• Aktuality

Aktuality


Žádost o MINIGRANTY 4EU+ do 28.2.2020

Rádi bychom Vás informovali, že bylo právě zveřejněno Opatření rektora 4/2020 "Minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2020". Akademičtí pracovníci rozvíjející spolupráci s kolegy na partnerských institucích v Alianci 4EU+ (minimálně tři zapojené univerzity - Charles University, Heidelberg University, Sorbonne University, University of Copenhagen, University of Milan, University of Warsaw) mohou žádat o podporu v maximální výši 300 000 Kč.

27. ledna 2020


Výběrové řízení - absolventské stáže

Rádi bychom Vás informovali o aktivitě „absolventské stáže Erasmus“, která je určena pro budoucí absolventy všech studijních programů vyučovaných na naší fakultě, kteří jsou v současné době v posledním ročníku.

17. ledna 2020


Pro letní semestr 2019/2020 je opět otevřena Dětská univerzita

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy nabízí žákům 5. – 9. třídy základní školy v letním semestru akademického roku 2019-2020 přednášky v rámci projektu Dětská univerzita. Přihlašování bude spuštěno v úterý 22. 1. 2020 ve 14:00 hodin. Přijato bude prvních 28 zájemců. Účast v projektu je bezplatná.

13. ledna 2020


PsycTHERAPY – zkušební přístup

S novým rokem se na Univerzitě Karlově zpřístupnil trial databáze PsycTHERAPY. Trial je dostupný pro celou univerzitu do 5. února 2020. Databáze obsahuje videa, která demonstrují psychologické terapie, ukazuje práci psychologa či lékaře s pacienty. Přímý i vzdálený přístup najdete na Portále elektronických zdrojů UK.

7. ledna 2020


Student Tony Nguyen na stáži v Bostonu

Tony Nguyen absolvoval v listopadu stáž v americkém Bostonu. Byl v nemocnici Massachusetts Eye and Ear Infirmary, která byla založena v roce 1824 a patří mezi fakultní nemocnice Harvard Medical School. Ročně zde na stáž přijmou jen 12 studentů medicíny z celého světa a to se právě podařilo Tonymu. Praktikoval na oddělení ORL, které bylo několikrát vyhlášeno nejlepším pracovištěm svého druhu ve Spojených státech.

16. prosince 2019


Vita Nostra Revue 2019/3-4

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, vychází poslední letošní číslo, poněkud netradičně dvojčíslo 3 a 4. Protože letos v listopadu uplynulo přesně 30 let od Sametové revoluce, ve speciální historické rubrice vzpomínáme právě na ni. Své postřehy a zážitky přinášejí ti, kteří se podíleli na revolučních změnách na fakultě a univerzitě, ale i tehdejší studentka, členka naší redakce dr. Šeblová. Co znamená ono zlomové období pro dnešní studenty, reflektuje Anna Ouřadová. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na aktuální dění na fakultě, bohulibé studentské aktivity a problémy v medicíně a zdravotnictví obecně. Časopis uzavírají fotografie a básně z další sbírky prof. Štětkářové. Příjemné čtení v pošmourných listopadových dnech!

11. listopadu 2019


Gastroenterologické semináře 2. interní kliniky, zimní semestr 2019/2020

Semináře slouží k celoživotnímu vzdělávání v gastroenterologii a jsou součástí specializační předatestační přípravy v oboru. Jedná se o přehledné, převážně klinicky laděné literární semináře, informace z kongresů (EUGW, DDW...), guidelines, krátká přehledná sdělení, novinky v diagnostice a terapii, prezentace zajímavých kazuistik, sdělení typu “jak na to“ a videoprezentace zajímavých či neobvyklých endoskopických nálezů. Součástí seminářů jsou vyzvané přednášky expertů i z jiných oborů úzce souvisejících s gastroenterologií a hepatologií.

2. října 2019


Velké semináře interních oborů, zimní semestr 2019/2020

Zveme Vás na Velké semináře interních oborů, které se konají vždy ve čtvrtek v 8:00 – 9:00 hod. (vč. diskuse) v Burianově posluchárně v přízemí budovy děkanátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha 10, Ruská 87. Všichni jsou co nejsrdečněji zváni.

27. září 2019
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor