• Aktuality

Aktuality


9. března 2018

Vyhlášení výběrového řízení - praktické stáže Erasmus 2018/2019

Milé studentky, milí studenti,


rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na praktické stáže realizované v ak. roce 2018/2019 (tj. od léta 2018 do 30.9.2019).


Základní podmínky výjezdu jsou následující:


-hlásit se mohou studenti všech studijních programů (bakalářských, magisterského, doktorských), kteří v době výjezdu budou mít ukončený minimálně 1. ročník studia


-během celé doby pobytu v zahraničí je nutné mít status studenta (tj. před nebo během pobytu nepřerušit/neukončit/úspěšně nezakončit studium)


-minimální délka pobytu je 60 dní


-celý pobyt včetně návratu je nutné realizovat do 30.9.2019


-v zahraničí je možné konat praxi povinnou (prázdninovou po 4. nebo 5. ročníku, předstátnicovou 6. ročníku), praxi nepovinnou (v oboru dle zájmu studenta) nebo jejich kombinaci. Je možné zvolit jeden nebo více oborů praxe. Uznání povinné praxe* si student sám domlouvá s českými garanty praxí.


-výběr instituce, na které bude praxe vykonávána:

  • a)BUĎ si student vybírá z partnerských univerzit (https://www.lf3.cuni.cz/3LF-536.html)

  • b)NEBO si student sám zajišťuje přijímající instituci. Oslovovat lze univerzity (mimo současných partnerských), nemocnice, výzkumná centra, laboratoře apod. po celé EU + Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Makedonie. Student samostatně kontaktuje vybranou instituci a v případě kladné odpovědi obdrží v kanceláři Erasmus na 3. LF smlouvu (Inter-Institutional Agreement), která je základním dokumentem nutným pro výjezd. Zajištění smlouvy do výběrového řízení je výhodou, nikoliv podmínkou. Podepsanou smlouvu je nutné dodat do 2.1.2019 a zároveň minimálně 1 měsíc před výjezdem. S hledáním přijímající instituce doporučujeme neotálet.


-pro výjezd je nutné absolvovat výběrové řízení. Pro přihlášení se do VŘ student odevzdá:

  • 1)přihlášku k výběrovému řízení (k vyzvednutí v kanceláři Erasmus od 29.3.)

  • 2)potvrzení o studijním průměru (student se při přebírání přihlášky zapíše v kanceláři Erasmus+ jako zájemce o výjezd, následně si v konzultačních hodinách studijního oddělení pro uchazeče o výjezd Erasmus 5.4. 13:00 – 16:00 nebo 11.4. 10:00 – 16:00 vyzvedne studijní průměr u studijní referentky paní Daniely Lvové. Potvrzení o studijním průměru nebude vydáváno bez předchozího nahlášení v kanceláři Erasmus+.)

  • 3)motivační dopis (v ČJ/SJ)

Dále je možné předkládat: certifikát o jazykové zkoušce, potvrzení o mimořádných aktivitách školních i veřejně prospěšných, reference, stručný životopis apod.


Přihlašování je možné do 11.4.2018 14:00. Po tomto termínu již přihlášky nebudou akceptovány. Výběrové řízení proběhne dne 18.4. od 14:00 v kanceláři 336. Bližší informace obdrží přihlášení studenti e-mailem.

Obecné informace k výjezdům naleznete na webových stránkách:

http://www.cuni.cz/UK-8248.html

http://lf3.cuni.cz/3LF-533.html

nebo obdržíte v kanceláři Erasmus: , 267 10 2201, kancelář č. 205.


*gynekologicko-porodnická klinika neuznává předstátnicové praxe ze zahraničí (pouze praxe 4. a 5. ročníku)


Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na setkání s Vámi na výběrovém řízení.


Za kancelář Erasmus+


doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D.

MUDr. Jana Dáňová, Ph.D.

Mgr. Marika Bendová

Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor