• Aktuality

Aktuality


Kandidátní listiny zástupců 3. LF UK do Akademického senátu UK

Byly zveřejněny kandidátní listiny pedagogů a studentů, kteří kandidaturu přijali, pro volby zástupců 3. LF UK do AS UK, které se uskuteční 21. a 22. listopadu 2017

16. listopadu 2017


V Karlových Varech se představily nové prostory pro příští fyzioterapeuty

Poprvé se otevřely dveře nově vybavené budovy v Karlových Varech, kde od příštího akademického roku bude výuka fyzioterapie 3. lékařské fakulty UK. V rozhovoru pro MF DNES o tom hovoří prof. Marcela Grunerová Lippertová, přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství 3. LF UK

14. listopadu 2017


IX. studentská konference Výživa, potraviny a zdraví 2017

Zveme Vás na IX. studentskou konferenci, která je určena k prezentaci témat bakalářských, diplomových a doktorských prací studentů fakult lékařských, zdravotně-sociálních, přírodovědeckých, potravinářských a zemědělských, se zaměřením na problematiku výživy, potravin a zdraví. Konference bude probíhat v Konferenčním sále Radany Königové 3. lékařské fakulty.

7. listopadu 2017


Vita Nostra Revue 3/2017

Vážení čtenáři, vychází třetí číslo Vita Nostra Revue v roce 2017. Jako vždy se věnuje událostem na fakultě a v nemocnici v posledních měsících, studentským a fakultním aktivitám a protože je to první poprázdninové vydání, nechybí několik zajímavých a čtivých textů o studentských stážích. Za zmínku stojí rozhovor se Zuzanou Štěrbovou z NUDZ o preferencích ve výběru partnera či článek o limitech v urgentní medicíně dr. Jany Šeblové. Samozřejmě reflektujeme také celorepublikové události posledních měsíců a zařazujeme několik povolebních komentářů. V rubrice text upozorňujeme na téma domácích porodů z hlediska práva. Číslo doprovází bohatý obrazový materiál.

6. listopadu 2017


Harmonogram a pravidla voleb zástupců 3. LF do AS UK 2018-2021

Volby zástupců 3. LF UK do Akademického senátu Univerzity Karlovy na volební období 2018-2021 vyhlašuje  Akademický senát 3. LF UK na dny 21. 11. 2017 (úterý) od 9,00 do 15,00 hodin a 22. 11. 2017 (středa) od 9,00 do 15,00 hodin.

31. října 2017


Máte nápad, jak zatočit s antibiotickou rezistencí?

Vážení studenti a vedoucí odborných prací, pracujete na zajímavém projektu? Máte nápad, jak zatočit s antibiotickou rezistencí? Skvělé – hledáme právě vás! Společnost Angelini Pharma Česká republika vyhlašuje první ročník soutěže pro vysokoškolské studenty – AUA (Angelini University Award). Nezáleží, jestli jste student bakalářského, magisterského nebo postgraduálního studia – všichni jste zváni, a to nezávisle na studijním oboru.Vyhrajte až 100 tisíc korun!

30. října 2017


Kandidátem na děkana 3. LF UK byl zvolen prof. Petr Widimský

Členové Akademického senátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy zvolili dne 25. 10. 2017 na svém 2. mimořádném zasedání kandidáta na děkana 3. lékařské fakulty na období 1. 2. 2018 – 31. 1. 2022. Kandidátem byl zvolen Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., přednosta III. interní kardiologické kliniky a proděkan pro vědu a akademické postupy.

26. října 2017


Prof. Arenberger obdržel stříbrnou pamětní medaili Senátu Parlamentu

Stříbrnou pamětní medaili Senátu letos obdržel mezi 16 laureáty prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA, FCMA. Tyto medaile se udělují od roku 2007 významným osobnostem z řad vědců, umělců, sportovců a dalších veřejných činitelů, kteří vynikají ve svých oborech nebo svými zvláštními činy či schopnostmi. Stříbrné pamětní medaile Senátu od roku 2012 uděluje předseda Senátu při příležitosti zářijového Dne české státnosti, příležitostně pak v případě návštěvy významných zahraničních osobností mimo toto datum.

5. října 2017


Gastroenterologické semináře 2. interní kliniky, zimní semestr 2017/2018

Semináře slouží k celoživotnímu vzdělávání v gastroenterologii a jsou součástí specializační předatestační přípravy v oboru. Jedná se o přehledné, převážně klinicky laděné literární semináře, informace z kongresů (EUGW, DDW...), guidelines, krátká přehledná sdělení, novinky v diagnostice a terapii, prezentace zajímavých kazuistik, sdělení typu “jak na to“ a videoprezentace zajímavých či neobvyklých endoskopických nálezů. Součástí seminářů jsou vyzvané přednášky expertů i z jiných oborů úzce souvisejících s gastroenterologií a hepatologií.

3. října 2017


Program seminářů Neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV, zimní semestr

Semináře neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV se konají v letním semestru úterky od 14 do 16 hod. Označené semináře jsou povinně volitelné pro studenty 5. roč. (nejméně 2 semináře dle vlastního výběru). Organizuje: Doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc.

2. října 2017


Velké semináře interních oborů, zimní semestr 2017/2018

Zveme Vás na Velké semináře interních oborů, které se konají vždy ve čtvrtek v 8:00 – 9:15 hod. (vč. diskuse) v Burianově posluchárně v přízemí budovy děkanátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha 10, Ruská 87. Všichni jsou co nejsrdečněji zváni.

22. září 2017


IPSC připravilo nové semináře o studiu v zahraničí

Rádi bychom Vás upozornili na semináře o studiu v zahraničí, které v tomto semestru pořádá Informační, poradenské a sociální centrum RUK. Tyto vzdělávací semináře jsou pro studenty UK zdarma, registrace probíhá online pro každou akci zvlášť.

7. září 2017
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor