• Aktuality

Aktuality


Závěrečné setkání Dětské univerzity - lékařská etika a promoce


Dne 8.3.2017 proběhl závěrečný seminář Dětské univerzity 3. LF UK - tentokrát věnovaný etice ve zdravotnictví pod vedením Dr. Barbory Hřebíkové. Zápal a zájem, s jakými děti k prezentovaným kasuistikám a scénkám přistupovaly byl ohromující. Bezprostředně po skončení semináře následovalo slavnostní zakončení prvého běhu Dětské univerzity. Děti a zejména jejich rodiče a blízcí (ale i někteří vyučující) téměř zaplnili Syllabovu posluchárnu, kde proběhla "Dětská promoce" - po zaznění tónů Gaudeamus Igitur předali Dr. Svobodová, Dr. Marx a Dr. Fontana absolventské diplomy a odznaky. Následovaly gratulace příbuzných, předávání květin i věcných darů a velmi intenzívní fotografování - jako na promoci "dospělé".Velice děkuji těm, kteří k úspěšnému průběhu Dětské univerzity přispěli: všem vyučujícím, organizátorům (zejména paní Rút Fialové a Haně Svobodové), studentským kustodům v čele s Antonínem Kutou a Jakubu Fuksovi za fotodokumentaci. Za několik týdnů zahajujeme druhý běh - tentokrát pro žáky druhého stupně základních škol a nižších tříd gymnázií - věřím, že bude přinejmenším stejně úspěšným a ukáže, že kromě špičkové vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti si je naše fakulta vědoma své odpovědnosti při inspiraci komunity, ve které působí a odkud přicházejí potenciální budoucí studenti a kolegové.


David MarxVíce informací o Dětské univerzitě zde.


Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor