Akreditace oborů pro habilitační a jmenovací řízení


Název oboru Platnost akreditace Habilitace Profesorské řízení Číslo rozhodnutí o udělení akreditace
Anatomie, histologie a embryologie 31.01.2020 H - 6988/2012
Anesteziologie a intenzívní medicína 01.11.2022 H P 35640/2014
Chirurgické obory 30.11.2019 H P 29590/2011
Dermatovenerologie 01.09.2019 H P 22414/2009
Gynekologie a porodnictví 05.04.2029 H P NAU-461/2018-9
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie 30.11.2019 H P 29590/2011
Infekční nemoci 31.12.2023 H P 24954/2015
Kardiologie 05.06.2029 H P NAU-436/2018-13
Lékařská fyziologie a patologická fyziologie 30.11.2019 H P 29590/2011
Neurologie 31.12.2023 H P 24954/2015
Ortopedie 31.12.2023 H P 24954/2015
Otorinolaryngologie 05.04.2029 H P NAU-462/2018-7
Patologie 01.09.2019 H P 25040/2008
Pediatrie 31.07.2020 H - 7033/2016
Psychiatrie 30.11.2019 H P 29590/2011
Vnitřní nemoci 31.12.2023 H P 24954/2015


print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor