Statistické údaje o fakultě

Evidenční počty a průměrný přepočtený stav zaměstnanců 2010 - 2015

Kategorie

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fyzický stav k 31. 12.

673

688

686

686

709

731

Uzavřené DPP a DPČ

683

678

614

731

863

822

Průměrný přepočtený stav

360,121

358,837

365,462

371,899

370,523

382,315


Kvalifikační struktura zaměstnanců 2010 - 2015

Kategorie

2010

2011

2012

2013

2014

2015

profesoři

39

41

43

42

46

49

docenti

78

83

78

81

83

86

odborní asistenti

290

295

288

290

316

303

asistenti

32

36

39

36

31

39

lektoři

13

12

34

31

33

46

pracovníci vědy a výzkumu

54

50

23

24

20

24

ostatní zaměstnanci

167

166

181

182

180

184

Celkem

673

688

686

686

709

731


Věkové rozložení kvalifikační struktury zaměstnanců 2015 - fyzický počet

Věk Profesoři Docenti Odborní
asistenti
Asistenti Lektoři Vědečtí
pracovníci
Ostatní
pracovníci
Celkem
C Ž C Ž C Ž C Ž C Ž C Ž C Ž C Ž
do 29 let 0 0 0 0 0 0 18 10 20 13 6 4 23 14 67 41
30 - 39 let 0 0 2 0 80 29 19 10 19 14 10 5 36 24 166 82
40 - 49 let 4 2 21 1 90 32 1 1 3 2 5 1 37 29 161 68
50 - 59 let 16 2 24 8 79 35 1 0 1 1 1 0 38 34 160 80
60 - 69 let 17 2 21 8 46 27 0 0 3 1 2 2 37 32 126 72
70 a více 12 2 18 7 8 1 0 0 0 0 0 0 13 10 51 20
Celkem počet 49 8 86 24 303 124 39 21 46 31 24 12 184 143 731 363


Vysvětlivky: C – celkem, Ž – počet žen

Rozložení kvalifikační struktury zaměstnanců 2015 - výše úvazků

Úvazek

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Lektoři

Vědečtí pracovníci

Ostatní pracovníci

Celkem

0 – 30 %

8

27

194

26

38

8

45

346

31 – 50 %

8

10

39

3

6

8

34

108

51 – 70 %

5

7

5

0

0

0

11

28

70 – 100 %

28

42

65

10

2

8

94

249

Celkem

Fyzický počet

49

86

303

39

46

24

184

731

Přepočtený počet

34,859

53,887

119,421

13,442

10,141

12,983

137,582

382,315

Počty studentů a absolventů ve studijních programech

Studijní program

Počet studentů

Počet absolventů

Magisterské studium

1264

132

  Všeobecné lékařství – studium v ČJ

945

102

  Všeobecné lékařství – studium v Aj

319

30

Bakalářské studium

416

114

  Fyzioterapie

60

14

  Veřejné zdravotnictví – prezenční

36

11

  Veřejné zdravotnictví – kombinované

66

12

  Všeobecná sestra – prezenční

59

14

  Všeobecná sestra – kombinované

136

47

  Dentální hygienistka

59

16

Celkem pregraduálních studentů

1689

246

Doktorské studium

262

16

Univerzita 3. věku

129

52


Data převzata z Výroční zprávy 3. LF za rok 2014


Poslední změna: 21. únor 2018 15:32 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor