Nově jmenovaní docenti

Přehled jmenovaných docentů/docentek rektorem Univerzity Karlovy podle § 72 odst. 11 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách:


2024

jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D.

kardiologie

Klinika kardiologie IKEM

01. 03. 2024

MUDr. Marcela Káňová, Ph.D.

anesteziologie a intenzivní medicína

Ústav fyziologie a patofyziologie LF OSU

01. 03. 2024

MUDr. Petr Waldauf, Ph.D.

anesteziologie a intenzivní medicína

Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV

01. 03. 2024


2023

jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

MUDr. Miroslav Záleský, Ph.D

chirurgické obory


Urologická klinika 3. LF UK a FNKV

01. 02. 2023

MUDr. Jitka Bušková, Ph.D.

neurologie

Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a NÚDZ

01. 03. 2023

MUDr. Jiří Hanáček, Ph.D.

gynekologie a porodnictví

ÚPMD

01. 06. 2023

MUDr. Jiří Knor, Ph.D.

anesteziologie a intenzivní medicína

Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV

01. 06. 2023

MUDr. Tomáš Roubíček, Ph.D.

kardiologie

Fakulta zdravotnických studií, TU v Liberci

01. 11. 2023

MUDr. Ondřej Fabián, Ph.D.

patologie

Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a FTN

01. 12. 2023


2022

jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

MUDr. Filip Rob, Ph.D.

dermatovenerologie

Klinika dermatovenerologie 2. LF UK a FNB

01. 02. 2022

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

lékařská farmakologie


Ústav farmakologie 3. LF UK

MUDr. Pavel Taimr, Ph.D.

vnitřní nemoci


Klinika gastroenterologie IKEM

01. 04. 2022

MUDr. Monika Klírová, Ph.D.

psychiatrie

Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a NÚDZ

01. 04. 2022

MUDr. David Slouka, Ph.D.

otorinolaryngologie

ORL klinika FN a LF UK v Plzni

01. 05 .2022

MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Th.D., Ph.D.

bioetika

Ústav etiky a humanitních studií 3. LF UK

01. 08. 2022


2021

jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

MUDr. František Bednář, Ph.D.

kardiologie

Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

01. 01. 2021


MUDr. Peter Girman, Ph.D.


vnitřní nemoci

Klinika diabetologie, Centrum diabetologie, IKEM

01. 06. 2021

MUDr. Eva Sticová, Ph.D.

patologie


Ústav patologie 3. LF UK

01. 06. 2021

PharmDr. Magdaléna Šustková, CSc.

lékařská farmakologie


Ústav farmakologie 3 . LF UK

01. 06. 2021

MUDr. Ing. Karol Čurila, Ph.D.

kardiologie

Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

01. 07. 2021

MUDr. Leoš Pleva, Ph.D.

kardiologie

LF OU, Katedra interních oborů

01. 07. 2021

MUDr. Janka Franeková, Ph.D.

klinická biochemie

Ústav laboratorní diagnostiky 3. LF UK a FNKV

01. 07. 2021

MUDr. Pavla Čermáková, Ph.D.

hygiena, preventivní medicína a epidemiologie

NÚDZ

01. 08. 2021

MUDr. Petr Kačer, Ph.D.

chirurgické obory

Kardiochirurgická klinika 3. LF UK a FNKV

01. 08. 2021

RNDr. Marek Petráš, Ph.D.

hygiena, preventivní medicína a epidemiologie

Ústav epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK

01. 08. 2021

MUDr. Valerie O'Leary, Ph.D.

lékařská biologie

Ústav lékařské genetiky 3. LF UK

01. 11. 2021

MUDr. Robert Zajíček, Ph.D.

chirurgické obory

Klinika popáleninové medicíny 3. LF UK a FNKV

01. 12. 2021

MUDr. Jan Gojda, Ph.D.


vnitřní nemoci

Interní klinika 3. LF UK a FNKV

01. 12. 2021


2020

jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

MUDr. Iva Hoffmanová, PhD.

vnitřní nemoci

Interní klinika 3. LF UK a FNKV

01. 02. 2020

MUDr. Jan Hajer, Ph.D.

vnitřní nemoci

Interní klinika 3. LF UK a FNKV

01. 03. 2020

MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D.

vnitřní nemoci

Interní klinika 3. LF UK a FNKV

01. 07. 2020

MUDr. František Staněk, CSc.

vnitřní nemoci

Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

01. 09. 2020

RNDr. Petr Heneberg, Ph.D.

genetika, molekulární biologie a virologie

Interní klinika 3. LF UK a FNKV

01. 12. 2020


2019

jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

MUDr. Peter Baláž, PhD.

chirurgické obory

Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV

01. 03. 2019

MUDr. Petr Budera, Ph.D.

chirurgické obory

IKEM

01. 03. 2019


2018

jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

MUDr. Irena Aldhoon Hainerová, Ph.D.

pediatrie

Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV

01. 06. 2018

Mgr. Marek Bužga, Ph.D.

lékařská fyziologie a patologická fyziologie

Katedra biomedicínského inženýrství a kybernetiky, FEI VŠB-TU, Ostrava

01. 06. 2018

MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D.

dermatovenerologie

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV

01. 12. 2018


2017

jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

MUDr. Jan Trnka, Ph.D.

lékařské chemie a biochemie

Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie - Oddělení biochemie

01. 05. 2017

MUDr. Viktor Kočka, Ph.D.

vnitřní nemoci

III. Interní – kardiologická klinika

01. 01. 2017

Ing. Daniel Šuta, Ph.D.

lékařská biofyzika

Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky

01. 12. 2017

MUDr. Pavel Studený, Ph.D.

oční lékařství

Oftalmologická klinika

01. 07. 2017


2016

jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.

otorinolaryngologie

Klinika otorinolaryngologická

01. 04. 2016

PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.

kinantropologie

Klinika rehabilitačního lékařství

01. 08. 2016

RNDr. Bohumír Procházka, CSc.

lékařská informatika

Ústav zdraví dětí a mládeže

01. 08. 2016

MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.

rehabilitace a tělovýchovné lékařství

Ortopedicko-traumatologická klinika

01. 08. 2016

 

2015

jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

Ing. Jana Vránová, CSc.

biomedicínské inženýrství

Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky (jmenoval rektor ČVUT)

01. 11. 2015

MUDr. Jolana Rambousková, CSc.

hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

Ústav výživy

01. 12. 2015

MUDr. Olga Džupová, Ph.D.

vnitřní nemoci

Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí

01. 01. 2015

MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

vnitřní nemoci

Klinika pneumologie a hrudní chirurgie

01. 01. 2015

 

2014

jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.

chirurgické obory

Klinika plastické chirurgie

01. 11. 2014

MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.

dermatovenerologie

Dermatovenerologická klinika

01. 10. 2014

MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

psychiatrie

Klinika psychiatrie a lékařské psychologie

01. 10. 2014

MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.

hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

Ústav zdraví dětí a mládeže

01. 05. 2014

MUDr. Evžen Křepela, CSc.

lékařská chemie a biochemie

Klinika pneumologie a hrudní chirurgie

01. 05. 2014

 

2013

jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.

patologie

Ústav patologie

01. 02. 2013

MUDr. Pavel Osmančík, Ph.D.

vnitřní nemoci

III. interní-kardiologická klinika

01. 05. 2013

MUDr. Jan Polák, Ph.D.

vnitřní nemoci

Ústav tělovýchovného lékařství

01. 07. 2013

MUDr. Petr Toušek, Ph.D.

vnitřní nemoci

III. interní-kardiologická klinika

01. 11. 2013

 

2012

jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

MUDr. Petr Zach, CSc.

anatomie, histologie a embryologie

Ústav anatomie

01. 10. 2012

MUDr. Jiří Skála-Rosenbaum, Ph.D.

ortopedie

Ortopedicko-traumatologická klinika

01. 11. 2012

 

2011

jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

Ing. Jana Jurčovičová, CSc.

lékařská fyziologie

Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

01. 02. 2011

MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.

hygiena a preventivní lékařství

Ústav výživy

01. 05. 2011

MUDr. Ladislav Krofta, CSc.

gynekologie a porodnictví

Ústav pro péči o matku a dítě

01. 06. 2011

MUDr. Tomáš Pešl, Ph.D.

chirurgické obory

Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3.LF UK a FTNsP

01. 10. 2011

MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

vnitřní nemoci

I. interní klinika

01. 10. 2011

MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.

radiologie

Radioterapeutická a onkologická klinika

01. 11. 2011

MUDr. Pavel Douša, CSc.

chirurgické obory

Ortopedicko-traumatologická klinika

01. 12. 2011

 

2010

jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

MUDr. Jitka Patočková, Ph.D.

vnitřní nemoci

Ústav farmakologie

01. 01. 2010

MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D.

patologie

Ústav patologie

01. 01. 2010

MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., FESC

vnitřní nemoci

III. interní-kardiologická klinika

01. 02. 2010

MUDr. Jiří Heráček, Ph.D.

chirurgické obory

Urologická klinika

01. 04. 2010

MUDr. Robert Grill, Ph.D.

chirurgické obory

Urologická klinika

01. 06. 2010

MUDr. Eduard Kučera, CSc.

gynekologie a porodnictví

Ústav pro péči o matku a dítě

01. 10. 2010

MUDr. David Kachlík, Ph.D.

anatomie

Ústav anatomie

01. 11. 2010


2009

jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

MUDr. Ladislav Machala, Ph.D.

hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

Klinika infekčních nemocí

01. 04. 2009

RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D.

analytická chemie

Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie – oddělení biochemie

01. 04. 2009

MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.

neurologie

Neurologická klinika

01. 05. 2009

MUDr. Michal Otčenášek, CSc.

gynekologie a porodnictví

Ústav pro péči o matku a dítě

01. 07. 2009

MUDr. Lucie Bankovská-Motlová, Ph.D.

psychiatrie

Klinika psychiatrie a lékařské psychologie

01. 10. 2009


Jmenován rektorem UPJŠ v Košicích podle § 10 odst. 6 zákona č. 131/2002 Zb., o vysokých školách SR:


jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

MUDr. Václav Báča, Ph.D.

anatomie, histologie a embryologie

Ústav anatomie

15. 05. 2009

 

2008

jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

MUDr. Pavel Kraml, Ph.D.

vnitřní nemoci

II. interní klinika

01. 01. 2008

RNDr. Petr Stöckbauer, CSc.

imunologie

Ústav imunologie

01. 02. 2008

MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D.

lékařská fyziologie

Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

01. 04. 2008

MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D.

lékařská fyziologie

Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

01. 05. 2008

MUDr. Zdenka Vernerová, CSc.

patologie

Ústav patologie

01. 05. 2008

 

2007

jmenovaný/á

pro obor

pracoviště

účinnost od

MUDr. Marie Černá, CSc.

lékařská biologie

Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie - oddělení buněčné a molekulární biologie

01. 03. 2007

MUDr. Martin Pěnička, Ph.D.

vnitřní nemoci

III. interní-kardiologická klinika

01. 03. 2007

MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D

lékařská fyziologie

Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

01. 04. 2007

MUDr. Rodomil Kostka, Ph.D.

chirurgie

Chirurgická klinika

01. 04. 2007Poslední změna: 6. duben 2024 12:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor