• Aktuality

Aktuality

Kandidát na funkci děkana 3. LF UK prof. Petr Widimský

pro období 1. 2. 2022 – 31. 1. 2026

24. září 2021


Placené kurzy cizích jazyků na 3. LF UK v zimním semestru 2021/2022

Pro zimní semestr akademického roku 2021/2022 Ústav jazyků organizačně zajišťuje placené kurzy pro studenty fakulty a další zájemce, a to Němčina pro lékaře a Francouzština pro lékaře. Zápis do kurzů bude ukončen 8. října 2021. Při dostatečném počtu zájemců o daný kurz Vám budou zaslány platební údaje pro úhradu kurzovného. Počet studentů ve skupině: min. 5, max. 10. Výuka: 2 hod./týden, tj. 26 hod. / semestr. Kurzovné: 2400,- Kč/1 semestr

17. září 2021


Dodatečné výběrové řízení na studijní pobyty Erasmus LS 2021-22

Informace o dodatečném výběrovém řízení na studijní pobyty Erasmus realizované v letním semestru 2021/2022.

2. září 2021


Pro zimní semestr 2021/2022 je opět otevřena Juniorská univerzita

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy nabízí studentům 1. až 4. ročníků gymnázií (posledních čtyř ročníků víceletých gymnázií) v zimním semestru akademického roku 2021-2022 přednášky v rámci projektu Juniorská univerzita. Přihlašování bude spuštěno ve středu 15. 9. 2021 ve 14:00 hodin a bude probíhat elektronicky. Přijato bude prvních 28 zájemců. Účast v projektu je bezplatná.

1. září 2021


Studentky pomáhají o prázdninách v Ugandě

Karolína Barsová a Gabriela Hettnerová ze 4. ročníku naší fakulty se v srpnu vypravily pomáhat do dětské nemocnice Whispers Magical Children Hospital and Maternity v ugandské Jinje.

18. srpna 2021


Vita Nostra Revue 2021/2

Vážení a milí čtenáři Vita Nostra Revue, právě vychází našeho časopisu. Otevírá ho jako již tradičně report ze Studentské vědecké konference s bohatou fotodokumentací studentů Jakuba Kočura a Kateřiny Hájkové, následují příspěvky studentů pomáhajících v africké Ugandě a postřehy studentek ze zahraničního studia. Věnujeme se také zdravotním sestrám, které letos symbolicky za jejich nasazení v uplynulém roce ocenila Nadace Charty 77. Pokračuje diskuze na téma znevýhodnění žen lékařek, tentokrát z pera zkušené lékařky urgentní medicíny a členky redakční rady VNR Jany Šeblové. Z laskavým svolením časopisu Vesmír přinášíme také rozhovor s prof. Machalou, který již 35 let léčí pacienty s HIV. Nechybí ani závěrečný report z výstavy, který se snad stane tradiční rubrikou VNR, a mnoho dalšího. Příjemné čtení!

27. července 2021Obnovený program Fulbright Specialist a nové stipendium Fulbright-NARA

S radostí bychom chteli oznámit, že po uvolnení cestovních omezení z USA do CR obnovujeme program Fulbright Specialist na krátkodobé 2-6 týdenní pobyty amerických odborníku. Rádi bychom Vás také informovali o novém stipendiu Fulbright-NARA v oborech spojených s ochranou a zachováním kulturního dedictví, interdisciplinární heritage science.

30. června 2021


Vyhlášení volby kandidáta na děkana 3. LF UK pro období 2022 - 2026

Akademický senát 3. LF UK na svém zasedání dne 11. května 2021 vyhlásil v souladu s §27, odst. 1, písm. g) zákona č. 111/98 Sb., čl. 10, odst. 1, písm. g) Statutu 3. LF a s čl. 19 Volebního a jednacího řádu AS 3. LF volbu kandidáta na funkci děkana fakulty.

13. května 2021


Pozvánka na vzdělávací semináře z cévní chirurgie

Semináře jsou určené pro lékaře, studenty, širší lékařskou veřejnost a všechny které si chtějí rozšířit vědomosti v tomto chirurgickém oboru. Moderátor a odborný garant je Doc. Baláž. Semináře se konají v úterky v seminární místnost chirurgické kliniky, pavilon H, 1.patro od 14:30 do 15:00 hod.

19. dubna 2021
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor