• Aktuality

Aktuality


26. května 2017 se konalo slavnostní shromáždění ke Zlaté promoci


Slavnostní shromáždění absolventů 3. lékařské fakulty ke Zlaté promoci se uskutečnilo dne 26. května 2017 od 16.00 hodin v prostorách Velké auly a recepčních místností Karolina Univerzity Karlovy.


Srdečně přejeme našim absolventům hodně vitality a mnoho úspěchů do dalších let!


Více o události naleznete na http://www.lf3.cuni.cz/3LF-104.html?event=15031&lang=cz


Fotografie z události
30. 5. 2017

Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor