• Aktuality

Aktuality


Vyhlášení veřejné soutěže – AZV ČR na léta 2020-2023

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 15. 5. 2019 jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2020 – 2026. Zahájení řešení vybraných projektů je 1. 5. 2020, ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2023, předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců. Podávání žádostí na Oddělení VaV do 19. 6. 2019 do 12.00 hod.

17. května 2019


Studentská vědecká konference 3. LF UK 2019

Konference se bude konat v úterý 21. května 2019. Podobně jako v loňském roce bude rozdělena na přednášky a posterovou sekci s tím, že většina prezentací bude v podobě posterů. O rozdělení příspěvků do sekcí rozhodne nezávislá odborná komise. V rámci posterové sekce proběhne řízená diskuse s 5-minutovou prezentací soutěžícího.

14. května 2019


Mezinárodní letní škola v Leidenu

Zajímá tě, jak se designují vakcíny a jak probíhá vývoj imunoterapie? V letní škole v Leidenu na téma imunitní modulace u lidských a zvířecích infekcí se dozvíš více. Probíhat bude od 8. do 12. července a informace jsou na https://www.dutchsocietyimmunology.nl

13. května 2019


Vita Nostra Revue 2019/1

Vážení čtenáři, v aktuálním vydání Vita Nostra Revue se dočtete, co se dělo v prvních měsících roku 2019 na 3. lékařské fakultě – od velmi úspěšného dne otevřených dveří až po velkolepý fakultní reprezentační ples. Je třeba však také upozornit na první z eticko-právních večerů v Malém Edenu na téma náhradní mateřství. K již tradičnímu rozhoru se tentokrát uvolil přední odborník na léčbu HIV u nás profesor Machala, se kterým mluvila Anna Ouřadová. Opět se věnujeme významným výročím – 50 let od první operace endoprotézy kyčelního kloubu a 100 let od narození lékaře, otorinolaryngologa Jaroslava Pihrta. Velkým tématem prvního letošního vydání je také strach ze smrti a umírání, kterému se věnují hned dva texty a navíc anketa mezi předními odborníky nejen 3. lékařské fakulty. Rubrika Text poněkud netradičně představuje román, nikoli odbornou či populárně-naučnou literaturu. Hlavním hrdinou příběhu je ruský gynekolog v Sovětském svazu po 2. druhé světové válce. Nechybí ani různé komentáře a úvahy a samozřejmě fotografie.

17. dubna 2019


Akademické mobility – výzva k čerpání finančních prostředků

Rádi bychom Vás informovali o možnosti čerpání finančních prostředků z rozpočtu „Akademické mobility“. Finanční prostředky jsou určeny výhradně na podporu mezinárodní spolupráce.

12. dubna 2019


Program seminářů Neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV, letní semestr

Semináře neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV se konají v letním semestru úterky od 14 do 16 hod. Označené semináře jsou povinně volitelné pro studenty 5. roč. (nejméně 2 semináře dle vlastního výběru). Organizuje: Doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc. Upozorňujeme, že z provozních důvodů se ruší seminář UZ periferních nervů dne 19. 3.

19. března 2019


Gastroenterologické semináře 2. interní kliniky, letní semestr 2018/2019

Semináře slouží k celoživotnímu vzdělávání v gastroenterologii a jsou součástí specializační předatestační přípravy v oboru. Jedná se o přehledné, převážně klinicky laděné literární semináře, informace z kongresů (EUGW, DDW...), guidelines, krátká přehledná sdělení, novinky v diagnostice a terapii, prezentace zajímavých kazuistik, sdělení typu “jak na to“ a videoprezentace zajímavých či neobvyklých endoskopických nálezů. Součástí seminářů jsou vyzvané přednášky expertů i z jiných oborů úzce souvisejících s gastroenterologií a hepatologií.

7. února 2019


Velké semináře interních oborů, letní semestr 2018/2019

Zveme Vás na Velké semináře interních oborů, které se konají vždy ve čtvrtek v 8:00 – 9:00 hod. (vč. diskuse) v Burianově posluchárně v přízemí budovy děkanátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha 10, Ruská 87. Všichni jsou co nejsrdečněji zváni.

17. ledna 2019
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor