• Aktuality

Aktuality

Děkan 3. LF UK prof. Petr Widimský zvolen předsedou Asociace děkanů LF

V červnu proběhla volba nového předsedy ADLF. Nadpoloviční většinu hlasů získal ve 2.kole děkan 3.LF UK prof. Petr Widimský a funkce se ujal 1.7.2024. Poděkoval odstupujícímu předsedovi ADLF prof. Repkovi za jeho vynikající práci v čele asociace v uplynulých dvou letech. Prof. Repko byl následně zvolen místopředsedou ADLF.

16. července 2024


Cena za nejlepší poster pro Adélu Krajčovou na 17. kongresu ČSIM

Na Kongresu České společnosti intenzivní medicíny, který se konal na konci června v Mikulově, prezentovala vědecká data MUDr. Adéla Krajčová, PhD. z Kliniky anesteziologie a resuscitace 3.LF a FNKV. S prací “Role satelitních svalových buněk v patogenezi svalové slabosti kriticky nemocných” získala Adéla spolu s vědeckým týmem ocenění nejlepšího posteru v lékařské sekci.

15. července 2024


Pro zimní semestr 2024/2025 je opět otevřena Juniorská univerzita

3. LF UK nabízí studentům 1. až 4. ročníků gymnázií (posledních čtyř ročníků víceletých gymnázií) v zimním semestru akademického roku 2024-2025 přednášky v rámci projektu Juniorská univerzita. Účast v projektu je bezplatná. Přihlašování bude spuštěno ve ve čtvrtek 10. 9. 2024 ve 14:00 hodin a bude probíhat elektronicky. Přijato bude prvních 25 zájemců.

9. července 2024


Mezinárodní neurovědní konference o ohrožených dětech

Zveme vás na prestižní Mezinárodní neurovědní konferenci o ohrožených dětech, která se bude konat 5.-7. září 2024 v Syllabově posluchárně na 3. LF UK. Přijďte si poslechnout přední odborníky jako je Jean Decety, Kazuko Behrens, Nim Tottenham, Jiří Horáček, Jan Vevera, Antonín Šebela, Michal Považan, Lucia Vašková, Petr Pöthe, Alena Vávrová, Petr Winkler, Marek Vácha a řada dalších. Zúčastněte se zajímavých přednášek a workshopů.

9. července 2024


Úřední hodiny studijního oddělení o prázdninách

Úřední hodiny studijního oddělení jsou v době letních prázdnin 1. 7. - 26. 8. 2024 upraveny takto: Středa 8 - 12 hod.

28. června 2024


Nová FB stránka pro Specializační vzdělávání na LF

Rádi bychom vás upozornili na novou FB stránku SPECIALIAZČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA LF. "Stránka bude koncipována tak, aby se informace ke specializačnímu vzdělávání týkaly všech 8 fakult jako celku. Hodláme zveřejňovat novou legislativu, statistiky, rozhovory, upozorňovat na úskalí, která by mohla zaskočit absolventy LF a lékaře ve specializační přípravě.

27. června 2024


28. ročník konference Výživa a zdraví 2024 v Teplicích

28. celostátní konference v Teplicích s mezinárodní účastí se koná v Lázeňském domě Beethoven v Teplicích. 3. LF UK je spolupořadatelem. Konference je určena pro odborníky působící v oblasti výživy člověka, pro všechny odborné pracovníky hygienické služby, lékaře a zdravotní sestry, nutriční terapeuty, potravináře.

7. června 2024


Prohlášení ADLF k negativnímu vývoji financování vysokých škol

Asociace děkanů lékařských fakult v ČR (ADLF) se zasazuje za zlepšení podmínek pro vysoké školství v České republice a plně podporuje navýšení finančních prostředků pro vysoké školy, a to zejména v těch oblastech vzdělávání, kde je společenská potřeba absolventů největší.

31. května 2024


Mezinárodní workshop věnovaný neurorehabilitaci 13.-17.5.2024

V týdnu 13. – 17.5. 2024 se na 3. LF UK konal Blended International Program věnovaný neurorehabilitaci. Workshop zorganizovala prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D. z Kliniky rehabilitačního lékařství, 3. LF U. Zúčastnilo se ho 36 studentů a akademiků z 3. LF UK, Univerzity Kuopio (Finsko), Univerzity Thessaly (Řecko) a Izmir Bakircay University (Turecko).

31. května 2024


Vychází další básnická sbírka Prof. Ivany Štětkářové

V těchto dnech vychází další básnická sbírka Prof. I. Štětkářové s tématy sebereflexe, věčnosti, koloběhu a propojení – intenzivní prolínání výtvarného vyjádření básní s básnickým pojetím obrazu. Básně nás vtáhnou do romantické a tajuplné krajiny severních Čech, kde se ponoříme do rozsáhlých bukových lesů, chladných roklin i hlubokých a tichých údolí.

27. května 2024
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor