• Aktuality

Aktuality

Offer to publish in International Journal of Molecular Sciences

Special Issue dedicated to Pathogenesis of Pregnancy-Related Complications 3.0. Deadline for manuscript submissions: 01 November 2021.

9. dubna 2021


Vyhlášení grantové výzvy nadačního fondu UK

Nadační fond Univerzity Karlovy vyhlašuje při příležitosti výročí založení univerzity svou historicky první výzvu k zasílání žádostí o grantovou podporu: Studenti proti pandemii.

7. dubna 2021


Podpora internacionalizace UK

Rádi bychom Vám představili novou aktivitu, jejímž účelem je financování krátkodobých zahraničních výjezdů a dalších aktivit vztahujících se k internacionalizaci UK.

6. dubna 2021


20. březen patřil Světovému dni ústního zdraví, stále probíhají soutěže

Česká stomatologická komora se ve spolupráci s partnery již tradičně zapojila do organizace a oslav Světového dne ústního zdraví, který pořádá Světová stomatologická federace. Letošní 20. březen byl ve znamení online kampaní. Sociální sítě, mediální podpora, podpora partnerů a vzdělávacích organizací umožní oslovit statisíce dětí a dospělých po celé ČR. Široká veřejnost, dětské domovy, MŠ a ZŠ po celé ČR jsou zapojeny do online soutěží, které nesou hlavní myšlenky prevence.

24. března 2021


Výběrové řízení - praktické stáže Erasmus 2021/2022

Rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na praktické stáže realizované v ak. roce 2021/2022 (tj. od léta 2021 do 30.9.2022). Výjezdy budou umožněny pouze v případě příznivé epidemiologické situace.

18. března 2021


Informace k testování zaměstnanců 3. LF UK

Podmínkou vstupu zaměstnanců (kterým bude děkanem nebo tajemnicí fakulty povolena výjimka z nařízeného výkonu práce z domova) do budov fakulty na adrese Ruská 87 (A, B) a Ke Karlovu 4, je negativní výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a tento výsledek v den vstupu do budov fakulty nesmí být starší než 7 dnů. Požadavek na provedení testu se netýká osob, které mají řádně ukončené očkování proti nemoci covid-19 ani osob, které tuto nemoc prodělaly v posledních 90 dnech. Fakulta zajistila ve spolupráci s FNKV testování v Odběrovém místě COVID-19, pro pěší, ul. Ruská

11. března 2021


Aktuální pravidla pro vstup na 3. LF UK a testování zaměstnanců

Příkaz děkana č. 6/2021, kterým se stanoví mimořádná pravidla pro organizaci práce a podmínky ke vstupu na pracoviště v objektech 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy pro období od 12. 3. 2021 do odvolání

9. března 2021


Povinnost nosit v prostorách 3. LF UK respirátory třídy FFP2 od 1.3.2021

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a výrazně zvýšenému riziku nákazy novou mutací koronavirui během krátkého setkání s jinou osobou nařizuji súčinností ode dne 1. 3. 2021 všem zaměstnancům, studentům či jakýmkoli fyzickým osobám (zejména dodavatelům či návštěvníkům fakulty) pohybujícím se ve vnitřních prostorách fakulty nosit správně nasazené respirátory třídy FFP2 ve všech vnitřních prostorech fakulty po celou dobu pobytu v budově.

26. února 2021


Odpověď ministra Blatného děkanům LF stran odměn studentům

Přečtěte si odpověď ministra zdravotnictví ČR doc. J. Blatného na dopis děkanů lékařských fakult ČR týkající se odměn studentům, kteří pomáhali ve zdravotnických zařízeních v rámci pandemie.

16. února 2021


Konference Výživa a zdraví 2021

25. celostátní konference v Teplicích s mezinárodní účastí pod záštitou náměstkyně ministra zdravotnictví a hlavní hygieničky ČR MUDr. Jarmily Rážové a pod záštitou primátora Statutárního města Teplice Bc. Hynka Hanzy na téma "Budoucnost výživy člověka" se koná v Lázeňském domě Beethoven v Teplicích. 3. LF UK je spolupořadatelem.

15. února 2021
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor