• Aktuality

Aktuality


1. července 2020

Modernizace uspořádání oborů vnitřního lékařství na 3. LF UK


Akademický senát 3. LF UK dne 16.6.2020 schválil návrh děkana 3. LF UK a ředitele FNKV na sloučení I.interní kliniky a II.interní kliniky. Nově vzniklá klinika si zachová název II.interní klinika.

Bude rozvíjet všechny obory vnitřního lékařství kromě hematologie, kardiologie a angiologie. II.interní klinika bude obory rozvíjet v systému jejich částečné odborné autonomie v rámci tzv. divizí (obdobné uspořádání interních oborů je zcela běžné např. v USA). Děkan vydal v této souvislosti OPATŘENÍ DĚKANA č. 17/2020, kterým se vydává příkaz, kterým se mění Organizační řád 3. LF UK . Z textu opatření vyjímáme klíčové informace:


Ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady po dohodě s děkanem rozhodl o sloučení dvou společných pracovišť 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady – I. interní kliniky a II. interní kliniky – do jediného pracoviště, které bude k 1. 7. 2020 činné pod názvem II. interní klinika 3. LF UK a FNKV. Akademický senát tak na návrh děkana rozhodl o sloučení I. interní kliniky s II. interní klinikou, a současně rozhodl o změně názvu II. interní kliniky na II. interní klinika 3. LF UK a FNKV. 3. Děkan dále rozhodl o změně názvu dvou pracovišť fakulty společných s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady – Interní hematologické kliniky na I. interní hematologickou kliniku 3. LF UK a FNKV a III. interní – kardiologické kliniky na III. interní kardiologickou kliniku 3. LF UK a FNKV.


Ve funkcích zůstávají všichni tři přednostové jmenovaných klinik, nemění se ani délka jejich jmenování.


Veškeré další administrativní i vnitřní organizační změny budou následovat postupně po 1.červenci 2020.


Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., děkanSdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor