• Aktuality

Aktuality

22. listopadu 2022

Nová kniha „Voltage-Gated Calcium Channels“ (Napěťově řízené kalciové kanály)


Dr. Norbert Weiss, neurovědec a elektrofyziolog z Ústavu patofyziologie 3. lékařské fakulty UK, je spolueditorem významné knihy o molekulární fyziologii a patologii napěťově řízených vápníkových kanálů z pohledu onemocnění u lidí „Voltage-Gated Calcium Channels“.


Tato kniha nabízí mimořádný pohled na strukturu kalciových kanálů s použitím rentgenové krystalografie a kryo-EM. Přináší důležité informace o funkci těchto kanálů za normálních a patologických podmínek včetně jejich reakce na terapii. V jednotlivých kapitolách se dočteme, jak se sekvenací genomu detekují mutace v genech pro kalciové kanály u pacientů s neurologickými, kardiovaskulárními, neuropsychiatrickými a jinými chorobami. Tento pohled je dále doplněn popisem metod in vivo, například s knock-out a knock-in modely u myší. Další kapitoly pojednávají o složitosti fyziologie vápníkových kanálů na úrovni mRNA. Kniha také poskytuje přehled aktuálního výzkumu inhibitorů kalciových kanálů in vivo i in vitro, které mohou přispět k vývoji nových léků ovlivňujících kalciové kanály. Kniha "Voltage-Gated Calcium Channels" je vhodná pro vědce působící v neurovědách, biofyzice, buněčné biologii a vývoji nových léků.Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor