• Aktuality

Aktuality


E-zdroje s volnými přístupy pro studenty a pedagogy

Z důvodu přerušení výuky na lékařských fakultách nabídlo několik společností volné přístupy ke svým elektronickým zdrojům jak studentům tak pedagogům.

26. března 2020


Slovo děkana k ZAMĚSTNANCŮM 3.LF UK k současné mimořádné situaci

Milé kolegyně, milí kolegové, vážení pracovníci fakulty, ocitli jsme se společně ve velmi složité situaci, jakou nikdo z nás nepamatuje. Nemoc Covid-19 způsobená novým typem koronaviru se šíří světem a nerespektuje žádné hranice. Lidé na celém světě mají obavy jak o své zdraví, tak o své ekonomické jistoty. Jak jistě víte, naše fakulta byla mezi prvními, kdo přistoupil k tvrdým nepopulárním opatřením, což se navenek projevilo 5. března rozhodnutím o zrušení našeho plesu, na který jsme se všichni těšili. O pár dnů později k podobně tvrdým opatřením sáhla i vláda České republiky. Je velice potěšitelné, že občané ČR přísná restriktivní opatření v naprosté většině podporují a jsou velmi disciplinovaní. Díky včasnému (přinejmenším v porovnání s ostatními státy EU) přijetí těchto opatření a díky disciplinovanosti a rovněž ohleduplnosti občanů se zatím zdá, že tato nemoc u nás nastupuje pomaleji než ve většině států EU. To je velmi důležité pro to, aby naše zdravotnická zařízení byla schopna nápor nemocných zvládat. Může se však stát, že se tímto postupem trvání restriktivních opatření prodlouží. Je nutno to vnímat tak, že za záchranu životů našich spoluobčanů budeme všichni platit daň v podobě možná delšího trvání restriktivních opatření. Tohle všechno ale jistě víte. Dovolte mi proto přejít ke konkrétním opatřením a plánům vedení fakulty pro nadcházející období.

22. března 2020


Slovo děkana ke STUDENTŮM 3.LF UK k současné mimořádné situaci

Milé kolegyně, milí kolegové, vážení studenti, ocitli jsme se společně ve velmi složité situaci, jakou nikdo z nás nepamatuje. Nemoc Covid-19 způsobená novým typem koronaviru se šíří světem a nerespektuje žádné hranice. Lidé na celém světě mají obavy jak o své zdraví, tak o své ekonomické jistoty. Jak jistě víte, naše fakulta byla mezi prvními, kdo přistoupil k tvrdým nepopulárním opatřením, což se navenek projevilo 5. března rozhodnutím o zrušení našeho plesu, na který jsme se všichni těšili. Velice Vám děkuji, že jste toto opatření přijali klidně a s pochopením. O pár dnů později k podobně tvrdým opatřením sáhla i vláda České republiky. Je velice potěšitelné, že občané ČR přísná restriktivní opatření v naprosté většině podporují a jsou velmi disciplinovaní. Díky včasnému (přinejmenším v porovnání s ostatními státy EU) přijetí těchto opatření a díky disciplinovanosti a rovněž ohleduplnosti občanů se zatím zdá, že tato nemoc u nás nastupuje pomaleji než ve většině států EU. To je velmi důležité pro to, aby naše zdravotnická zařízení byla schopna nápor nemocných zvládat. Může se však stát, že se tímto postupem trvání restriktivních opatření prodlouží. Je nutno to vnímat tak, že za záchranu životů našich spoluobčanů budeme všichni platit daň v podobě možná delšího trvání restriktivních opatření. Tohle všechno ale jistě víte. Dovolte mi proto přejít ke konkrétním opatřením a plánům vedení fakulty pro nadcházející období.

22. března 2020


Výběrové řízení - praktické stáže 2020/2021

Rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na praktické stáže realizované v ak. roce 2020/2021 (tj. od léta 2020 do 30.9.2021). Výjezdy budou umožněny pouze v případě příznivé epidemiologické situace.

22. března 2020


Používání osobních ochranných prostředků v lůžkové péči

Nabízíme vám tréninkový materiál, který společně vytvořilo Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí, Státní zdravotní ústav, Praha, Oddělení nemocniční hygieny a Klinika infekčních nemocí, Ústřední vojenská nemocnice – vojenská fakultní nemocnice, Praha a Ústav ošetřovatelství 3. LF UK. Materiál popisuje bezpečné používání osobních ochranných prostředků a je vytvořen podle všech aktuálních doporučení WHO a ECDC. Doporučujeme k tréninku všem zainteresovaným osobám, i studentům!

18. března 2020


Úřední hodiny studijního oddělení

Upozorňujeme studenty, že úřední hodiny studijního oddělení jsou do 24. 3. 2020 upraveny takto: Pondělí a středa 9,00 - 12,00 hod.

17. března 2020


Informace o provozu v knihovně 3.LF od 16.3.2020

Knihovna a studovna 3. LF od 16.3. do 24.3. 2020 uzavřena. Úprava otevíracích hodin v dalším období záleží na aktuální situaci a stanovisku Krizového štábu UK. Vrácení knih je možné bezkontaktně přes bibliobox.Vrácené knihy procházejí dezinfekcí v délce minimálně 12 hodin. Všechny výpůjčky končící v období 11.–27. 3. byly automaticky prodlouženy do 7. 4. a v období uzavírky nebude nabíhat zpozdné za včas nevrácené výpůjčky.

16. března 2020


Prohlášení Univerzity Karlovy k nouzovému stavu v ČR (16. 3. 2020)

Věnujte prosím pozornost následujícím doplňujícím informacím k opatřením, zavedeným v posledních dnech na UK.

16. března 2020


E-learning a knihovny na UK od 11. 3. 2020

Studenti (ale i ostatní členové akademické obce) mají i mimo počítačovou síť UK dostupnou celou škálu elektronických informačních zdrojů, jejichž přehled je k dispozici na Portálu elektronických zdrojů UK.

11. března 2020


COVID-19 v odborné literatuře – volný přístup

S ohledem na vypuknutí nákazy v Číně a postupující epidemii koronaviru Covid-19 ve světě poskytla některá vydavatelství pro lékaře, vědce i laickou veřejnost bezplatný přístup ke všem článkům, které s koronaviry souvisí.

11. března 2020


Zkušební přístup do faktografické databáze DynaMed z oblasti lékařství

Na UK je nyní přístupný nový trial faktografické lékařské databáze DynaMed. DynaMed je klinickým referenčním nástrojem z oblasti medicíny založené na důkazech. Témata v databázi jsou vždy založená na klinickém důkazu a obsah je aktualizovaný mezinárodním týmem lékařů a vědců průběžně. Otestujte – přístup je pro UK otevřený do 6. dubna 2020. Přímý i vzdálený přístup k tomuto e-zdroji najdete jako vždy na PEZ.

9. března 2020


Grada – sleva 20 % na nákup knih do 31. 3. 2020

Nakladatelství Grada Publishing ve spolupráci s 3. LF UK pořádá zvýhodněný prodej publikací. Sleva platí na celý sortiment.

 

Akce platí do 31. března 2020.

4. března 2020


Zdravá výživa a pohyb. Nebuďme lhostejní k obezitě

V rámci Světového dne proti obezitě připravila UK celodenní poradenský program Pohybem proti obezitě.

4. března 2020


Gastroenterologické semináře 2. interní kliniky, letní semestr 2019/2020

Semináře slouží k celoživotnímu vzdělávání v gastroenterologii a jsou součástí specializační předatestační přípravy v oboru. Jedná se o přehledné, převážně klinicky laděné literární semináře, informace z kongresů (EUGW, DDW...), guidelines, krátká přehledná sdělení, novinky v diagnostice a terapii, prezentace zajímavých kazuistik, sdělení typu “jak na to“ a videoprezentace zajímavých či neobvyklých endoskopických nálezů. Součástí seminářů jsou vyzvané přednášky expertů i z jiných oborů úzce souvisejících s gastroenterologií a hepatologií.

3. března 2020


Postup Univerzity Karlovy ve vztahu k vývoji koronavirové epidemie

Informace o zřízení krizového týmu, o způsobu sdílení informací mezi rektorátem, fakultami a součástmi, o požadavcích na karanténu a o kontaktních informacích pro veřejnost.

2. března 2020


Nařízení děkana ve věci možné nákazy virem Covid 19 (koronavirus)

Děkan fakulty informuje o nařízeních Hygienciké stanice hl. m. Prahy ve věci možné nákazy virem Covid 19. Přednosta Kliniky infekčních nemocí 3.LF prof. Jiří Beneš pověřen vyřizováním odborných dotazů ze strany studentů a zaměstnanců.

1. března 2020


Simulační medicína proniká také do výuky zdravotních sester

Simulační medicína proniká také do výuky zdravotních sester. Stala se i součástí navazujícího magisterského studijního programu Intenzivní péče na 3. LF UK, jak zachycuje reportáž televize PRIMA. Přihlášky do tohoto studijního programu lze podat do soboty 29. 2. 2020.

25. února 2020


Významný ortoped prof. Oldřich Čech v nové publikaci edice Osobnosti 3. LF

Nová publikace z Edice Osobnosti 3. LF UK. Ortopéd prof. MUDr. Oldřich Čech, Dr.Sc. patří k čelným postavám české medicíny druhé poloviny 20. století. Nejen proto, že jako vynikající ortopedický chirurg zavedl v tehdejším Československu jako v první a dlouho jediné zemi východního bloku metody moderní osteosyntézy a zejména implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu, označované za stěžejní operaci té doby. Byl také vynikající vysokoškolský školitel – žádný z jeho kolegů v oboru nevychoval tolik vysoce úspěšných profesorů, přednostů klinik a primářů oddělení jako on. Kniha vypráví jeho životní příběh počínající v chudém domku v Dolních Počernicích a vrcholící v čele Ortopedicko-traumatologické kliniky 3. lékařské fakulty UK, doplněny vzpomínáním jeho žáků profesorů Martina Krbce, Antonína Sosny, Tomáše Trče, Valéra Džupy a dalších kolegů. Součástí publikace jsou i ukázky textů prof. Čecha a jeho rozsáhlá bibliografie.

10. února 2020


Velké semináře interních oborů, letní semestr 2019/2020

Zveme Vás na Velké semináře interních oborů, které se konají vždy ve čtvrtek v 8:00 – 9:00 hod. (vč. diskuse) v Burianově posluchárně v přízemí budovy děkanátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha 10, Ruská 87. Všichni jsou co nejsrdečněji zváni.

10. února 2020
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor