• Aktuality

Aktuality

Prof. Machala: 35 let s HIV

Přítomnost nové záhadné choroby oficiálně

potvrdily americké úřady, když 5. června 1981

oznámily podezřelý výskyt pneumocystické

pneumonie u pěti dospělých homosexuálů.

Nemoc dostala jméno AIDS. V Československu se první HIV pozitivní pacient objevil v roce 1985. Ladislav Machala před 35 lety začínal dráhu lékaře na infekčním oddělení Fakultní nemocnice Bulovka. Stál u zrodu HIV centra. Jeho rukama od té doby prošly stovky pacientů. Rozhovor s prof. Machalou na vesmir.cz

15. června 2021


Nácvik komunikace s pacientem v Simulačním centru 3. LF

V letošním akademickém roce si studenti 4. ročníku anglického curricula v rámci výuky předmětu Advanced Czech Communication for Medical Purposes vyzkoušeli odebírání anamnézy od modelu pacienta v Simulačním centru naší fakulty.

15. června 2021


Vyhlášení volby kandidáta na děkana 3. LF UK pro období 2022 - 2026

Akademický senát 3. LF UK na svém zasedání dne 11. května 2021 vyhlásil v souladu s §27, odst. 1, písm. g) zákona č. 111/98 Sb., čl. 10, odst. 1, písm. g) Statutu 3. LF a s čl. 19 Volebního a jednacího řádu AS 3. LF volbu kandidáta na funkci děkana fakulty.

13. května 2021


Mimořádné číslo VNS věnované mezinárodnímu dni sester

Ústav ošetřovatelství 3. LF UK připravil, jako poděkování všem sestrám, ošetřovatelkám, sanitářkám, a všem studentům ošetřovatelství, k dnešnímu mezinárodnímu dni sester (12.5.) mimořádné číslo fakultního věstníku Vita Nostra Servis.

12. května 2021


Vita Nostra Revue 2021/1

Vážení čtenáři a příznivci Vita Nostra Revue, vychází první číslo roku 2021. V úvodní části informující o aktuálním dění na fakultě dominují texty studentů – pracovní povinnost mediků v době pandemie, navýšení jejich kompetencí, ale i jejich charitativní činnost. Medicínská část se opět věnuje problematice spojené s epidemií covidu-19. Autoři článků popisují, jak vypadá boj se zákeřným virem přímo v nemocnicích, ale nevyhýbají se ani názorům na vládní opatření. Za zmínku rozhodně stojí také obrazová rubrika na závěr – popisuje pražskou výstavu Rembrandtových děl, která ovšem návštěvníci Národní galerie Praha nemohli vidět na vlastní oči. Příjemné čtení!

22. dubna 2021


Pozvánka na vzdělávací semináře z cévní chirurgie

Semináře jsou určené pro lékaře, studenty, širší lékařskou veřejnost a všechny které si chtějí rozšířit vědomosti v tomto chirurgickém oboru. Moderátor a odborný garant je Doc. Baláž. Semináře se konají v úterky v seminární místnost chirurgické kliniky, pavilon H, 1.patro od 14:30 do 15:00 hod.

19. dubna 2021


Offer to publish in International Journal of Molecular Sciences

Special Issue dedicated to Pathogenesis of Pregnancy-Related Complications 3.0. Deadline for manuscript submissions: 01 November 2021.

9. dubna 2021


Konference Výživa a zdraví 2021

25. celostátní konference v Teplicích s mezinárodní účastí pod záštitou náměstkyně ministra zdravotnictví a hlavní hygieničky ČR MUDr. Jarmily Rážové a pod záštitou primátora Statutárního města Teplice Bc. Hynka Hanzy na téma "Budoucnost výživy člověka" se koná v Lázeňském domě Beethoven v Teplicích. 3. LF UK je spolupořadatelem.

15. února 2021
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor