• Aktuality

Aktuality

Informace pro zájemce o studium na 3.LF UK z řad uprchlíků z Ukrajiny

Univerzita Karlova umožňuje studentům, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle 67/2022 Sb. Zákona ze dne 17. března 2022 zapsat se ke krátkodobé stáži v rámci programu FREEMOVERS.

 

Карлів університет відкриває доступ до запису на короткострокове стажування FREEMOVERS, тим студентам, яким було надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до статті 67/2022 збірника законів (Sbírka zákonů) Чеської республіки, від 17 березня 2022 року.

30. března 2022


Medik, který se zabaví i jako průvodce v hospitálu Kuks

„Průvodcovství na hospitálu Kuks mě naučilo umění komunikovat s lidmi. Žádnému medikovi by neškodilo, aby byl nějaký čas i průvodcem,“ prozrazuje Jaroslav Matějka, student-třeťák ze 3. lékařské fakulty UK.

18. května 2022


Mezinárodní mobility pracovníků na 3. LF UK

Pět výzkumných pracovníků z 3. LF UK dostalo možnost vyjet na zahraniční stáž z projektu OP VVV Evropské unie.

13. května 2022


Životní jubileum prof. RNDr. Evy Samcové, CSc.

V měsíci dubnu si připomínáme vý-znamné životní jubileum paní profesorky Evy Samcové rozené Štulíkové.

12. května 2022


Kdy nastává smrt - proces umírání z pohledu moderní medicíny

Že je smrt neoddělitelnou součástí života, lidé vědí od pradávna. Na to, co přesně znamená a kdy nastává, neexistoval ale nikdy jednoznačný a trvale platný názor. Smrt se snažili popsat staří filozofové, představitelé náboženství a v moderní době biologové a lékaři. Právě jim připadlo zachraňovat ty, kteří se zachránit dají, a diagnostikovat včas a s jistotou smrt u těch, kteří zemřeli.

10. května 2022


Ústav jazyků přispěl přednáškami na Dnu latiny na FF UK

28.4. proběhl na FF UK Den latiny, celodenní sled přednášek a seminářů na různá témata, která navzájem spojuje právě latinský jazyk. Přednosta Ústavu jazyků 3. LF UK PhDr. Petr Honč, Ph.D., proslovil velmi poutavou přednášku nazvanou Venaesectio, phlebotomia aneb pouštění žilou

3. května 2022


Vita Nostra Revue 2022/1

Vážení a milí čtenáři Vita Nostra Revue, vychází první letošní číslo našeho časopisu. Věnuje se vzniku nového oboru epidemiologie a management veřejného zdraví, který si klade za cíl zajistit výchovu nových odborníků pro oblast veřejného zdraví, hygieny a epidemiologie. Důležitým tématem jsou také možnosti péče o duševní zdraví mediků na naší fakultě a rovněž řada úspěchů studentů i akademiků. V rubrice medicína vychází dva texty na téma urgentní medicína a domácí paliativní péče a v neposlední řadě upozorňujeme také na úryvek z knihy Lékaři na horách, která se věnuje polským lékařům himalájských expedic.

11. dubna 2022


Koncem roku 2021 byla vydána nová verze Vademeca absolventa 3.LF UK

Koncem roku 2021 byla dokončena nová verse "Vademeca absolventa 3. LF UK". Jedná se o soubor informací zaměřených na hledání pracovního místa lékaře (psaní CV, vystupování u přijímacího pohovoru), přinášíme také informace o systému specializačního vzdělávání lékařů, dále základní orientaci v pracovním právu a přehled trestněprávních rizik výkonu lékařského povolání (a rady, jak se jim vyhnout) a tipy a triky pro první kroky v prvním zaměstnání.

5. dubna 2022


Fulbrightova stipendia 2023/24

Rádi bychom Vás upozornili na otevření nového cyklu stipendií Fulbrightovy komise na akademický rok 2023/24, včetně termínů přihlášek a pozvali zájemce na specializované webináře. Upozorňujeme také na krátkodobé a dlouhodobé možnosti hostování amerických odborníků na naší fakultě.

5. dubna 2022


O péči o iktové pacienty v ČR s prof. I. Štětkářovou

"Česká republika patří svou sítí péče o iktové pacienty mezi ta nejpřednější centra v Evropě a řada jiných států nám tuto péči může jen závidět," říká pro měsíčník Zdravotnictví a medicína prof. I. Štětkářová, přednostka Neurologické kliniky 3. LF.

24. března 2022
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor