr. Markéta Dušková, CSc.

chirurgické obory

Klinika plastické chirurgie

1. 10. 2009

doc. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.

psychiatrie

Klinika psychiatrie a lékařské psychologie - Klinika psychiatrie

1. 10. 2009

 

2007

jmenovaný

pro obor

pracoviště

účinnost od

doc. RNDr. Jan Kovář, DrSc.

buněčná a vývojová biologie

Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie - Oddělení buněčné a molekulární biologie

5. 11. 2007

doc. MUDr. Tomáš Vaňek, CSc.

anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie

Kardiochirurgická klinika

5. 11. 2007


Poslední změna: 21. únor 2019 15:53 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor