Předsedové a místopředsedové AS 3. LF UK

Akademická rada Lékařské fakulty hygienické UK

Volební období

Předsedkyně

Místopředsedové - Pedagogická komora:

4. 1. 1990 – 31. 3. 1991

Vlasta RYCHTEROVÁ

Petr WIDIMSKÝ (do 31. 8. 1990)

Milan KMENT


Akademický senát 3. lékařské fakulty UK

Volební období

Předseda / předsedkyně:

Místopředsedové - Pedagogická komora:

Místopředsedové - Studentská komora:

1. 4. 1991 – 23. 3. 1993

Miroslav BAVOR (do 17. 3. 1992)

Jiří URBAN

David MARX

(do 21. 1. 1992)

Jiří URBAN

(do 17. 3. 1992)

Jan MĚŠŤÁK

Lukáš ŠOLTYS

(do 24. 11. 1992)

Michal ZEMAN

24. 3. 1993 – 30. 11. 1994

Eva SAMCOVÁ

Jiří URBAN

Michal ZEMAN


1. 12. 1994 – 30. 11. 1996

Eva SAMCOVÁ

Pavel ČECH

Martin DZIVJAK

1. 12. 1996 – 30. 11. 1998

Pavel ČECH

Jiří URBAN

Marek JANKA

1. 12. 1998 – 30. 11. 2001

Alexander Martin ČELKO

Jana MÁLKOVÁ

Štefan PORUBSKÝ

(do 28. 9. 1999)

Ladislav MAŠEK

1. 12. 2001 – 30. 11. 2004

David MARX

Alexander Martin ČELKO


Jan TRNKA

1. 12. 2004 – 30. 11. 2007

David MARX

Hana PROVAZNÍKOVÁ


Jiří KARÁSEK

(do 31. 1. 2006)

David VRBICKÝ

1. 12. 2007 – 30. 11. 2010

David MARX

(do 9. 3. 2010)

Milan KMENT

Hana PROVAZNÍKOVÁ

Zuzana ELBERTOVÁ

(do 21. 10. 2009)

Peter IVÁK

11. 12. 2010 – 30. 11. 2013

Marek VÁCHA

Tomáš KOZÁK

Peter IVÁK

(do 10. 10. 2011)

Patrik MAĎA


Poslední změna: 21. únor 2018 15:32 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor