• Aktuality

Aktuality

Prof. Tůma v časopise Analytica Chimica Acta

Prof. P. Tůma z Ústavu hygieny 3. LF UK publikoval v září souhrnný článek „Monitoring of biologically active substances in clinical samples by capillary and microchip electrophoresis with contactless conductivity detection: A review“ v časopise Analytica Chimica Acta.

27. září 2022


Placené kurzy cizích jazyků na 3. LF UK v zimním semestru 2022/2023

Pro zimní semestr akademického roku 2022/2023 Ústav jazyků organizačně zajišťuje placené kurzy pro studenty fakulty a další zájemce, a to Němčina pro lékaře a Francouzština pro lékaře. Kurzy budou probíhat v pondělí. Informační schůzka, na které se domluví čas obou kurzů bude 10.10 2022 v 16,00 na pav. X, m. 512, areál FNKV. Zápis do kurzů bude ukončen 7. 10. 2022. Při dostatečném počtu zájemců o daný kurz Vám budou zaslány platební údaje pro úhradu kurzovného. Počet studentů ve skupině: min. 5, max. 10. Výuka: 2 hod./týden, tj. 26 hod. / semestr. Kurzovné: 2600,- Kč/1 semestr.

21. září 2022


Vyhlášení 25. ročníku Ceny Wernera von Siemense

Již 25. rokem oceňujeme nadané studenty přírodovědných a technických oborů, akademické osobnosti a nadšené vědce prestižní Cenou Wernera von Siemense. Svým rozsahem, výší finančních odměn a tradicí patří naše soutěž mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice. Vítězné práce vybírají nezávislé komise složené z rektorů a prorektorů předních českých univerzit, ředitelů ústavů AV a předsedkyně Akademie věd. Přihlašování prací probíhá od 1. srpna do 30. listopadu 2022, tak neváhejte a porovnejte svou práci s ostatními.

20. září 2022


3. LF UK vyhlašuje soutěž na nové výukové centrum

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje soutěž o návrh na nové výukové centrum ve stávajícím univerzitním areálu u Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Cílem soutěže je vybrat nejlepší architektonické, technické a provozní řešení univerzitní budovy, která rozšíří stávající kapacity pro výuku. Vítězný tým architektů, který bude následně celý projekt zpracovávat, bude řešit i veřejná prostranství v nejbližším okolí stavby a stávajících budov.

19. září 2022


Nová publikace prof. Štětkářové a kol. Bolesti hlavy v kazuistikách

Vydavatelství Maxdorf, 2022. Počet stran 368. Bolesti hlavy jsou jednou z nejčastějších obtíží, s kterou přichází pacient do ordinace praktického lékaře, neurologa nebo internisty. Z hlediska výskytu značně převažují primární bolesti hlavy nad sekundárními, ale důležité je nepřehlédnout závažná onemocnění, u kterých je bolest hlavy jedním z klinických příznaků.

13. září 2022


Nový unikátní vzdělávací prostor v Kampusu Hybernská

Didaktikon je centrem vzdělávání a kreativity, které cílí zejména na žáky a studenty základních a středních škol a jejich pedagogy. Mladí návštěvníci si budou moci osahat exponáty postavené na mezinárodních vědeckých znalostech, vyzkoušet si, jak lze vědu uplatňovat v praxi, a zjistit, proč je důležité na svět nahlížet pohledem různých vědeckých oborů. Zároveň by měl rozvíjet i budoucí učitele základních a středních škol.

8. září 2022


O stimulaci převodního systému s doc. Čurilou

První kardiostimulátor byl implantován před více než 60 lety. Od té doby prošla kardiostimulace obrovským vývojem. Jedním z posledních kroků na této cestě je stimulace převodního systému srdečního. O výhodách i limitacích nové metody hovoří doc. MUDr. Karol Čurila, Ph.D., z Kardiologické kliniky 3. LF UK a FNKV v rozhovoru pro Medical Tribune. Jeho pracoviště patří mezi centra, která v tomto novém způsobu léčby udávají směr v mezinárodním kontextu.

7. září 2022


Fond internacionalizace - výzva k přihlašování

Rádi bychom Vás informovali o Fondu internacionalizace (dříve pod názvem Akademické mobility), který umožňuje financování odborných zahraničních cest akademických pracovníků a studentů, a dále odborných aktivit zahraničních hostů na 3. LF.

7. září 2022


Jak napsat odborný článek, aby zaujal recenzenty?

Zkušenosti z recenzních řízení ve špičkových odborných časopisech. Petr Widimský

1. září 2022


Study in Prague se otevírá i doktorandům

Dovolujeme si vás upozornit na možnost podpory propagace výzkumných týmů mezi potenciálními studenty a doktorandy, a dále přispět k zvýraznění vědecké excelence, na které se svou činností přímo podílíte. Tato snaha navazuje na více jak sedmiletou snahu iniciativy Study in Prague, projektu sedmi veřejných vysokých škol, jehož cílem je podpořit propagaci našich cizojazyčných studijních programů v Praze, Plzni a Hradci Králové. Akcent většiny aktivit je zaměřen spíše na studium pregraduální, některé však mají přesah i do cizojazyčných doktorských studijních programů.

29. srpna 2022
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor