Sir Karl Popper v Praze v roce 1994

Deník bez komentáře


Sir Karl Popper
Sir Karl Popper
Podzim 1992 - Prof. Höschl zve Sira Karla Poppera do Prahy. Sir Karl odkládá návštěvu na jaro 1993 s odůvodněním, že jej čeká cesta do Kyota k převzetí prestižní ceny.


Jaro 1993 - Asistentka Sira Karla Poppera Melitta Mew omlouvá Sira Karla s tím, že jeho zdravotní stav cestu do Prahy neumožňuje.


Zima 1994 - Prof. Höschl po dohodě s organizačním oddělením RUK opakuje pozvání, které Sir Karl s potěšením přijímá.


26. 4. 1994 - Prof. Höschl zve amerického finančníka George Sorose na soukromou večeři se Sirem Karlem, pořádanou 3. lékařskou fakultou.


Pondělí 23. 5.1994

13:50

Přílet do Prahy s British Airways 856. Sira Karla Poppera s doprovodem vítají Prof. Höschl - děkan 3. LF UK, prof. Jiří Musil - akademický ředitel Středoevropské univerzity v Praze a prof. Rokyta - proděkan 3. LF UK pro zahraniční styky.


16:00

Sir Karl v hotelu Palace příjímá Marii Sandovou - režisérku Krátkého filmu.


Úterý 24. 5.1994

10:00

2 vozy PCP zajišťují prohlídku Prahou. Účastníci: Sir Karl, Melitta Mew, Mr. Mew, doc. Libiger. Sir Karl si přeje vidět hrob Tycho Braheho a dům, kde bydlel Johan Kepler. Navštívil tedy Týnský chrám a Karlův most. Dům, kde bydlel Johan Kepler byl v neukazovatelném stavu.


14:00


Z leva prof. Höschl, Václav Havel, Karl Popper
Z leva prof. Höschl, Václav Havel, Karl Popper


Sir Karl se setkává na Hradě s prezidentem Havlem k téměř 40 minutovému rozhovoru.


Středa 25. 5. 1994

9:50

George Soros přilétá soukromým letadlem na Ruzyňské letiště.


11:00

V Karolinu je udělen čestný doktorát Siru Karlu Popperovi a prof. Leopoldu Pospíšlovi.


Karl Popper, prof. Höschl
Karl Popper, prof. Höschl


12:00

Setkáni Sira Karla s rektorem Univerzity Karlovy, s Karlem Schwarzenbergem, s Georgem Sorosem a dalšími významnými osobnostmi.


Středa odpoledne - Sir Karl poskytuje několik rozhovorů novinám a Krátkému filmu.


19:00

Restaurace U Červeného kola - večeře v úzkém kruhu, přítomni: Sir Karl Popper, Mr. George Soros, Melitta Mew, Mr. Mew, prof. Höschl, prof. Musil, prof. Rokyta, doc. Libiger. Siru Karlu Popperovi nejvíce chutnaly palačinky, pan Soros si objednal kachnu.


Čtvrtek 26. 5. 1994

10:30

Diskusní setkání se Sirem Karlem na půdě Středoevropské univerzity v Tábořitské ulici.


11:00

Udělení první ceny "Open Society Award" Siru Karlu Popperovi. Předává mu ji Mr. George Soros, který má také krátký projev.


Pátek 27. 5. 1994

Odlet Sira Karla letadlem British Airways 857 ve 14:50.


Úterý 31. 5. 1994

Z faxu Melitty Mew adresovanému prof. Höschlovi: "Our minds are still aglow with the most wonderful memories of our trip to Prague. The reception you and your colleagues gave Sir Karl, my husband and myself was truly hard warming and will never been forgotten."


Čtvrtek, 2. června 1994

Lidové noviny č.129, str. 1 "Americký finančník George Soros získal archivy Svobodné Evropy" George Soros dal pokyn svým podnikům, aby začaly investovat ve střední a východní Evropě. Americká rada pro rozhlasové a televizní vysílání přijala jeho nabídku, že převezme a bude financovat archivy Radio Svobodná Evropa. G. Soros je přestěhuje do Prahy a na jejich údržbu a modernizaci zařízení vydá nejméně 15 milionů dolarů.Poslední změna: 21. únor 2018 15:32 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor