Děkani a proděkani

Vedení Lékařské fakulty hygienické Karlovy Univerzity (1953–1990)

Děkan

Proděkani

Funkční období, jméno

Funkční období

Jméno

Zajišťující agendu

1953–1955

prof. MUDr. František Bláha, CSc.

Sociální hygiena, gerontologie a následky války na zdraví

1953–1955

Jan ŠEBEK

pro výuku

Jan KONOPÍK

pro vědeckou činnost

1955–1957

prof. MUDr. Jiří Sedlák, DrSc.

Mikrobiologie, bakteriologie, epidemiologie

1955–1957

Jan ŠEBEK

pro výuku

Jan KONOPÍK

pro vědeckou činnost

1957–1959

prof. MUDr. Bedřich Švestka

Hygiena práce a nemoci z povolání

1957–1959

Jiří SEDLÁK

pro výuku

Emerich POLÁK

pro vědeckou činnost

1959–1960

prof. MUDr. Jan Konopík, DrSc.

Dermatologie, venerologie

1959–1960

Ferdinand ŠKALOUD

pro výuku

Emerich POLÁK

pro vědeckou činnost

1960–1961

prof. MUDr. Václav Kredba, DrSc.

Infekční onemocnění

1960–1961

Ferdinand ŠKALOUD

pro výuku

František VRABEC

pro vědeckou činnost

1961–1966

prof. MUDr. Vilibald Bílek, CSc.

Nauka o zdravotnictví, organizace zdravotnictví, dějiny lékařství

1961–1964

Bedřich JIRÁŇ

pro výuku

1964–1965

Zdeněk VOTAVA

1965–1966

Jaroslav PADOVEC

1961–1963

František VRABEC krátce zastupován F. JANDOU

pro vědeckou činnost

1964–1965

František BLÁHA

1965–1966

Václav BENEŠ

1966–1969

prof. MUDr. Bedřich Švestka

Hygiena práce a nemoci z povolání

1966–1970

Jaroslav PADOVEC

pro výuku

Helena PEŠKOVÁ

pro vědeckou činnost

1970–1976

prof. MUDr. František Janda, DrSc.

Všeobecná hygiena, sociální a školní hygiena, preventivní hygiena

1970–1973

Čestmír MÜLLER (1. – 2. ročník)

pro výuku

1973–1976

Alois SEHR (1. – 2. ročník)

1970–1976

Vlastimil VÍŠEK (3. – 6. ročník)

1970–1973

Vladimír CHLÁDEK

pro vědeckou činnost

1973–1976

Jan MUSIL

1973–1976

Stanislav HRUBÝ

pro sociální věci studentů

1976–1990

prof. MUDr. Vlastimil Víšek, DrSc.

Interní medicína, nefrologie, kardiologie, patologie

1976–1985

Ludmila PUZANOVÁ

pro ideologickou činnost

1986–1990

Iva ADAMOVÁ

1976–1980

Karel SYMON

pro vědeckovýzkumnou činnost a pro zahraniční styky

1981–1990

Lubomír KUŽELA

1976–1985

Čestmír MÜLLER

pro výchovně vzdělávací činnost

1986–1990

Josef HAVLÍK

1976–1990

Stanislav HRUBÝ

pro výstavbu, racionalizaci, sociální zabezpečení studentů


Vedení 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Děkan

Proděkani

Funkční období, jméno

Funkční období

Jméno

Zajišťující agendu

1990–1997

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych.

Psychiatrie, psychologie

1990–1997

Jiří HORÁK

pro reformu studia a postgraduální vzdělávání

Hana PROVAZNÍKOVÁ

pro výuku a studijní záležitosti

Richard ROKYTA

pro vědeckou činnost a zahraniční styky

Bohuslav SVOBODA

pro rozvoj fakulty, personální otázky a spolupráci sFNKV

1997–2002

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

Interní medicína, diabetologie

1997–2003

Cyril HÖSCHL

pro reformu studia a zahraniční styky

Vlasta RYCHTEROVÁ

pro studijní záležitosti a výuku

Eva SAMCOVÁ

pro zahraniční studenty

Josef STINGL

pro vědu a výzkum

Michael URBAN

pro rozvoj fakulty a spolupráci s FNKV

2002–2009

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

Gynekologie a porodnictví

2003–2010

Michal ANDĚL

pro vědu a výzkum

Pavel HANINEC

pro zahraniční styky

Jiří HORÁK

pro rozvoj výuky

Daniela JANOVSKÁ

pro studijní záležitosti a výuku

Eva SAMCOVÁ

pro zahraniční studenty

2004–2010

Alena DOUBKOVÁ

pro bakalářské studijní programy

2010–2018

Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

Interní medicína, diabetologie

2010–2014

Valér DŽUPA

pro vztahy se zdravotnickými zařízeními

David MARX

pro studium a výuku

Petr WIDIMSKÝ

pro vědu a akademické postupy

2010–2011

Romana ŠLAMBEROVÁ

pro zahraniční vztahy

2012–2014

pro postgraduální studium a pregraduální vědeckou výchovu

2010–2011

Bohuslav SVOBODA

pro rozvoj a specializační vzdělávání

2011–2014

Pavel DLOUHÝ

pro specializační vzdělávání

2012–2014

Alexander Martin ČELKO

pro mezinárodní vztahy a akademickou mobilitu

2014-2018

Lucie Bankovská Motlová

pro vnější vztahy, sociální otázky a rozvoj akademické obce 

David Marx

pro výuku a studium

Petr Widimský

pro vědu a akademické postupy

Romana Šlamberová

pro postgraduální doktorská studia a pro studentskou vědeckou činnost

Pavel Dlouhý

pro specializační vzdělávání a rozvoj

Alexander Martin Čelko

pro zahraniční vztahy a mezinárodní mobilitu

2014-2015

Tomáš Kozák

pro podporu výzkumu

Petr Widimský2018–2022

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

Interní medicína, kardiologie

2018-2022

David Marx

pro studium a výuku

František Duška

pro podporu a evaluaci výzkumu

Romana Šlamberová

pro doktorské studium a studentskou vědeckou činnost

Valér Džupa

pro akademické postupy

Pavel Dlouhý

pro specializační vzdělávání a rozvoj

Monika Arenbergerová

pro zahraniční a vnější vztahy

Jan Polák

pro rozvoj

Michal Anděl

pro akademické tradice a etikuPoslední změna: 15. červen 2021 15:08 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor