• Aktuality

Aktuality


Vita Nostra Revue 2018/3

Vážení čtenáři Vita Nostra Revue, v podzimním vydání našeho čtvrtletníku opět přinášíme informace z dění na fakultě v uplynulých měsících, připomínáme si významná životní jubilea akademiků, z nichž za zmínku stojí především 90. narozeniny profesora Čecha, ale také 80. narozeniny doc. Provazníkové. Studenti popisují své prázdninové stáže, například Anna Ouřadová, která se dlouhodobě zajímá o oblast pouliční medicíny, píše o své stáži v ostravské ordinaci pro chudé. Protože nedávno začal semestr, věnujeme se také tématu stres. Dr. Šeblová přibližuje, co působí stres lékařům urgentní medicíny. Dr. Čech, odborník na historii medicíny, představuje profesora Vratislava Jonáše, který zemřel přesně před 50 lety. Nechybí ani bohatý fotografický materiál, články týkající se aktuálního politického dění a další.

9. listopadu 2018


Zkušební přístup do databáze DynaMed Plus

Využijte zkušební přístup - až do 2. února 2019 máte možnost otestovat databázi DynaMed Plus. Faktografická databáze DynaMed Plus je klinickým referenčním nástrojem z oblasti medicíny; je založená na důkazech a její obsah je průběžně aktualizovaný mezinárodním týmem lékařů a vědců.

30. října 2018


Program seminářů Neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV, zimní semestr

Semináře neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV se konají v zimním semestru úterky od 14 do 16 hod. Označené semináře jsou povinně volitelné pro studenty 5. roč. (nejméně 2 semináře dle vlastního výběru). Organizuje: Doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc.

25. října 2018


Výsledky Studentské vědecké konference lék. fakult ČR a SR 2018

Dne 17. 10. 2018 se na naší fakultě konala tradiční Studentská vědecká konference lékařských fakult ČR a SR 2018, ze které nyní zveřejňujeme výsledky a fotografie.

23. října 2018


Nelze být zdravý v rozbitém těle

Tělo a duše tvoří člověka. Nemoci lze pak vidět jako nesoulad duše a těla, i tak můžeme chápat základ psychosomatické medicíny. Každý si pod pojmem duše představuje něco jiného, ale je jisté, že psychika ovlivňuje naše tělo. Biolog a kněz v jedné osobě Marek Vácha, přednosta Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě UK uvádí:

„Nejnemocnější skupinou obyvatelstva jsou vysokoškoláci na začátku zkouškového období, kdy jim kolabuje imunitní systém. Proč? Vždyť imunitní systém jsou jen mašinky, co jezdí v těle, a hledají škodlivé bakterie! Ano, ale stres tohle všechno ovlivňuje.“

22. října 2018


3. LF UK vyhlašuje Donatio Facultatis Medicæ Tertiæ pro doktorandy

3. LF UK vyhlašuje Donatio Facultatis Medicæ Tertiæ podporující začátek kariéry nejnadějnějších studentů doktorského studia.

29. září 2018


Semináře pro zájemce o výjezd do zahraničí

Informace o mobilitních seminářích pořádaných IPSC UK.

28. září 2018


Gastroenterologické semináře 2. interní kliniky, zimní semestr 2018/2019

Semináře slouží k celoživotnímu vzdělávání v gastroenterologii a jsou součástí specializační předatestační přípravy v oboru. Jedná se o přehledné, převážně klinicky laděné literární semináře, informace z kongresů (EUGW, DDW...), guidelines, krátká přehledná sdělení, novinky v diagnostice a terapii, prezentace zajímavých kazuistik, sdělení typu “jak na to“ a videoprezentace zajímavých či neobvyklých endoskopických nálezů. Součástí seminářů jsou vyzvané přednášky expertů i z jiných oborů úzce souvisejících s gastroenterologií a hepatologií.

28. září 2018


Velké semináře interních oborů, zimní semestr 2018/2019

Zveme Vás na Velké semináře interních oborů, které se konají vždy ve čtvrtek v 8:00 – 9:00 hod. (vč. diskuse) v Burianově posluchárně v přízemí budovy děkanátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha 10, Ruská 87. Všichni jsou co nejsrdečněji zváni.

26. září 2018


Semináře Kliniky anesteziologie a resuscitace

Semináře se konají v posluchárně KAR ve 3. patře pavilonu H, začátek v 07:15 v návaznosti na ranní hlášení kliniky (není-li uvedeno jinak) zváni jsou všichni! Každou středu je RTG vizita, každý čtvrtek v 15:30 angličtina (Mr. Ray Swann) – od 27. 9. 2018.

4. září 2018
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor