• Aktuality

Aktuality


Modernizace uspořádání oborů vnitřního lékařství na 3. LF UK

Modernizace uspořádání oborů vnitřního lékařství na 3. LF UK

Akademický senát 3. LF UK dne 16.6.2020 schválil návrh děkana 3. LF UK a ředitele FNKV na sloučení I.interní kliniky a II.interní kliniky. Nově vzniklá klinika si zachová název II.interní klinika.

Bude rozvíjet všechny obory vnitřního lékařství kromě hematologie, kardiologie a angiologie. II.interní klinika bude obory rozvíjet v systému jejich částečné odborné autonomie v rámci tzv. divizí (obdobné uspořádání interních oborů je zcela běžné např. v USA). Děkan vydal v této souvislosti OPATŘENÍ DĚKANA č. 17/2020, kterým se vydává příkaz, kterým se mění Organizační řád 3. LF UK .

1. července 2020


Fibrilace bez antikoagulace. Jde to?

Výsledky několikaleté multicentrické studie PRAGUE-17 v čele s hlavním řešitelem doc. P. Osmančíkem z III. interní kardiologické kliniky FNKV a 3. LF UK byly uveřejněny v časopise Journal of the American College of Cardiology (IF=18). Grant AZV, kterým byla studie podpořena, byl zároveň navržen panelem AZV P02 na cenu ministra zdravotnictví. Randomizované studie na dané téma jsou celkem 3. Dvě jsou z USA, porovnávají katetrizační uzávěr s warfarinem, a třetí, porovnávající uzávěr s NOAKy, je česká.

29. června 2020


Akademické mobility - výzva k přihlašování

Dovolujeme si informovat o vypsání výběrového řízení na financování zahraničních mobilit z rozpočtu "Akademické mobility".

17. června 2020


Hýbejme se s Koloběhem fakult

Koloběh fakult je pilotní projekt sportovního klání, kterého se mohou zúčastnit studenti a zaměstnanci fakult UK s lékařským zaměřením. Podstatou této akce je nasportovat co nejvíce kilometrů, ať už v běhu či cyklistice. Smyslem celé soutěže je motivace k zapojení maximálního počtu členů akademické obce (studentů a zaměstnanců) a k aktivnímu prožití letních měsíců. Koloběh fakult proběhne od druhé poloviny června do 31. srpna 2020.

16. června 2020


Odešel doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc., vedoucí lékař Traumacentra FNKV

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady s hlubokým zármutkem oznamují, že dne 15. 6. 2020 zemřel význačný český chirurg doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc. Úmrtím doc. Vyhnánka ztrácí akademická a chirurgická obec významného, váženého a úspěšného chirurga a milého kolegu.

16. června 2020


Konference Výživa a zdraví 2020

24. celostátní konference v Teplicích s mezinárodní účastí pod záštitou pověřené náměstkyně ministra zdravotnictví a hlavní hygieničky ČR MUDr. Jarmily Rážové a pod záštitou primátora Statutárního města Teplice Bc. Hynka Hanzy na téma "Budoucnost výživy člověka" se koná v Lázeňském domě Beethoven v Teplicích. 3. LF UK je spolupořadatelem.

27. května 2020


E-zdroje s volnými přístupy pro studenty a pedagogy

Z důvodu přerušení výuky na lékařských fakultách nabídlo několik společností volné přístupy ke svým elektronickým zdrojům jak studentům tak pedagogům.

26. března 2020


Zdravá výživa a pohyb. Nebuďme lhostejní k obezitě

V rámci Světového dne proti obezitě připravila UK celodenní poradenský program Pohybem proti obezitě.

4. března 2020
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor