První pomoc

První pomoc, Verze 2013-05-20, Copyright © 3. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2010-2012. Žádná část tohoto výukového materiálu se nesmí dále kopírovat a šířit, lze použít pouze k vlastnímu studiu nebo výuce studentů.

První pomoc, Verze 2013-05-20

 1. Historie první pomoci
 2. Aktivace záchranné zdravotní služby
 3. Neodkladná resuscitace
 4. Šok
 5. Krvácení
 6. Další poruchy oběhu netraumatického původu
 7. Poranění kostí a kloubů
 8. Poranění měkkých tkání
 9. Obvazová technika
 10. Polohování a transport
 11. Poruchy centrálního a periferního nervového systému
 12. Poranění oka, ucha, nosu, úst, obličeje
 13. Poruchy dýchání (mimo stavy vyžadující neodkladnou resuscitaci)
 14. Náhlé příhody břišní (NPB)
 15. Akutní stavy spojené s těhotenstvím
 16. Akutní gynekologické příhody bez souvislosti s těhotenstvím
 17. Náhlé příhody u dětí
 18. Poranění fyzikálními faktory prostředí
 19. Polytrauma
 20. Hromadné neštěstí

Materiály jsou určeny pouze k vlastnímu studiu nebo potřebám výuky a nesmějí být použity jako celek, ani žádná jejich část k jiným účelům a ke komerčnímu využití.


Vytvořeno za finanční podpory Fondu rozvoje vysokých škol. Projekty č. 280/2010 a č. 127/2012

 • Autoři: J. Málek, A. Dvořák, J. Knor a kol.

 • Zhotovení filmových záběrů: M. Jantač, TM Studio, Benešov u Prahy

 • Copyright © 3. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2010-2012


Recenzní posudky

 • Recenzní posudek - MUDr. Jaroslav Valášek, Zdravotnická záchranná služba hl. města Prahy

 • Recenzní posudek - Prof. MUDr. Oto Masár,CSc., Klinika urgentnej medicíny a medicíny katastrof LF UK BratislavaPoslední změna: 2. květen 2023 11:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor