• Aktuality

Aktuality


Velké semináře interních oborů, letní semestr 2018/2019

Zveme Vás na Velké semináře interních oborů, které se konají vždy ve čtvrtek v 8:00 – 9:00 hod. (vč. diskuse) v Burianově posluchárně v přízemí budovy děkanátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha 10, Ruská 87. Všichni jsou co nejsrdečněji zváni.

17. ledna 2019


Otvíráme dva nové studijní obory - Intenzivní péče a Nutriční terapie

Jedná se o nový magisterský obor pro sestry a o nový bakalářský studijní program. Přijďte na Den otevřených dveří 11. 1. 2019 a dozvíte se více.

10. ledna 2019


Vita Nostra Revue 2018/4

Vážení čtenáři, 16. ledna uplyne přesně 50 let ode dne, kdy se na protest proti sovětské okupaci upálil student Jan Palach. V nejnovějším vydání Vita Nostra Revue v textu Půlstoletí Jana Palacha na lednové události 1969 vzpomíná tehdejší student medicíny, dnešní děkan 2. lékařské fakulty, profesor Vladimír Komárek. Jeho vzpomínky doplňuje dr. Tomáš Roith, který spolu s dalšími tehdy držel na Václavském náměstí protestní hladovku. Historii, ačkoli jinému období, se věnuje také dr. Pavel Čech a nový přednosta Ústavu jazyků dr. Petr Honč. Vita Nostra samozřejmě informuje také o věcech aktuálních. Profesor Widimský shrnuje změny, které se udály v posledních měsících na fakultě, zároveň nastiňuje, kam by měla fakulta dále směřovat. Nechybí ani studentské texty popisují aktivity studentů na fakultě i mimo ni. Téma stáří otevírá studentská vědecká konference Stárnutí a text dr. Šeblové se zabývá problematikou stáří v rámci urgentní medicíny. V neposlední řadě nutno upozornit na článek dr. Lukáše Malého, který vysvětluje motivaci studentů dobrovolně pracovat v nemocnici v africkém Itibo. A ani tento výčet není vše, co se dočtete v novém vydání Vita Nostra Revue. Přejeme příjemné počtení!

9. ledna 2019


V Keni nemá lékař takové vybavení jako tady, musí více improvizovat

Metoděj Renza, student 3. LF UK, hovoří v Českém rozhlase Vysočina o misi Itibo, které se studenti a lékaři 3. lékařské fakulty zúčastnili.

3. ledna 2019


Výběrové řízení - absolventské stáže

Rádi bychom Vás informovali o aktivitě „absolventské stáže Erasmus“, která je určena pro budoucí absolventy všech studijních programů vyučovaných na naší fakultě, kteří jsou v současné době v posledním ročníku.

30. prosince 2018


Pro letní semestr 2018/2019 je opět otevřena Dětská i Juniorská univerzita

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy nabízí žákům 3. – 5. třídy 1. stupně základní školy v letním semestru akademického roku 2018-2019 přednášky v rámci projektu Dětská univerzita a pro studenty posledních dvou ročníků gymnázií přednášky v rámci projektu Juniorská univerzita. Přihlašování bude spuštěno v úterý 18. 12. 2018 ve 14:00 hodin. Přijato bude prvních 28 zájemců. Účast v projektu je bezplatná.

18. prosince 2018


Jsem takový pendler z Plzně - nová kniha z edice Osobnosti 3. LF

Životnímu příběhu prezidenta České lékařské akademie prof. MUDr. Richarda Rokyty je věnován 6. svazek edice Osobnosti 3. LF. Náš nejvýznačnější odborník v algeziologii vypráví o svém dětství v rodině zvěrolékaře, poválečném životě v Pošumaví, studiích a prvnímu působení na plzeňské lékařské fakultě, a především o cestě k lékařskému výzkumu, jemuž se vedle výuky studentů věnoval po celou svou dlouhou profesní dráhu. Od jejího samého počátku byl průkopníkem nového oboru, kterému měl příležitost se věnovat na předním světovém pracovišti v Institutu Marey a dál jej rozvíjet nejprve na Lékařské fakultě hygienické a poté na 3. LF, na jejíž současné podobě má jako spolutvůrce studijního curricula a dlouholetý proděkan významný podíl.

14. prosince 2018


Prof. Moťovská: Idealismus mi nezůstal, entusiasmus ano

Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., z III. interní kardiologické kliniky 3. LF UK a FNKV byla zvolena do výboru Evropské kardiologické společnosti. Bude se tak aktivně podílet na vedení evropské kardiologie. V motivačním dopise zformulovala tři směry, kterými by se tato společnost měla ubírat: aktivní zapojení pacientů, iniciace nezávislých klinických studií bez ohledu na jejich lukrativitu a etika v klinickém výzkumu. Jak ona sama vnímá tento úspěch?

10. prosince 2018


Prof. Widimský se opět zařadil mezi nejcitovanější světové vědce

Uznávaný kardiolog a děkan 3. LF UK prof. Widimský se opět zařadil mezi nejcitovanější světové vědce. Spolu s ním se v žebříčku Highly Cited Researchers, který každoročně zveřejňuje společnost Clarivate Analytics, umístilo ještě 11 českých badatelů. Seznam čítá více než 4000 odborníků v 21 oborech, zahrnuje osobnosti patřící v daném oboru do 1 % nejcitovanějších.

6. prosince 2018


Zkušební přístup do databáze DynaMed Plus

Využijte zkušební přístup - až do 28. února 2019 máte možnost otestovat databázi DynaMed Plus. Faktografická databáze DynaMed Plus je klinickým referenčním nástrojem z oblasti medicíny; je založená na důkazech a její obsah je průběžně aktualizovaný mezinárodním týmem lékařů a vědců.

30. října 2018


3. LF UK vyhlašuje Donatio Facultatis Medicæ Tertiæ pro doktorandy

3. LF UK vyhlašuje Donatio Facultatis Medicæ Tertiæ podporující začátek kariéry nejnadějnějších studentů doktorského studia.

29. září 2018


Gastroenterologické semináře 2. interní kliniky, zimní semestr 2018/2019

Semináře slouží k celoživotnímu vzdělávání v gastroenterologii a jsou součástí specializační předatestační přípravy v oboru. Jedná se o přehledné, převážně klinicky laděné literární semináře, informace z kongresů (EUGW, DDW...), guidelines, krátká přehledná sdělení, novinky v diagnostice a terapii, prezentace zajímavých kazuistik, sdělení typu “jak na to“ a videoprezentace zajímavých či neobvyklých endoskopických nálezů. Součástí seminářů jsou vyzvané přednášky expertů i z jiných oborů úzce souvisejících s gastroenterologií a hepatologií.

28. září 2018


Velké semináře interních oborů, zimní semestr 2018/2019

Zveme Vás na Velké semináře interních oborů, které se konají vždy ve čtvrtek v 8:00 – 9:00 hod. (vč. diskuse) v Burianově posluchárně v přízemí budovy děkanátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha 10, Ruská 87. Všichni jsou co nejsrdečněji zváni.

26. září 2018
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor