• Aktuality

Aktuality

Tři významné publikace autorů z Ústavu hygieny 3. LF UK

V předních časopisech z oblasti analytické chemie – Talanta, impakt faktor 5,339, první kvartil, a z oblasti elektrochemie – Journal of Electroanalytical Chemistry, impakt faktor 3,807, první kvartil; byly v průběhu letošního roku opublikovány tři původní práce vycházející z Ústavu hygieny naší fakulty. Společným jmenovatelem všech tří článků je příprava nového pokrytí křemenných kapilár pro kapilární elektroforézu a jejich praktické využití v různých aplikacích.

29. října 2020


Testování studentů a zaměstnanců UK na koronavirus na 1. LF UK

1. lékařská fakulta UK ve spolupráci se Všeobecnou Fakultní Nemocnicí provádí testování studentů a zaměstnaců UK, včetně jejich rodinných příslušníků, na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 metodou RT-qPCR. Odběry zájemců o testování budou probíhat každý pracovní den v odběrové ambulanci na Klinice pracovního lékařství VFN v ulici Na Bojišti 1, Praha 2. Analýza vzorků bude provedena v Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK (registrační číslo laboratoře 75UK1LF) a výsledky budou oznámeny den po odběru.

27. října 2020


Pavel Dlouhý o vlivu vitamínů na naší imunitu

Proděkan 3. LF UK a přednosta Ústavu hygieny Doc. P. Dlouhý rozebírá v pořadu Káva o čtvrté vliv vitamínů a stopových prvků na náš imunitní systém.

23. října 2020


Jak skloubit kardiologii s prací děkana 3. LF UK

Studentka Michaela Kriková vyzpovídala děkana 3. LF UK ve studiu Loono

23. října 2020


Simulace při výuce praktického lékařství na 3. LF

Simulace reálných případů v klinické praxi patří nově také do výuky praktického lékařství na 3. LF UK. Podle odhadů se pro tento obor rozhodne až 15 % mediků. Předpokládá se, že by mohli posílit primární péči v místech, kde odcházejí praktičtí lékaři do důchodu.

20. října 2020


Vyhlášení voleb zástupců 3.LF do Akademického senátu UK

Předsednictvo Akademického senátu  Univerzity Karlovy vyhlásilo volby do Akademického senátu pro období 2021 – 2024 (1. 2. 2021 – 31. 1. 2024 ) na fakultách, které jsou pro účely voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy zařazeny do III. sboru.

20. října 2020


15.10. je Světový den domácí umělé výživy

Domácí parenterální výživa zachraňuje životy těm, kteří nemohou přijímat běžnou stravu. Mezi ně patříi pacienti snedostatečnou funkcí střev, syndromem krátkého střevanebo chronickým střevním selháním. Těm výživa poskytuje nezbytnou hydrataci i živinya umožňuje jim návrat do života.Světový den domácí umělé výživy si každoročně připomínáme 15. října.

15. října 2020


Stanovisko Asociace děkanů LF ČR k zapojení studentů ve zdravotnictví

V souvislosti s eskalací pandemie Covid-19 v České republice, se souvisejícím vládou nařízeným omezením výuky a s rozsáhlou pomocí stovek až tisíců studentů lékařských fakult ve zdravotnictví, se Asociace děkanů lékařských fakult ČR dohodla na dodržování následujících principů v akademickém roce 2020-21

13. října 2020


Grada – sleva 20 % na nákup knih do 6. 11. 2020

Nakladatelství Grada Publishing ve spolupráci s 3. LF UK pořádá zvýhodněný prodej publikací. Sleva platí na celý sortiment.

 

Akce platí do 6. listopadu 2020.

8. října 2020


Osobní ochranné prostředky studentů 3. LF UK v době pandemie

Po projednání v Asociaci děkanů lékařských fakult České republiky, v kolegiu děkana 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a s ústavní hygieničkou Fakultní nemocnice Královské Vinohrady doporučuji pro praktickou a klinickou výuku na fakultě tento postup.

6. října 2020
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor