Statistické údaje o fakultě

Evidenční počty a průměrný přepočtený stav zaměstnanců v letech 2013-2020

Kategorie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fyzický stav k 31. 12.

686

709

731

739

759

816

879

906

Uzavřené DPP a DPČ

731

863

822

786

802

961

789

780

Průměrný přepočtený stav

371,89

370,52

382,31

395,47

394,24

405,17

420,78

416,46


Kvalifikační struktura zaměstnanců v letech 2013-2020


Kategorie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Profesoři

42

46

49

50

48

50

58

55

Docenti

81

83

86

87

87

87

81

80

Odborní asistenti

290

316

303

300

300

324

340

382

Asistenti

36

31

39

41

55

68

87

116

Lektoři

31

33

46

52

74

75

96

62

Pracovníci vědy a výzkumu

24

20

24

27

21

27

30

25

Ostatní zaměstnanci

182

180

184

182

174

185

187

186

Celkem

686

709

731

739

759

816

879

906


Věková struktura pracovníků 2020 - fyzický početVěk

Profesoři

Odborní

asistenti

Lektoři

Odborní asistenti

Asistenti

Lektoři

Ostatní pracovníci

Celkem

C

Ž

C

Ž

C

Ž

C

Ž

C

Ž

C

Ž

C

Ž

C

Ž

Do 29 let

0

0

0

0

1

1

36

22

19

14

4

2

23

13

83

52

30 - 39 let

0

0

0

0

93

45

70

29

30

11

9

4

27

21

229

110

40 - 49 let

4

0

21

3

135

64

8

6

7

3

9

3

49

40

233

119

50 - 59 let

21

8

19

5

82

36

2

2

5

4

2

1

45

44

176

100

60 - 69 let

16

0

22

8

53

25

0

0

1

1

0

0

29

26

121

60

70 a více

14

3

18

7

18

11

0

0

0

0

1

1

13

9

64

31

Celkem počet

55

11

80

23

382

182

116

59

62

43

25

11

186

153

906

472

Vysvětlivky: C – celkem, Ž – počet žen Přehled studijních programů


MAGISTERSKÉ STUDIUM


Studijní program

Forma studia

Délka studia

Výuka v jazyce

Akreditace

Všeobecné lékařství (M5103)

prezenční

6 let

ČJ, AJ

31. 12. 2024*

Intenzivní péče (N0913P360001)

prezenční

2 roky

ČJ

21. 9. 2028


BAKALÁŘSKÉ STUDIUM


Studijní program / Studijní obor

Forma studia

Délka studia

Výuka v jazyce

Akreditace

Specializace ve zdravotnictví (B5345)

Fyzioterapie (5342R004)

prezenční

3 roky

ČJ

31. 12. 2023

Veřejné zdravotnictví (5346R003)

prezenční

3 roky

ČJ

31. 12. 2024*

Veřejné zdravotnictví (5346R003)

kombinovaná

3 roky

ČJ

31. 12. 2024*

Dentální hygienistka (5345R028)

prezenční

3 roky

ČJ

31. 12. 2024*

Ošetřovatelství (B5341)

Všeobecná sestra (5341R009)

prezenční

3 roky

ČJ

31. 12. 2024*

Všeobecná sestra (5341R009)

kombinovaná

3 roky

ČJ

31. 12. 2024*

Nutriční terapie (B0915P360012)

prezenční

3 roky

ČJ

31. 10. 2028

Všeobecné šetřovatelství (B0913P360001)

prezenční

3 roky

ČJ

21. 9. 2028

*Studijní program Ošetřovatelství je zák. č. 168/2018 Sb. akreditován pouze na dostudování 


UNIVERZITA 3. VĚKU – CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ


Filozofické základy lékařské etiky

1 rok

ČJ

Zdravý životní styl člověka

3 roky

ČJ


Počty studentů a absolventů ve studijních programech


Studijní program

Počet studentů

Počet absolventů

Magisterské studium

1728

182

Všeobecné lékařství – studium vČJ

1170

145

Všeobecné lékařství – studium v Aj

510

37

Navazující magisterský program Intenzivní péče

48

-

Bakalářské studium

423

112

Fyzioterapie

87

22

Veřejné zdravotnictví – prezenční

8

12

Veřejné zdravotnictví – kombinované

19

11

Všeobecná sestra – prezenční

48

33

Všeobecná sestra – kombinované

33

18

Všeobecné ošetřovatelství

112

-

Dentální hygienistka

42

16

Dentální hygiena

25

-

Nutriční terapie

49

-

Celkem pregraduálních studentů

2151

294

Univerzita 3. věku

100

-


Počty studentů magisterského programu po ročnících


Ročník

Všeobecné lékařství v ČJ

Všeobecné lékařství v AJ

Intenzivní péče

I.

249

182

26

II.

214

74

22

III.

194

70

-

IV.

153

55

-

V.

168

61

-

VI.

192

68

-

Celkem

1170

510

48


Počty studentů bakalářského programu po ročnících


Ročník

I.

II.

III.

Celkem

Fyzioterapie

29

33

25

87

Veřejné zdravotnictví

- prezenční

2

1

5

8

Veřejné zdravotnictví

- distanční

-

6

13

19

Všeobecná  sestra

- prezenční

-

1

47

48

Všeobecná sestra

- distanční

-

3

30

33

Všeobecné ošetřovatelství

56

56

-

112

Dentální hygienistka

-

22

20

42

Dentální hygiena

25

-

-

25

Nutriční terapie

29

20

-

49


Průběh a úspěšnost studia VŠ – magisterské studium v Čj


Akad. rok

Zapsáno

Stále

studují

Absolventi v kalendářním roce

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

celkem

v %

2010/11

171

3

1

1

114

15

8

2

141

82,46

2011/12

174

4

2

95

23

8

3

131

75,29

2012/13

179

7

108

28

2

138

77,09

2013/14

190

12

2

106

26

134

70,53

2014/15

168

32

1

112

113

67,26

2015/16

171

139

2016/17

190

166

2017/18

189

166

2018/19

208

190

2019/20

224

206

2020/21

252

230

Celkem

1155


Stipendia


Stipendium za vynikající studijní výsledky

209

Mimořádné stipendium

72


Počet studentů doktorských studijních programů a formy studia


Program

prezenční

kombinované

celkem

Biochemie a patobiochemie

2

2

4

Biologie patobiologie buňky

6

3

9

Experimentální chirurgie

15

39

54

Farmakologie a toxikologie

2

3

5

Fyziologie a patofyziologie člověka

26

25

51

Imunologie

1

-

1

Kardiovaskulární vědy

9

7

16

Lékařská biofyzika

5

3

8

Molekulární biologie, genetika a virologie

8

3

11

Neurovědy

58

17

75

Preventivní medicína a epidemiologie

37

64

101

Vývojová a buněčná biologie

-

-

-

Celkem

169

166

335


Počet studentů v doktorském studium v letech 2014 - 2020


2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Prezenční forma studia

111

113

118

109

124

155

169

- z toho přijatí do 1. roč. prezenční formy studia

31

39

32

28

25

57

40

Kombinovaná forma studia

176

185

199

201

184

187

166

- z toho přijatí do 1. roč. kombinované formy studia

30

22

33

21

22

35

18

Celkem

287

298

317

310

308

342

335

Obhájené dizertační práce

16

17

12

20

10

13

33


Počet studentů doktorských studijních programů podle ročníků a formy studia


Ročník

prezenční

kombinované

celkem

I.

41

18

59

II.

51

36

87

III.

18

18

36

IV.

25

12

37

V.

20

22

42

VI.

10

12

22

VII.

4

20

24

VIII.

-

15

15

IX.

-

13

13

Celkem

169

166

335Poslední změna: 6. říjen 2021 13:03 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor