• Aktuality

Aktuality


18. března 2020

Bezpečné používání osobních ochranných prostředků (OOP) při poskytování lůžkové zdravotní péče pacientům s COVID-19

Doporučení pro klinická pracoviště České republiky, která hospitalizují pacienty s COVID-19.


Nabízíme vám tréninkový materiál, který společně vytvořilo Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí, Státní zdravotní ústav, Praha, Oddělení nemocniční hygieny a Klinika infekčních nemocí, Ústřední vojenská nemocnice – vojenská fakultní nemocnice, Praha a Ústav ošetřovatelství 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.


Materiál popisuje bezpečné používání osobních ochranných prostředků a je vytvořen podle všech aktuálních doporučení WHO a ECDC. Doporučujeme k tréninku všem zainteresovaným osobám, i studentům!Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor