• Aktuality

Aktuality


22. října 2018

Nelze být zdravý v rozbitém těle


Tělo a duše tvoří člověka. Nemoci lze pak vidět jako nesoulad duše a těla, i tak můžeme chápat základ psychosomatické medicíny. Každý si pod pojmem duše představuje něco jiného, ale je jisté, že psychika ovlivňuje naše tělo.


Biolog a kněz v jedné osobě Marek Vácha, přednosta Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě UK uvádí: „Nejnemocnější skupinou obyvatelstva jsou vysokoškoláci na začátku zkouškového období, kdy jim kolabuje imunitní systém. Proč? Vždyť imunitní systém jsou jen mašinky, co jezdí v těle, a hledají škodlivé bakterie! Ano, ale stres tohle všechno ovlivňuje.“

Nemoc není trest

„Ve Starém zákoně byla běžná představa, že nemoc je následkem nějakého hříchu. A ještě v Novém zákoně se apoštolové ve scéně se slepcem ptají Krista, kdo zhřešil, on anebo jeho rodiče, že se narodil slepý. Ježíš musí pracně vysvětlovat, že takto to nefunguje. Ale i ve Starém zákoně je příběh, který tuto představu nemoci jako důsledku hříchu vyhazuje do povětří: Job neudělal nic zlého, a přesto přichází o majetek a pak i o zdraví. Knihu můžeme chápat jako protest proti představě nemoci jako trestu za hříchy,“ říká Marek Vácha.

Klíč k léčbě nehledejme jen v hlavě

Občas je slyšet názor, že klíč k léčbě je ukryt v hlavě. „Existuje spousta nemocí, které mají nulovou souvislost s tím, jak člověk žije a co cítí. Ano, pokud selže ta naše západní medicína, selže tento postup a jiný také a my vlastně přesně nevíme, co pacientovi je, můžeme začít uvažovat o psychosomatice. Ale módní zkratky, že všechno je v hlavě, jsou šarlatánstvím,“ zdůrazňuje Marek Vácha. Dodává ale, že hlava, vzdělání, intelekt a vůle nám může s trápením a chorobami pomoci. Podle něj psychika různými způsoby ovlivňuje tělo a tělo zase psychiku, jak vědí všichni sportovci.

Medicína není fyzika

Z dějin jsou známa nevysvětlitelná vyléčení smrtelných nemocí. Není to jen proto, že vlastně přesně nevíme, jak naše psychika funguje? „Medicína není fyzika. I když zůstaneme jen v té úzké oblasti měřitelna, spoustu věcí ještě nevíme. Dobře, zvládli jsme třeba biochemii svalového stahu, tam už opravdu dramatické objevy nečekám. Na druhé straně, co se děje v mozku, netušíme ještě ani v principu. Jak přesně funguje paměť, kde se vezme příkaz, abyste zvedl ruku, když mozek jsou jen buňky, a podobně. A protože medicína není fyzika a nezabývá se částicemi, ale člověkem, tak každá léčba každého pacienta je unikátní. Jak vštěpujeme studentům, dobrý lékař léčí nemoci. Vynikající lékař léčí pacienta. To je ten základní rozdíl,“ zdůrazňuje Marek Vácha.

Samotné setkání s lékařem je část léčby

Dnes se ale moderní medicína opírá o tvrdá data, která se opírají o důkazy. „Ta tvrdá data a důkazy jsou skvělé! Díky nim máme epigenetiku a přečtené genomy kde čeho, díky nim jsme zavedli očkování a prodloužili délku lidského života. Že to není všechno, je věc druhá, ale lékaře nepodceňujme. Do výbavy moderního lékaře by se jistě hodila trocha pokory, stejně jako by nám všem pacientům naopak prospěla trocha důvěry v ta tvrdá data a v medicínu založenou na důkazech.“ Lékaři by měli věnovat podle Marka Váchy svým pacientům více času, protože samotné setkání s lékařem je už část léčby. „Pokud to půjde, mohla by nastat určitá renesance rodinných lékařů, kteří jsou obeznámeni se situací v rodině, znají pacienta jménem a znají i jeho kontext. To nelze dost docenit, protože zdraví je celek, anglické health, zdraví, souvisí s whole, celek, a s holy, svatý. Francouzsky je sain zdravý a saint svatý. Španělsky podobně. Pokud jsme na něco přišli, tak na to, že nelze být zdravý v rozbitém těle, v rozbité rodině, v rozbité společnosti a v rozbité přírodě,“ zakončuje Marek Vácha.Podle Lidových novin zpracovala Doc. MUDr. M. Arenbergerová, PhD.


Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor