• Aktuality

Aktuality

8. června 2022

Gastrocentrum 3. LF zkracuje diagnostiku malignit


Foto: Jiří Koťátko
Foto: Jiří Koťátko


„Mezioborová spolupráce v našem centru vedla ke změně některých operačních technik a u vybraných nádorů naprosto změnila pohled na to, jak by měl být pacient léčen,“ říká doc. MUDr. Jan Hajer, Ph.D., z Gastrocentra 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, který vede Interdisciplinární centrum pro diagnostiku a léčbu onemocnění zažívacího traktu.


Více v článku na serveru Medical Tribune
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor