Nově jmenovaní docenti

Přehled jmenovaných docentů/docentek rektorem Univerzity Karlovy podle § 72 odst. 11 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách:

2019

jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

MUDr. Peter Baláž, PhD.

chirurgické obory

Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV

1. 3. 2019


2018

jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

MUDr. Irena Aldhoon Hainerová, Ph.D.

pediatrie

Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV

1. 6. 2018

Mgr. Marek Bužga, Ph.D.

lékařská fyziologie a patologická fyziologie

Katedra biomedicínského inženýrství a kybernetiky, FEI VŠB-TU, Ostrava

1. 6. 2018

MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D.

dermatovenerologie

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV

1.12.2018


2017

jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

MUDr. Jan Trnka, Ph.D.

lékařské chemie a biochemie

Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie - Oddělení biochemie

1. 5. 2017

MUDr. Viktor Kočka, Ph.D.

vnitřní nemoci

III. Interní – kardiologická klinika

1. 1. 2017

Ing. Daniel Šuta, Ph.D.

lékařská biofyzika

Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky

1. 12. 2017

MUDr. Pavel Studený, Ph.D.

oční lékařství

Oftalmologická klinika

1. 7. 2017


2016

jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.

otorinolaryngologie

Klinika otorinolaryngologická

1. 4. 2016

PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.

kinantropologie

Klinika rehabilitačního lékařství

1. 8. 2016

RNDr. Bohumír Procházka, CSc.

lékařská informatika

Ústav zdraví dětí a mládeže

1. 8. 2016

MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.

rehabilitace a tělovýchovné lékařství

Ortopedicko-traumatologická klinika

1. 8. 2016

 

2015

jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

Ing. Jana Vránová, CSc.

biomedicínské inženýrství

Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky (jmenoval rektor ČVUT)

1. 11. 2015

MUDr. Jolana Rambousková, CSc.

hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

Ústav výživy

1. 12. 2015

MUDr. Olga Džupová, Ph.D.

vnitřní nemoci

Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí

1. 1. 2015

MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

vnitřní nemoci

Klinika pneumologie a hrudní chirurgie

1. 1. 2015

 

2014

jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.

chirurgické obory

Klinika plastické chirurgie

1. 11. 2014

MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.

dermatovenerologie

Dermatovenerologická klinika

1. 10. 2014

MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

psychiatrie

Klinika psychiatrie a lékařské psychologie

1. 10. 2014

MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.

hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

Ústav zdraví dětí a mládeže

1. 5. 2014

MUDr. Evžen Křepela, CSc.

lékařská chemie a biochemie

Klinika pneumologie a hrudní chirurgie

1. 5. 2014

 

2013

jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.

patologie

Ústav patologie

1. 2. 2013

MUDr. Pavel Osmančík, Ph.D.

vnitřní nemoci

III. interní-kardiologická klinika

1. 5. 2013

MUDr. Jan Polák, Ph.D.

vnitřní nemoci

Ústav tělovýchovného lékařství

1. 7. 2013

MUDr. Petr Toušek, Ph.D.

vnitřní nemoci

III. interní-kardiologická klinika

1. 11. 2013

 

2012

jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

MUDr. Petr Zach, CSc.

anatomie, histologie a embryologie

Ústav anatomie

1. 10. 2012

MUDr. Jiří Skála-Rosenbaum, Ph.D.

ortopedie

Ortopedicko-traumatologická klinika

1. 11. 2012

 

2011

jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

Ing. Jana Jurčovičová, CSc.

lékařská fyziologie

Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

1. 2. 2011

MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.

hygiena a preventivní lékařství

Ústav výživy

1. 5. 2011

MUDr. Ladislav Krofta, CSc.

gynekologie a porodnictví

Ústav pro péči o matku a dítě

1. 6. 2011

MUDr. Tomáš Pešl, Ph.D.

chirurgické obory

Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3.LF UK a FTNsP

1. 10. 2011

MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

vnitřní nemoci

I. interní klinika

1. 10. 2011

MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.

radiologie

Radioterapeutická a onkologická klinika

1. 11. 2011

MUDr. Pavel Douša, CSc.

chirurgické obory

Ortopedicko-traumatologická klinika

1. 12. 2011

 

2010

jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

MUDr. Jitka Patočková, Ph.D.

vnitřní nemoci

Ústav farmakologie

1. 1. 2010

MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D.

patologie

Ústav patologie

1. 1. 2010

MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., FESC

vnitřní nemoci

III. interní-kardiologická klinika

1. 2. 2010

MUDr. Jiří Heráček, Ph.D.

chirurgické obory

Urologická klinika

1. 4. 2010

MUDr. Robert Grill, Ph.D.

chirurgické obory

Urologická klinika

1. 6. 2010

MUDr. Eduard Kučera, CSc.

gynekologie a porodnictví

Ústav pro péči o matku a dítě

1. 10. 2010

MUDr. David Kachlík, Ph.D.

anatomie

Ústav anatomie

1. 11. 2010


2009

jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

MUDr. Ladislav Machala, Ph.D.

hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

Klinika infekčních nemocí

1. 4. 2009

RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D.

analytická chemie

Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie – oddělení biochemie

1. 4. 2009

MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.

neurologie

Neurologická klinika

1. 5. 2009

MUDr. Michal Otčenášek, CSc.

gynekologie a porodnictví

Ústav pro péči o matku a dítě

1. 7. 2009

MUDr. Lucie Bankovská-Motlová, Ph.D.

psychiatrie

Klinika psychiatrie a lékařské psychologie

1. 10. 2009


Jmenován rektorem UPJŠ v Košicích podle § 10 odst. 6 zákona č. 131/2002 Zb., o vysokých školách SR:


jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

MUDr. Václav Báča, Ph.D.

anatomie, histologie a embryologie

Ústav anatomie

15. 5. 2009

 

2008

jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

MUDr. Pavel Kraml, Ph.D.

vnitřní nemoci

II. interní klinika

1. 1. 2008

RNDr. Petr Stöckbauer, CSc.

imunologie

Ústav imunologie

1. 2. 2008

MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D.

lékařská fyziologie

Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

1. 4. 2008

MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D.

lékařská fyziologie

Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

1. 5. 2008

MUDr. Zdenka Vernerová, CSc.

patologie

Ústav patologie

1. 5. 2008

 

2007

jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

MUDr. Marie Černá, CSc.

lékařská biologie

Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie - oddělení buněčné a molekulární biologie

1. 3. 2007

MUDr. Martin Pěnička, Ph.D.

vnitřní nemoci

III. interní-kardiologická klinika

1. 3. 2007

MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D

lékařská fyziologie

Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

1. 4. 2007

MUDr. Rodomil Kostka, Ph.D.

chirurgie

Chirurgická klinika

1. 4. 2007Poslední změna: 5. duben 2019 12:56 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor