• Aktuality

Aktuality


Vita Nostra Revue 4/2017

Vážení a milí čtenáři, vychází poslední číslo roku 2017, které shrnuje události za poslední tři měsíce roku 2017 na fakultě, ale i ve zdravotnictví obecně, jak v českém, tak například americkém a britském. Velkým tématem je samozřejmě střídání děkanů na fakultě, které ve VNR nemůžeme opominout. Přinášíme rozhovor s profesorem Andělem o tom, co se mu za léta jeho vedení povedlo a co se všechno událo. S profesorem Widimským jsme se bavili o jeho plánech, ale i obecně o jeho profesi. Velkou měrou se tentokrát zapojili studenti. Například Diana Rochovanská publikuje dva rozhovory týkající se popálenin a mladých lidí – s iniciátorkou kampaně Vagonáři a přednostou kliniky popálenin. Popisuje i průběh festivalu Dudlík fest, jehož výtěžek putoval na podporu organizace Bolíto pomáhající dětem s popáleninami. V rubrice text přinášíme zajímavé srovnání amerického a britského zdravotnictví. Za zmínku rozhodně stojí i článek doktorky Šeblové na téma, kdy v urgentní medicíně ještě resuscituovat a kdy už ne. Výborná jsou zamyšlení doktora Váchy a další předních českých komentátorů. Neopomíjíme ani výstavu Kniha života Bena Ebena, z níž publikujeme také několik fotografií, a mnoho dalších zajímavých témat mnohdy přesahujících oblast medicíny.

16. ledna 2018


Oprava tiskové chyby v informačním letáku k přijímacímu řízení

Vážení uchazeči o bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Veřejné zdravotnictví v prezenční a kombinované formě studia. Velice se omlouváme za tiskovou chybu v informačním letáku k přijímacímu řízení pro akademický rok 2018/2019, který jste mohli získat na Evropském veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2017 konaný v Brně 31. 10. – 3. 11. 2017, kde bylo mylně uvedeno datum 2. kola - ústní části přijímací zkoušky. Správné datum konání 2. kola - ústního pohovoru je 20. 6. 2018.

2. ledna 2018


Věda, která nikdy nebyla citována

Příspěvek Richarda Van Noordena v Nature se zaměřuje na necitované články. To jsou takové, které daný vědec v dobré víře opublikoval, ale komunita jim nevěnovala výraznější pozornost a byly doslova zapomenuty. Toto téma zaujalo před několika lety i mne, a to ve chvíli, kdy jsem si četl článek jiných autorů, kteří tvrdili, že zhruba 10% prací i těch nejprestižnějších autorů, nositelů Nobelových cen a Fieldsových medailí (ekvivalent Nobelovy ceny v matematice) zůstává necitováno. Petr Heneberg.

14. prosince 2017


Studenti z 3. LF UK vybrali téměř 63 tisíc Kč pro nemocnici v Keni!

V průběhu 2. ročníku charitativního běhu Vinohradská Trojka pořádaného spolkem studentů 3. LF UK TRIMED vybrali studenti 62 491 Kč, které poputují do nemocnice Itibo v Keni. Ve středu 13. prosince 2017 od 17:30 se v Syllabově posluchárně 3. lékařské fakulty UK v Praze 10, Ruská 87 uskuteční slavnostní předání samotného výtěžku, spojené se vzpomínkami lékařů a studentů na měsíční stáž v Itibu a promítáním dokumentu Daleko za sluncem o této nemocnici.

7. prosince 2017


Pozvánka na PragueONCO 2018

Přijměte pozvání na 9. pražské mezioborové onkologické kolokvium – PragueONCO 2018. Registrujte se včas! Také v roce 2018 nabídne kolokvium přednášky uznávaných odborníků z oblasti onkologie nejen z ČR, ale i ze zahraničí. PragueONCO 2018 se uskuteční ve dnech 24. – 26. ledna 2018 v Clarion Congress Hotelu Prague.

4. prosince 2017


Dne 29. listopadu 2017 obdržel MUDr. Karel Kieslich cenu MŠMT

MUDr. Karlu Kieslichovi byla předána cena MŠMT udělovaná v oblasti vysokého školství,  vědy a výzkumu za rok 2017. Slavnostní akt se konal 29. listopadu 2017 od 16 hodin, v Senátu Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí  17/4, Praha 1, vchod C2. MUDr. Karel Kieslich vystudoval Všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě. V současné době studuje na UCL (University College London), kde s využitím metod komputační psychiatrie zkoumá roli dopaminu v depresi a jiných psychiatrických onemocněních.

30. listopadu 2017


Zpráva z SVK lékařských fakult ČR a SR 2017 v Olomouci

Ve dnech 14. a 15. listopadu 2017 se konala na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Studentská vědecká konference lékařských fakult ČR a SR. Naší fakultu reprezentovali se svými prezentacemi v nelékařské sekci Bc. Pavlína Hrdinová, v preklinické (teoretické) sekci Jan Rambousek (3. místo) a v klinické sekci MUDr. David Šilhán (3. místo v soutěži diváků). Všem studentům gratulujeme! Jako členové komisí se zúčastnili PhDr. Hana Svobodová, prof. Romana Šlamberová a doc. Jan Polák.

24. listopadu 2017


Výsledky voleb zástupců 3. LF UK do Akademického senátu UK

Byly zveřejněny výsledky voleb zástupců 3. LF UK do Akademického senátu UK na období 1. 2. - 2018 až 31. 1. 2021. Z řad akademických pracovníků byli zvoleni prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. a MUDr. Martin Havrda, z řad studentů Tomáš Sychra a Metoděj Renza.

23. listopadu 2017


MUDr. Karel Kieslich získal Cenu Josefa Hlávky na zámku v Lužanech

Dne 16. listopadu 2017 byla MUDr. Karlu Kieslichovi předána Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic.

17. listopadu 2017


Vita Nostra Revue 3/2017

Vážení čtenáři, vychází třetí číslo Vita Nostra Revue v roce 2017. Jako vždy se věnuje událostem na fakultě a v nemocnici v posledních měsících, studentským a fakultním aktivitám a protože je to první poprázdninové vydání, nechybí několik zajímavých a čtivých textů o studentských stážích. Za zmínku stojí rozhovor se Zuzanou Štěrbovou z NUDZ o preferencích ve výběru partnera či článek o limitech v urgentní medicíně dr. Jany Šeblové. Samozřejmě reflektujeme také celorepublikové události posledních měsíců a zařazujeme několik povolebních komentářů. V rubrice text upozorňujeme na téma domácích porodů z hlediska práva. Číslo doprovází bohatý obrazový materiál.

6. listopadu 2017


Kandidátem na děkana 3. LF UK byl zvolen prof. Petr Widimský

Členové Akademického senátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy zvolili dne 25. 10. 2017 na svém 2. mimořádném zasedání kandidáta na děkana 3. lékařské fakulty na období 1. 2. 2018 – 31. 1. 2022. Kandidátem byl zvolen Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., přednosta III. interní kardiologické kliniky a proděkan pro vědu a akademické postupy.

26. října 2017


Gastroenterologické semináře 2. interní kliniky, zimní semestr 2017/2018

Semináře slouží k celoživotnímu vzdělávání v gastroenterologii a jsou součástí specializační předatestační přípravy v oboru. Jedná se o přehledné, převážně klinicky laděné literární semináře, informace z kongresů (EUGW, DDW...), guidelines, krátká přehledná sdělení, novinky v diagnostice a terapii, prezentace zajímavých kazuistik, sdělení typu “jak na to“ a videoprezentace zajímavých či neobvyklých endoskopických nálezů. Součástí seminářů jsou vyzvané přednášky expertů i z jiných oborů úzce souvisejících s gastroenterologií a hepatologií.

3. října 2017


Velké semináře interních oborů, zimní semestr 2017/2018

Zveme Vás na Velké semináře interních oborů, které se konají vždy ve čtvrtek v 8:00 – 9:15 hod. (vč. diskuse) v Burianově posluchárně v přízemí budovy děkanátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha 10, Ruská 87. Všichni jsou co nejsrdečněji zváni.

22. září 2017
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor