Prezentace kliniky


Klinika anesteziologie a resuscitace v současné  době  zajišťuje anesteziologickou péči v celém  rozsahu  potřeb  oborů  FN  Královské Vinohrady. Resuscitační  péče je poskytována multidisciplinárně  na  dvou  lůžkových  oddělení  v pavilonu H o celkové  kapacitě 21 lůžek. Komplexně přístrojově  vybavené   příjmové  místo  kliniky je vstupem  pro  kriticky  nemocné z oblastí neodkladné  přednemocniční  péče. Anesteziologické, resuscitační a algeziologické úseky naší kliniky  tvoří  významné  zázemí  pro funkci Traumacentra FN Královské Vinohrady.


Více na https://www.kar3lf.cz/struktura-kliniky-2/


Poslední změna: 17. září 2019 10:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor