Základy anesteziologie

Základy anesteziologie, Verze 2023-05-04, Copyright © 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2009-2023. Žádná část tohoto výukového materiálu se nesmí dále kopírovat a šířit, lze použít pouze k vlastnímu studiu nebo výuce studentů.

Základy anesteziologie, Verze 2023-05-04

 1. Úvod

 2. Historie anesteziologie

 3. Rozdělení anestezie a základní pojmy

 4. Inhalační anestezie

 5. Nitrožilní anestetika, benzodiazepiny

 6. Opioidy

 7. Svalová relaxancia

 8. Doplňovaná anestezie

 9. Místní anestetika

 10. Kombinovaná anestezie

 11. Příprava pacienta před anestezií

 12. Základní anesteziologické postupy

 13. Průběh celkové anestezie

 14. Lokoregionální anestezie

 15. Monitorace a dokumentace v anesteziologii

 16. Léčba pooperační bolesti

 17. Komplikace během anestezie

 18. Ambulantní anestezie

 19. Monitorovaná anesteziologická péče

 20. Anestezie u urgentních výkonů

 21. Rozšířená resuscitace

 22. Další studijní materiály

 23. Doplněk - nová videa

Materiály jsou určeny pouze k vlastnímu studiu nebo potřebám výuky a nesmějí být použity jako celek, ani žádná jejich část k jiným účelům a ke komerčnímu využití.


Vytvořeno za finanční podpory Fondu rozvoje vysokých škol. Projekt č. 1072/2009

 • Autoři: J. Málek, A. Dvořák, a kol.

 • Zhotovení filmových záběrů: M. Jantač, TM Studio, Benešov u Prahy

 • Copyright © 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, 2009-2023

Poslední změna: 12. květen 2023 11:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor