• Aktuality

Aktuality

Komentář proděkana MUDr. Marxe k pracovní povinnosti studentů

K pracovní povinnosti studentů - Zdravotnický deník (zdravotnickydenik.cz)

15. ledna 2021


Bezpečnost mRNA vakcíny proti COVID-19 z pohledu doc. Jana Trnky

Biochemik doc. J. Tnka z 3. LF UK v příspěvku na Youtube

12. ledna 2021


Prohlášení ADLF k pracovnímu zapojení studentů ve zdravotnictví

Asociace děkanů lékařských fakult České republiky si je plně vědoma zhoršující se situace v souvislosti s šířením koronaviru SARS‐CoV‐2. Je nepochybné, že v nejbližších dnech můžeme očekávat kritické přetížení nemocnic spojené s nedostatkem zdravotnického personálu. Proto podporujeme zapojení studentů zdravotnických oborů do pomoci v nemocnicích i dalších zdravotnických zařízeních, ale trváme na tom, že toto zapojení musí splňovat následující atributy.

6. ledna 2021


Neslyšící Lenka Bosáková si studiem medicíny plní svůj životní sen

Lenka Bosáková chtěla být lékařkou od malička. Jako neslyšící se ztrátou sluchu více než 99 procent to ale neměla vždycky jednoduché a od náročného studia ji okolí spíše odrazovalo. Svůj sen si ale nakonec splnila a studuje 3. LF UK. Sluch jí nahrazuje přepisovatelská služba.

5. ledna 2021


Informace děkana pro zaměstnance a studenty o očkování proti covidu-19

V souvislosti se začátkem očkování proti nemoci covid-19 ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a ve Fakultní Thomayerově nemocnici jsem se spojil s řediteli obou těchto našich hlavních fakultních nemocnic prof. MUDr. Petrem Arenbergerem, DrSc. a doc. MUDr. Zdeňkem Benešem, CSc., a na základě našeho jednání Vám mohu poskytnout tuto informaci o průběhu očkování proti nemoci covid-19 v areálech FNKV a FTN.

5. ledna 2021


Prof. Machala k vakcíně proti COVID-19

Podle infektologa a pedagoga 3. LF UK Prof. Machaly je jediným východiskem z koronavirové krize proočkování 3 miliónů lidí - seniorů a chronicky nemocných, ale také zdravotníků. V rozhovoru pro Deník řekl: „Jsem senior a zvolím první vakcínu, která bude v ČR k dispozici.“

21. prosince 2020


Vita Nostra Revue 2020/3-4

Vážení čtenáři a příznivci Vita Nostra Revue, právě vychází poslední letošní číslo. Je opět trochu netradiční – část se věnuje samozřejmě fakultním novinkám a zajímavostem z medicíny, ale celý jeden oddíl tentokrát patří 50. výročí založení ústavu fyziologie. Své vzpomínky sdílejí nejen jeho současní pracovníci, ale i ti, kteří stáli u jeho začátků. Další texty v našem časopise se týkají problematiky covidu-19 a oboru hygieny, ale i například nově založeného kabinetu praktického lékařství. Příjemné čtení ve vánočním čase!

15. prosince 2020


Antigenní testování učitelů 3. LF UK na přítomnost infekce virem SARS-CoV-2

Na základě dotazů z řad pedagogů 3.LF UK jsem projednal s ředitelem FNKV možnost antigenního testování učitelů fakulty. Podle pokynu MZ ČR bude FNKV provádět testování učitelů (z jakéhokoli typu škol) ve dnech 4.-18.12.2020 v odběrovém místě COVID-19 v prostoru mezi transfuzní stanicí a LDN s vchodem z Ruské ulice. Pro učitele, kteří jsou pojištěnci českých zdravotních pojišťoven, je vyšetření zdarma. Počet testů u jednoho učitele je omezen pouze tak, že je hrazen 1 test denně.

30. listopadu 2020


Nový kurz pro studenty DSP Kardiovaskulární vědy

Kurz je otevřený a přístupný zdarma všem doktorandům UK. K jeho absolvování je nutná účast minimálně na 70% seminářů. Začátky všech seminářů v 15:30. Prvních cca 20 minut bude přednáška a následovat bude neformální interaktivní diskuze (ev. i vlastní krátké prezentace studentů, sdílení zkušeností apod.). Pokud student bude mít zájem ukázat při semináři vlastní slidy (vč. na slidech napsaných otázek), domluví se předem s lektorem. Semináře budou prezenční formou (místo uvedeno níže v programu) nebo distanční formou (podle vývoje epidemického skore). Formu semináře potvrdí vždy děkanát 3.LF UK (p. Jizbová) nejpozději týden před jeho konáním

30. listopadu 2020


Jste dobří ve sportu a studujete UK?

Přihlaste se o sportovní stipendium v rámci stipendijního sportovního programu na rok 2021, který vyhlásila Univerzita Karlova spolu s vysokoškolským sportovním centrem Victoria MŠMT.

6. listopadu 2020
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor