• Aktuality

Aktuality


Vita Nostra Revue 2019/1

Vážení čtenáři, v aktuálním vydání Vita Nostra Revue se dočtete, co se dělo v prvních měsících roku 2019 na 3. lékařské fakultě – od velmi úspěšného dne otevřených dveří až po velkolepý fakultní reprezentační ples. Je třeba však také upozornit na první z eticko-právních večerů v Malém Edenu na téma náhradní mateřství. K již tradičnímu rozhoru se tentokrát uvolil přední odborník na léčbu HIV u nás profesor Machala, se kterým mluvila Anna Ouřadová. Opět se věnujeme významným výročím – 50 let od první operace endoprotézy kyčelního kloubu a 100 let od narození lékaře, otorinolaryngologa Jaroslava Pihrta. Velkým tématem prvního letošního vydání je také strach ze smrti a umírání, kterému se věnují hned dva texty a navíc anketa mezi předními odborníky nejen 3. lékařské fakulty. Rubrika Text poněkud netradičně představuje román, nikoli odbornou či populárně-naučnou literaturu. Hlavním hrdinou příběhu je ruský gynekolog v Sovětském svazu po 2. druhé světové válce. Nechybí ani různé komentáře a úvahy a samozřejmě fotografie.

17. dubna 2019


Akademické mobility – výzva k čerpání finančních prostředků

Rádi bychom Vás informovali o možnosti čerpání finančních prostředků z rozpočtu „Akademické mobility“. Finanční prostředky jsou určeny výhradně na podporu mezinárodní spolupráce.

12. dubna 2019


Výběrové řízení - praktické stáže Erasmus 2019/2020

Informace o výběrovém řízení na praktické stáže Erasmus realizované v ak. roce 2019/2020.

1. dubna 2019


Program seminářů Neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV, letní semestr

Semináře neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV se konají v letním semestru úterky od 14 do 16 hod. Označené semináře jsou povinně volitelné pro studenty 5. roč. (nejméně 2 semináře dle vlastního výběru). Organizuje: Doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc. Upozorňujeme, že z provozních důvodů se ruší seminář UZ periferních nervů dne 19. 3.

19. března 2019


Naděje i pro beznadějné

Profesor a medici 3. LF pomáhají v ordinaci Naděje U Bulhara. Poslechněte si více v reportáži Českého rozhlasu i s medičkou Annou Ouřadovou, iniciátorkou projektu Medicinaulici.

18. března 2019


Základy radiologie a zobrazovacích metod doc. H. Malíkové a kol.

Kniha Základy radiologie a zobrazovacích metod doc. H. Malíkové a kol. z 3. LF poskytuje přehledný a ucelený pohled na možnosti soudobé radiodiagnostiky a umožňuje studentům se názorně seznámit se spektrem současných vyšetřovacích metod včetně nejnovějších trendů. Učebnice má 158 stran,  je proložená 122 obrázky, které obsahují grafická schémata, ikonogramy, fotografie,  RTG, CT i MR snímky. Jedná se o základní učební text pro studenty shrnující rozsah látky, která je vyžadována u rigorózní zkoušky.

18. března 2019


3. lékařská fakulta se stala institucionálním členem AMEE

3. lékařská fakulta UK byla dnem 28.2.2019 přijata do Evropské asociace pro lékařské vzdělání (Association for Medical Education in Europe – AMEE). Získali jsme tzv. institucionální členství, což umožní našim zaměstnancům a studentům přístup k řadě zajímavých materiálů AMEE.

5. března 2019


Peritonitis od prof. Gürlicha

Řešíte ve své praxi bolesti břicha? Přemýšlíte o peritonitidě? Pak je tu pro vás kniha PERITONITIS. Autoři v čele s prof. Gürlichem z Chirurgické kliniky3. LF UK vytvořili komplexní, moderní a zároveň prakticky zaměřenou publikaci postihující všechny aspekty peritonitid. Kniha je ojedinělá tím, že podobné monotematické dílo v této šíři nebylo dosud v české, ani světové literatuře vydáno. Na čtení si rezervujte prodloužený víkend, má 264 stran.

4. března 2019


Antibiotika od prof. Beneše

Kniha ANTIBIOTIKA - všechno, jen ne nuda. Autorem je prof. J. Beneš, pedagog 3. LF UK a lékař z Kliniky infekčních nemocí. Monografie popisuje jednotlivé skupiny antibiotik a v rámci každé z nich i všechny důležité zástupce. Získáte přehled o mechanismu účinku, spektru působení, principech rezistence, farmakokinetice a rizicích spojených s léčbou. Kniha je užitečnou příručkou pro klinické lékaře i laboratorní pracovníky, ale i studenty lékařství nebo farmacie. Do 31. března 2019 platí pro 3. LFUK 20% sleva na všechny knihy Nakladatelství GRADA.

4. března 2019


Nový doktorský studijní program Kardiovaskulární vědy

Termín podání přihlášek na děkanát 3. LF UK je nejpozději do 30. 4. 2019. Program je zaměřen na celou šíři kardiovaskulárního (KV) výzkumu. Z klinických oborů jsou jeho součástí kardiologie, dětská kardiologie, kardiochirurgie, angiologie, cévní chirurgie, vaskulární neurologie - a rovněž související obory teoretické i preklinické resp. jejich části zabývající se kardiovaskulárním výzkumem - anatomie, biologie, embryologie, histologie, fyziologie a patofyziologie, lékařská chemie a biochemie, patologie, farmakologie, mikrobiologie, lékařská imunologie, preventivní lékařství a epidemiologie).

28. února 2019


Onkologie: Učební text pro studenty 3. LF UK, 2. zcela přepracované vyd.

Kolektiv autorů z Radioterapeutické a onkologické kliniky připravil pro studenty 3. ročníku 3. LF UK novou verzi učebnice onkologie, která zpracovává nejnovější informace z oblasti radiační a klinické onkologie. Materiál je vhodný nejen ke zkoušce z onkologie ve 3. ročníku, ale může být užitečný i ve vyšších ročnících event. v lékařské praxi.

12. února 2019


Gastroenterologické semináře 2. interní kliniky, letní semestr 2018/2019

Semináře slouží k celoživotnímu vzdělávání v gastroenterologii a jsou součástí specializační předatestační přípravy v oboru. Jedná se o přehledné, převážně klinicky laděné literární semináře, informace z kongresů (EUGW, DDW...), guidelines, krátká přehledná sdělení, novinky v diagnostice a terapii, prezentace zajímavých kazuistik, sdělení typu “jak na to“ a videoprezentace zajímavých či neobvyklých endoskopických nálezů. Součástí seminářů jsou vyzvané přednášky expertů i z jiných oborů úzce souvisejících s gastroenterologií a hepatologií.

7. února 2019


Kurzy Společnosti terapie ruky a Kliniky plastické chirurgie 3. LF UK

Společnost terapie ruky ve spolupráci s Klinikou plastické chirurgie 3. LF UK pořádá dva odborné kurzy na téma ošetřování a rehabilitace rukou.

6. února 2019


Mobilitní semináře IPSC

Vážené studentky, vážení studenti, rádi bychom Vás informovali o mobilitních seminářích IPSC, na nichž získáte informace o možnostech studia/stáží v zahraničí.

5. února 2019


Velké semináře interních oborů, letní semestr 2018/2019

Zveme Vás na Velké semináře interních oborů, které se konají vždy ve čtvrtek v 8:00 – 9:00 hod. (vč. diskuse) v Burianově posluchárně v přízemí budovy děkanátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha 10, Ruská 87. Všichni jsou co nejsrdečněji zváni.

17. ledna 2019
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor