• Aktuality

Aktuality


Novou přednostkou Radiodiagnostické kliniky je doc. Hana Malíková


Dne 1. 8. 2016 byla uvedena do funkce přednostky Radiodiagnostické kliniky FNKV a 3. LF UK doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.


Vystřídala ve funkci MUDr. Lívii Večeřovou.  Gratulujeme a přejeme mnoho pracovních úspěchů.

Uvedení do funkce nové přednostky Radiodiagnostické kliniky FNKV a 3. LF UK doc. MUDr. Hany Malíkové, Ph.D. Gratulujeme.

Zveřejnil(a) 3. lékařská fakulta UK - Third Faculty of Medicine dne 2. srpen 2016


Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor